Biskop Johan Dalman
Foto: Magnus Aronson

Piispa Johan Dalman / Biskop

Johan Dalman on vuodesta 2015 ollut Strängnäsin hiippakunnan piispa.

Johan Dalman, syntynyt vuonna 1960, on Strängnäsin hiippakunnan 58. piispa. Hän juurensa ovat Göteborgissa ja hän sai uskon Jeesukseen jo hyvin nuorena. Hänen äitinsä ja mummonsa vaikuttivat merkittävällä tavalla hänen uskonnolliseen kasvatukseensa.

1980-luvulla Johan Dalman opiskeli teologiaa, taiteita ja käytännöllistä filosofiaa Uppsalan yliopistossa. Hän väitteli teologian tohtoriksi vuonna 1989 väitöskirjallaan ”Jumalan puhuttelu kauneudessa: Anthony Ashley Cooper, Shaftesburyn kolmannen jaarlin teologinen estetiikka. Väitöskirjan tekeminen johti tutkijaopintoihin lukuvuoden 1990-1991 ajan Oxfordin Harris Manchester -ylipistossa.

Johan Dalman vihittiin papiksi Uppsalan arkkihiippakuntaan vuonna 1990 ja hän sai ensimmäisen pappisviran St Larsin seurakunnasta Enköpingistä vuonna 1991. Vuosina 1994-2000 hän työskenteli teologian työalasihteerinä Kirkkokansliassa Uppsalassa, kunnes kiinnostus kirjallisuuteen vei voiton ja hän aloitti Verbum Oy:n kustannusjohtajana, missä toimessa hän oli vuosina 2000-2003. Vuosina 2003-2008 Johan Dalman oli ekumeniikan työalasihteeri vastuualueenaan Ruotsin kirkon ekumeeniset yhteydet. Muiden muassa hän oli puheenjohtaja keskusteluryhmässä, joka työsti ekumeenisen sopimuksen Ruotsin kirkon ja Ruotsin Vapaakirkon välille vuonna 2006.

Hän on ollut Strängnäsin tuomiorovasti vuodesta 2008. Hän on pannut alulle Tuomiokirkon tulevaisuus –projektin, jonka tarkoituksena on tehdä tuomiokirkosta kokoontumispaikka hiippakunnan kaikille seurakunnille, ja paikallisesti kaupungin asukkaille.  

Johan Dalman on ollut mukana useissa julkaisuissa. Yksi Johan Dalmanin rakkaimmista aiheista on Rukoushelmet ja hän on kirjoittanut siitä kirjan ”Frälsarkransen – Pärlor till livet” (Verbum 2015).   Keväällä 2015 hänet valittiin Strängnäsin hiippakunnan piispaksi ja 6.9.2015 arkkipiispa Antje Jackelén vihki hänet piispaksi Uppsalan tuomiokirkossa.

--- 

Sana piispa tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa valvontamiestä. Piispan tehtävänä on johtaa ja valvoa kirkon työtä hiippakunnassa. Tärkein tehtävä on julistaa evankeliumia sanoin ja teoin, niin että Jumalan rakkaus tulee näkyväksi maailmassa.

Piispan tehtäviin kuuluu lisäksi inspiroida pappeja, diakoneja, luottamushenkilöitä, työntekijöitä ja vapaaehtoisia heidän työssään. Piispan vihkii pappeja ja diakoneja. Piispan tehtävänä on lisäksi edustaa Ruotsin kirkkoa yhteiskunnassa.

Kirkkojärjestyksen 8. luvussa on täsmennetty piispan tehtävät:

Piispan tehtävät

1. §
Piispan tointa hoitavan on
1. julistettava evankeliumia sanoin ja teoin
2. vastattava siitä, että evankeliumia julistetaan puhtaasti ja selkeästi ja että sakramentteja hoidetaan kirkon tunnustuksen ja järjestyksen mukaan
3. vastattava johtamisesta ja valvonnasta
4. hoidettava ja puolustettava kirkon ykseyttä
5. vihittävä pappeja ja diakoneja
6. kutsuttava papit ja diakonit neuvotteluihin sekä
7. muutoin suoritettava kirkkojärjestyksen mukaiset piispan tehtävät.

Piispa on tuomiokapitulin ja hiippakuntahallituksen puheenjohtaja.