Strängnäs stift

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon: +46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen består av biskopen som självskriven ordförande (domprosten är biskopens ersättare som ledamot) samt 10 ledamöter valda av stiftsfullmäktige.


Stiftsstyrelsen har enligt kyrkoordningen ansvar att främja församlingslivets utveckling. För att kunna utföra den uppgiften har styrelsen en arbetsorganisation vars uppgift är att dels förse biskopen med de resurser han behöver för att utföra sina biskopliga uppgifter, dels förse domkapitlet med de resurser det behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Styrelsen ska också följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska ställning, göra framställningar som behövs till stiftsfullmäktige och nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter.

Stiftsstyrelsens ledamöter 2014-2017

Ordinarie

Biskop Johan Dalman, självskriven ordförande (från sept 2015)
Lars Johnsson, S, (1:e vice ordförande)
Solveig Lundström, S
Timmy Leijen, S
Eva Johansson, S
Niklas Nilsson, S
Nils-Erik Jacobsson, C
Birgitta Wrede, Posk, (2:e vice ordförande)
Ulf Sundblad, Posk
Christer Björk, BorgA
Johan Schenström, BorgA

Ersättare

Domprost Christofer Lundgren (biskopens ersättare)
Michael Wallbom, S
Rose-Marie Jacobsson, S
Thomas Tjäderhane, S
Tomas Fors, C
Christina Bergendahl, C
Jan Wattsgård, Visk
Birgitta Ehrenström, Posk
Ulf Klingowström, Posk
Jesper Nordström, BorgA
Mats Ershammar, BorgA

Sammanträden 2017

15-16 februari gemensamma dagar med domkapitlet
28-29 mars
18 april
19 maj (Stiftsfullmäktige)
13 juni

12 september 
23 oktober
30 november-1 december (Stiftsfullmäktige)
7   december

Sammanträden 2018

23 januari
15-16 februari gemensamma dagar med domkapitlet
22-23 mars
14 april
15 maj Stiftsfullmäktige
14 juni

18 september
30 oktober
30 november Stiftsfullmäktige
11 december