Begrepp

Kort om begreppen inom själavård.

Det finns skillnader mellan de olika begreppen inom själavård, även om gränserna delvis är flytande. Viktigt är dock att förstå vilka samtal som omfattas av tystnadsplikten, och att det finns olika nivåer av tystnadsplikt.

Frågan om skillnaden mellan själavård och terapi brukar ibland komma upp när man pratar om själavård. Enkelt uttryckt handlar skillnaden framför allt om hur samtalet om det som pågår i ditt liv påverkar ditt förhållande till Gud. Det själavårdande samtalet har en dimension som det terapeutiska samtalet inte har.

Vad gäller själavården inom stiftet är den till för att stötta församlingarna. Därför är det främst anställda medarbetare som erbjuds själavård och andlig vägledning. Att ge församlingsbor motsvarande möjlighet är församlingarnas uppgift.

Själavård

Själavårdsamtal stödjer dig i ljuset av den kristna kyrkans tro och helhetssyn på människan. Det kan till exempel handla om kriser och problem som känns svåra att hantera själv. Enskild själavård ges av präst eller diakon och omfattas av tystnadsplikt. Den ser något olika ut för präst och diakon.

Bikt

Bikten är för människan en väg till försoning med Gud och med sig själv i Kristi kyrkas gemenskap. Biktens huvudpunkter är den biktandes syndabekännelse och prästens tillsägande av förlåtelse på Kristi uppdrag. Bikten omfattas av absolut tystnadsplikt.

Andlig vägledning

Andlig vägledning vill bidra till en fördjupning i tro och börjar i Strängnäs stift i regel med en retreat. Vi följer en metod som är inspirerad av ignatiansk tradition. Efter retreaten träffas man en gång i månaden under ett år eller längre i en grupp om 3–5 personer för att dela ett bibelsammanhang som man mediterat och bett över under månaden. Huvudfrågan är: Vad säger Jesus till dig?

Stödsamtal

Stödsamtal innebär en serie avgränsade samtal för att tala om och bearbeta ett speciellt personligt tema som påverkar mig på ett sätt att det ”spiller över” i arbetet och inte går att tänka bort under arbetsdagen.

Arbetshandledning

Arbetshandledning är en form av fortbildning för anställda i Svenska kyrkan, ett sätt att konstruktivt utvärdera och utveckla sitt arbete och en hjälp att få större kompetens att möta de situationer man hamnar i. Handledningen bidrar därmed till församlingens verksamhetsutveckling.