Biskop Johan Dalman med mitra, kåpa och kräkla ler mot kameran.
Foto: Magnus Aronson

Stiftets biskopar

Uppgifterna bygger på Ljungs och Collmars och Hagströms herdaminnen samt nutida matrikeluppgifter.

Klas Hansson, docent i kyrkohistoria, berättar om biskopens ställning genom tiderna, för Katedralens vänner i Strängnäs, den 18 oktober 2020.

I boken Strängnäs stift genom sekler - En stiftshistorisk översikt finns en mer preciserad uppräkning vad gäller tjänstgöringsperioder med mera.
Namn inom parentes innebär att personen utnämndes till biskop, men aldrig tillträdde.

Gerdar, 1129
Vilhelmus, 1171-1190
Uffe, 1208-1210
Olaus Basatömir, 1219-1224
Throgillius, 1233-1241
Col, 1253-1257
Finvid, 1267-1275
Anund Jonsson, 1275-1291
Isarus, 1292-1307
Styrbjörn, 1308-1343
Frenderus, 1343-1345
Sigmundus, 1345-1355
Thyrgillus Johannis, 1355-1378
Tord gunnarsson, 1378-1401
Petrus Johannis, 1401-1408
Gjord Petersson Rumpa, 1409-1410
Andreas Johannis, 1410-1419
Arnoldus Johannis, 1420-1443
Thomas Simonis, 1429-1443
Ericus Birgeri, 1443-1449
Siggo Ulphonis, 1449-1463
Johannes Magni, 1463-1479
Kort Rogge, 1479-1501
Matthias Gregersson Lillie, 1501-1520
(Jens Andersen Beldenack, 1520-1521)
Magnus Sommar, 1522-1536
Botuidis Sunonis, 1536-1555
Ericus Nicolai Swart, 1557-1561
Botuidis Sunonis, 1561-1562
Nicolaus Olaui, 1563-1585
Petrus Jonae, 1586-1607
(Petrus Kenicius, 1608-1609)
Laurentius Paulinus Gothus, 1609-1637
Laurentius Olai Wallius, 1637-1638
Jacobus Johannis Zebrozynthius, 1639-1642
Johannes Matthiae, 1643-1664
Ericus Emporagrius, 1664-1674
Carolus Lithman, 1674-1686
Erik Benzelius, 1687-1700
Johannes Bilberg, 1701-1717
Daniel Norlindh, 1717-1728
Daniel Lundius, 1731-1747
Erik Alstrin, 1749-1762
Jacob Serenius, 1763-1776
Carl Jesper Benzelius, 1776-1793
Stefan Insulin, 1793-1803
Johan Adam Tingstadius,
1803-1827
Per Thyselius, 1829-1838
Hans Olof Holmström, 1839-1852
Thure Annerstedt, 1852-1880
Adam Theodor Strömberg,
1881-1889
Uddo Lechard Ullman, 1889-1927
Sam Stadener, 1927-1933
Gustaf Aulén, 1933-1952
Dick Helander, 1952-1954
Gösta Lundström, 1955-1972
Åke Kastlund, 1972-1982
Tord Simonsson, 1982-1989
Jonas Jonson, 1989-2005
Hans-Erik Nordin, 2005-2015
Johan Dalman 2015-

Johan Dalman blev biskop för Strängnäs stift 6 september 2015.