Foto: Magnus Aronson

Arbeta i Svenska kyrkan

Välkommen att arbeta i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vi behöver dig. Här kan du läsa mer om hur det går till att bli präst, diakon, församlingspedagog och kyrkomusiker.

Kyrkan är en mötesplats för människor i alla åldrar och finns till för livets alla skeden. För att kunna fylla den uppgiften krävs många olika yrkeskategorier; präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger, men också ekonomer, jurister, informatörer, administratörer, kanslister, vaktmästare och lokalvårdare.

Sedan den 1 augusti 2013 gäller en ny utbildningsordning för utbildning av diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster: Svenska kyrkans utbildningsinstitut För präst och diakon prövas lämplighet även genom en fördjupad antagningsprocess.

I Strängnäs stift arbetar också människor som kan tala olika språk exempelvis finska och teckenspråk. Läs mer om yrken inom Svenska kyrkan 

Antagningsprocess i Strängnäs stift

Du som vill söka en kyrklig profil - präst, diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker - bör kontakta Strängnäs stift under din universitets-/högskoleutbildning eftersom det är viktigt att tidigt upprätta en personlig relation med stiftet. Kontakten innebär samtal med rekryteringsansvarig för respektive yrke. I samtalen kommer man behandla den grundutbildning som krävs, lämplighet för yrket och vad yrket innebär. Det ska göras innan ansökan till pastoralteologiska slutåret. Läs mer under respektive profil (se nedan).

För att kunna söka till pastoralteologisk utbildning på Svenska kyrkans Utbildningsinstitut måste du vara antagen i ett stift och ha fullgjort de stiftsförlagda moment som krävs.

Kyrkans grundkurs

Biskopen i Strängnäs stift kräver att präst- och diakonkandidater har gått eller påbörjat kyrkans grundkurs innan antagningen. Det rekommenderas även för blivande kyrkomusiker och församlingspedagoger att man har gått kyrkans grundkurs.

Läs mer om kyrkans grundkurs. (Hagaberg folkhögskola i Södertälje)

Om du har några frågor hör av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Välkommen till Svenska kyrkan och Strängnäs stift!

Ulrika Pettersson, administratör/processledare
0152-234 46, ulrika.pettersson@svenskakyrkan.se

 

Rekryteringsansvariga i Strängnäs stift

För präster
Charlotte Bachelder
0152-23485 charlotte.bachelder@svenskakyrkan.se

För diakoner
Maria Holmgren, stiftsdiakon
0152-23442, maria.h.holmgren@svenskakyrkan.se

För församlingspedagoger
Helena Åhlin, stiftspedagog
0152-234 74, helena.ahlin@svenskakyrkan.se

För kyrkomusiker
Maria Säfsten, stiftsmusiker 
Telefon 0152-234 55
maria.safsten@svenskakyrkan.se 

 

Prästkandidat

För präst och diakon prövas lämpligheten genom en fördjupad antagningsprocess. Varje gång någon lämnar in en ansökan för framtida tjänstgöring i Svenska kyrkan, så innebär det ett stort ansvar för biskopen och domkapitlet.

Diakonkandidat

För präst och diakon prövas lämpligheten genom en fördjupad antagningsprocess. Varje gång någon lämnar in en ansökan för framtida tjänstgöring i Svenska kyrkan, så innebär det ett stort ansvar för biskopen och domkapitlet.

Kyrkomusiker

För att bli kyrkomusiker finns det två examensnivåer; kantorsexamen och organistexamen.