Foto: Magnus Aronson

Arbeta i Svenska kyrkan

Välkommen att arbeta i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vi behöver dig. Här kan du läsa mer om hur det går till att bli präst, diakon, församlingspedagog och kyrkomusiker.

Kyrkan är en mötesplats för människor i alla åldrar och finns till för livets alla skeden. För att kunna fylla den uppgiften krävs många olika yrkeskategorier; präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger, men också ekonomer, jurister, informatörer, administratörer, kanslister, vaktmästare och lokalvårdare.

Nuvarande utbildningsordning för Svenska kyrkan gäller sedan den 1 augusti 2013 för utbildning av diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Läs mer på Svenska kyrkans utbildningsinstitut För präst och diakon prövas lämplighet även genom en fördjupad antagningsprocess.

I Strängnäs stift arbetar också människor som kan tala olika språk exempelvis finska och teckenspråk. 

Antagningsprocess i Strängnäs stift

Du som vill söka en kyrklig profil - präst, diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker - bör kontakta Strängnäs stift under din universitets-/högskoleutbildning eftersom det är viktigt att tidigt upprätta en personlig relation med stiftet. Kontakten innebär samtal med rekryteringsansvarig för respektive yrke. I samtalen kommer man behandla den grundutbildning som krävs, lämplighet för yrket och vad yrket innebär. Det ska göras innan ansökan till pastoralteologiska slutåret. Läs mer under respektive profil (se nedan).

För att kunna söka till pastoralteologisk utbildning på Svenska kyrkans Utbildningsinstitut måste du vara antagen i ett stift och ha fullgjort de stiftsförlagda moment som krävs.

Kyrkans grundkurs

Biskopen i Strängnäs stift kräver att präst- och diakonkandidater har gått eller påbörjat kyrkans grundkurs innan antagningen. Det rekommenderas även för blivande kyrkomusiker och församlingspedagoger att man har gått kyrkans grundkurs.

Läs mer om kyrkans grundkurs. (Hagaberg folkhögskola i Södertälje)

Om du har några frågor hör av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Välkommen till Svenska kyrkan och Strängnäs stift!

Ulrika Pettersson, administratör/processledare
0152-234 46, ulrika.pettersson@svenskakyrkan.se

 

Rekryteringsansvariga i Strängnäs stift

För präster
Charlotte Bachelder, stiftsadjunkt
0152-23485 charlotte.bachelder@svenskakyrkan.se

För diakoner
Maria Holmgren, stiftsdiakon
0152-23442, maria.h.holmgren@svenskakyrkan.se

För församlingspedagoger
Helena Åhlin, stiftspedagog
0152-234 74, helena.ahlin@svenskakyrkan.se

För kyrkomusiker
Maria Säfsten, stiftsmusiker 
Telefon 0152-234 55
maria.safsten@svenskakyrkan.se 

 

Prästkandidat

Vill du följa människor från livets början till dess slut? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava? Läs mer om att ansöka om att bli prästkandidat här.

Diakonkandidat

Brinner du för alla människors lika värde? Vill du dela din tro och ditt sociala engagemang med andra? Diakonen arbetar mitt i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Läs mer om att ansöka om att bli diakonkandidat här.

Kyrkomusiker

Att vara kyrkomusiker är ett spännande yrke med stor musikalisk spännvidd. Det ger möjlighet att undervisa, utforma konserter och musikgudstjänster och att arbeta med körer och instrumentalmusik.

Församlingspedagog

Församlingspedagogen står mitt bland barnen och de unga. Ansvaret för mötet med barn och ungdomar är i centrum för församlingspedagogen.