Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen består av biskopen som självskriven ordförande (domprosten är biskopens ersättare som ledamot) samt 10 ledamöter valda av stiftsfullmäktige.

Stiftsstyrelsen har enligt kyrkoordningen ansvar att främja församlingslivets utveckling. För att kunna utföra den uppgiften har styrelsen en arbetsorganisation vars uppgift är att dels förse biskopen med de resurser han behöver för att utföra sina biskopliga uppgifter, dels förse domkapitlet med de resurser det behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Styrelsen ska också följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska ställning, göra framställningar som behövs till stiftsfullmäktige och nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter.

Stiftsstyrelsens ledamöter 2022-2025

Ordinarie

Biskop Johan Dalman, självskriven ordförande (från sept 2015)
Lars Johnsson, S (1:e vice ordförande)
Christina Södling, S
Michael Wallbom, S
Jenny Thor, S
Eva Sohlborg, ViSK
Kristina Wänblom, BorgA
Tage Gripenstam, C
Birgitta Wrede, POSK
Jesper Nordström, POSK
Irma Sandgren, POSK

Ersättare

Domprost Christofer Lundgren (biskopens ersättare)
Timmy Leijen, S
Rose-Marie Jacobsson, S
Jan-Olov Karlsson, S
Susanne Stenlund, S
Maria Hjernerth, ÖKA
Åsa Ingårda, C
Tomas Fors, C
Niclas Fournér Winghamre, POSK
Torkel Freed, POSK
Catharina Carlsson, POSK

 2022

Tisdag 18 januari (extra möte vid ny mandatperiod)
Måndag 14 -tisdag 15 februari - samlade stiftsledningen
Tisdag 29 -onsdag 30 mars
Tisdag 26 april
Onsdag 25 maj (efter stiftsfullmäktige) - KAE och KUB
Tisdag 14 juni

Tisdag 13 september
Tisdag 25 oktober
Tisdag 13 december