Livets kapell

Dörren står alltid öppen till Livets kapell för den som vill sitta ner en stund. I kapellet firas gudstjänst dagligen.

Livets kapell är hjärtat i stiftsgårdens verksamhet. Förutom det dagliga gudstjänstlivet, är det naturligtvis fritt fram för grupper och enskilda att själva ordna gudstjänster och andakter.

I regel middagsbön 12:00 varje dag, mässa onsdagar kl 8:30 samt  söndagar kl 11:00.

Experimentlustan är stor. Därför vill vi gärna uppmuntra fler att pröva nya former och uttryckssätt.

Det åttkantiga rummet möblerat med stolar inbjuder till flexibilitet. Bara ljusets olika karaktärer i rummet är en andlig upplevelse i sig. Dygnet runt brinner också bönens låga på altaret.

Vid mässor används glutenfritt bröd

Välkommen till gudstjänst i Livets kapell!