Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon:+46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen består av biskopen som självskriven ordförande (domprosten är biskopens ersättare som ledamot) samt 10 ledamöter valda av stiftsfullmäktige.

Strängnäs stiftsstyrelse 2018-2021. Längst fram, fr v: Jan-Olov Karlsson, Åsa Ingårda, Birgitta Wrede, Lars Johnsson, biskop Johan, Tage Gripenstam och Jesper Nordström. Mitten fr v: Carina Svedenberg Widqvist, domprost Christofer Lundgren, Tomas Fors, Christina Södling, Christina Bergendahl, Irma Sandgren. Näst längst bak, fr v: Jenny Thor, Rose-Marie Jacobsson, Niclas Fårnér. Längst bak, fr v: Michael Wallbom, Patrick Claesson och Lars-Erik Lordh. Saknas på bilden: Timmy Leijen, Mats Ershammar och Camilla Berard Granström.

Stiftsstyrelsen har enligt kyrkoordningen ansvar att främja församlingslivets utveckling. För att kunna utföra den uppgiften har styrelsen en arbetsorganisation vars uppgift är att dels förse biskopen med de resurser han behöver för att utföra sina biskopliga uppgifter, dels förse domkapitlet med de resurser det behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Styrelsen ska också följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska ställning, göra framställningar som behövs till stiftsfullmäktige och nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter.

Stiftsstyrelsens ledamöter 2018-2021

Ordinarie
Biskop Johan Dalman, självskriven ordförande (från sept 2015)
Lars Johnsson, S  (1:e vice ordf)
Christina Södling, S
Michael Wallbom, S
Jenny Thor, S
Mats Ershammar, BorgA
Tage Gripenstam, C  (2:e vice ordf)
Tomas Fors, C
Birgitta Wrede, Posk (ingår i stiftsstyrelsens presidium.)
Jesper Nordström, Posk
Camilla Berard Granström, SD

Ersättare
Domprost Christofer Lundgren (biskopens ersättare)
Timmy Leijen, S
Rose-Marie Jacobsson, S
Lars-Erik Lordh, S
Pia Rehnberg, S
Jan-Olov Karlsson, S
Åsa Ingårda, C
Christina Bergendahl, C
Niclas Fårnér, Posk
Irma Sandgren, Posk
Patrick Claesson, SD

Sammanträden 2020

12-13 februari gemensamma dagar med domkapitlet
24-25 mars
29 april
29 maj Stiftsfullmäktige, samt stiftsstyrelsens sammanträde kl 16.
10 juni

15 september
27 oktober
27 november Stiftsfullmäktige
15 december