Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen består av biskopen som självskriven ordförande (domprosten är biskopens ersättare som ledamot) samt 10 ledamöter valda av stiftsfullmäktige.

Hela stiftsstyrelsen, minus tre ledamöter, framför en snöig domkyrka.
Strängnäs stiftsstyrelse 2018-2021. Längst fram, fr v: Jan-Olov Karlsson, Åsa Ingårda, Birgitta Wrede, Lars Johnsson, biskop Johan, Tage Gripenstam och Jesper Nordström. Mitten fr v: Carina Svedenberg Widqvist, domprost Christofer Lundgren, Tomas Fors, Christina Södling, Christina Bergendahl, Irma Sandgren. Näst längst bak, fr v: Jenny Thor, Rose-Marie Jacobsson, Niclas Fårnér. Längst bak, fr v: Michael Wallbom, Patrick Claesson och Lars-Erik Lordh. Saknas på bilden: Timmy Leijen, Mats Ershammar och Camilla Berard Granström.

Stiftsstyrelsen har enligt kyrkoordningen ansvar att främja församlingslivets utveckling. För att kunna utföra den uppgiften har styrelsen en arbetsorganisation vars uppgift är att dels förse biskopen med de resurser han behöver för att utföra sina biskopliga uppgifter, dels förse domkapitlet med de resurser det behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Styrelsen ska också följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska ställning, göra framställningar som behövs till stiftsfullmäktige och nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter.

Stiftsstyrelsens ledamöter 2018-2021

Ordinarie

Biskop Johan Dalman, självskriven ordförande (från sept 2015)
Lars Johnsson, S  (1:e vice ordf)
Christina Södling, S
Michael Wallbom, S
Jenny Thor, S
Mats Ershammar, BorgA
Tage Gripenstam, C  (2:e vice ordf)
Tomas Fors, C
Birgitta Wrede, Posk (ingår i stiftsstyrelsens presidium.)
Jesper Nordström, Posk
Camilla Berard Granström, SD

Ersättare

Domprost Christofer Lundgren (biskopens ersättare)
Timmy Leijen, S
Rose-Marie Jacobsson, S
Lars-Erik Lordh, S
Pia Rehnberg, S
Jan-Olov Karlsson, S
Åsa Ingårda, C
Christina Bergendahl, C
Niclas Fårnér, Posk
Irma Sandgren, Posk
Patrick Claesson, SD

Sammanträden 2021

15-16 februari, samlade stiftsledningen
25-26 mars
27 april
28 maj, efter stiftsfullmäktige
15 juni

14 september
28 oktober
26-27 november, stiftsfullmäktige
14 december

 2022

Tisdag 18 januari (extra möte vid ny mandatperiod)
Onsdag-Torsdag 16-17 februari - samlade stiftsledningen
Tisdag-onsdag 29-30 mars
Tisdag 26 april
Onsdag 25 maj (efter stiftsfullmäktige) - KAE och KUB
Tisdag 14 juni

Tisdag 13 september
Tisdag 25 oktober
Tisdag 13 december