Livets kapell

Dörren står alltid öppen till Livets kapell för den som vill sitta ner en stund. I kapellet firas gudstjänst dagligen.

Livets kapell är hjärtat i stiftsgårdens verksamhet. Förutom det dagliga gudstjänstlivet, är det naturligtvis fritt fram för grupper och enskilda att själva ordna gudstjänster och andakter.

 

I Livets kapell är det morgonbön, middagsbön och mässor flera gånger i veckan:
Läs mer om tiderna här

Experimentlustan är stor. Därför vill vi gärna uppmuntra fler att pröva nya former och uttryckssätt.

Det åttkantiga rummet möblerat med stolar inbjuder till flexibilitet. Bara ljusets olika karaktärer i rummet är en andlig upplevelse i sig. Dygnet runt brinner också bönens låga på altaret.

Vid mässor används glutenfritt bröd

Välkommen till gudstjänst i Livets kapell!