Pilgrim

Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring.

Vad finns bortom vägkröken?

Intresset för att pilgrimsvandra är stort i Sverige och övriga Europa. Hundratusentals människor vallfärdar varje år till exempelvis Santiago de Compostela i Spanien eller på Nordens Sankt Olavsvägar.

Pilgrimsvandring också kan vara enkla vandringar i den lokala församlingens regi eller på egen hand, korta eller längre.

Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?

Pilgrim i Strängnäs stift

I Strängnäs stift finns ett pilgrimsnätverk mellan de församlingar som bedriver pilgrimsverksamhet. Det finns tre noder: Viby, Strängnäs och Stiftsgården Stjärnholm. (Men fler församlingar har olika former av pilgrimsvandringar)

Pilgrim Närke
Katarinaleden mellan Riseberga i Närke och Vadstena i Östergötland. Viby församling. Etappkartor till Katarinaleden.
Kontaktperson: Benjamin.Lundqvist@svenskakyrkan.se, präst, Viby församling

Pilgrim Strängnäs svenskakyrkan.se/strangnas/pilgrim-strangnas
Pilgrim Strängnäs och domkyrkan är platsen för information om leder och pilgrimsverksamhet i Strängnäs närhet.
Kontaktperson: Carina.ojermo@svenskakyrkan.sepedagog, Strängnäs domkyrkoförsaml

Stiftsgården Stjärnholm bidrar gärna med pilgrimsvandring för gästande grupper.
Kontaktperson: Cecilia.Sundkvist@svenskakyrkan.se pedagog, Stiftsgården Stjärnholm

Fogdöns pilgrimsled: Sankt Eskils källa - Björsund

Genom samarbetet har Pilgrim Strängnäs nu en pilgrimsled, Fogdöns pilgrimsled, som går mellan Sankt Eskils källa och Björsund. https://www.svenskakyrkan.se/varfruberga-harad/pilgrimsleden.

Därtill finns ”Sankt Eskiletappen” som binder samman Fogdöns pilgrimsled med Strängnäs domkyrka.

Pilgrimsvandringar i och omkring daga

Vandring och samtal samt kort vandring med Frälsarkransen.

Medtag eget fika och få en stunds samvaro utomhus vid hembygdsgården i Björnlunda. 

Det finns också längre pilgrimsvandringar att välja på.  

Se länk Pilgrim - att vara människa på väg - Daga församling (svenskakyrkan.se)

Sankt Botvids pilgrimsled

Sankt Botvids pilgrimsled sträcker sig mellan Salems kyrka och Botkyrka kyrka. Vandringsleden är ca 7,5 km lång.

Här kan du ladda ner en karta.

Här kan du läsa mer om Sankt Botvids pilgrimsled.

Foto: Emma Berkman