Pilgrim

Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring.

Vad finns bortom vägkröken?

Intresset för att pilgrimsvandra är stort i Sverige och övriga Europa. Hundratusentals människor vallfärdar varje år till exempelvis Santiago de Compostela i Spanien eller på Nordens Sankt Olavsvägar.

Pilgrimsvandring också kan vara enkla vandringar i den lokala församlingens regi eller på egen hand, korta eller längre.

Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?

Pilgrim i Strängnäs stift

I Strängnäs stift finns ett pilgrimsnätverk mellan de församlingar som bedriver pilgrimsverksamhet. Det finns tre noder: Viby, Strängnäs och Stiftsgården Stjärnholm. (Men fler församlingar har olika former av pilgrimsvandringar)

Pilgrim Närke  www.pilgrimnarke.se
Katarinaleden mellan Riseberga i Närke och Vadstena i Östergötland. Viby församling
Kontaktperson: Benjamin Lundqvist, präst, Viby församling

Pilgrim Strängnäs svenskakyrkan.se/strangnas/pilgrim-strangnas
Pilgrim Strängnäs och domkyrkan är platsen för information om leder och pilgrimsverksamhet i Strängnäs närhet.
Kontaktperson: Carina Öjermo pedagog, Strängnäs domkyrkoförsaml

Stiftsgården Stjärnholm bidrar gärna med pilgrimsvandring för gästande grupper.
Kontaktperson: Cecilia Sundkvist pedagog, Stiftsgården Stjärnholm

Fogdöns pilgrimsled: Sankt Eskils källa - Björsund

Genom samarbetet har Pilgrim Strängnäs nu en pilgrimsled, Fogdöns pilgrimsled, som går mellan Sankt Eskils källa och Björsund. https://www.svenskakyrkan.se/varfruberga-harad/pilgrimsleden.

Därtill finns ”Sankt Eskiletappen” som binder samman Fogdöns pilgrimsled med Strängnäs domkyrka.

Kalendarium

PILGRIMSKVÄLLAR OM VADSTENA | 21 april och 5 maj
Två studiekvällar kring Vadstena, den heliga Birgitta och hennes döttrar samt dåtida och nutida pilgrimer. Bra som förberedelse inför vandringen i maj (se nedan). Tid: 18.30–20.30. Servering till självkostnadspris. Anmälan senast 17 april respektive 30 april.

 

VANDRING TILL VALLFARTSMÄSSAN I RISEBERGA | 31/5 - inställd

 

ANNANDAG PINGST | 1 juni
På årsdagen av invigningen av Helgeandskapellet på andra våningen i Gamla Prästgården firas högmässa där kl. 18.30 i. Efteråt pizza bakad i bakugnen till självkostnadspris och föredrag om Nidaros som pilgrimsmål. Kvällen fungerar även som förberedelse inför Nidarosresan i augusti. Ingen anmälan behövs.

 

RISEBERGA-VADSTENA | 18-24 maj
Vi vandrar längs Katarinaleden via Viby, Dovrasjödalen, Åmmelången och Hammar. Dagsetapperna är c:a 20 km. Kostnad: 400: - per dygn inkl. frukost, matsäck, middag och övernattning. Anmälan senast 21/4.

 

PILGRIMSKVÄLL OM NIDAROS | 18 augusti
Studiekväll kring Nidaros, Romboleden och pilgrimsresan till Nidaros i slutet av månaden (se nedan). Tid: 18.30–20.30. Servering till självkostnadspris. Anmälan senast 14 augusti

 

PILGRIMSRESA TILL NIDAROS | 1-6 september
Med start i Närkes Kils kyrka färdas vi med minibuss (c:a 70 mil) och till fots (c:a 10 mil) till och längs Romboleden via Dalarna och Härjedalen.

 

PILGRIMSKVÄLL OM FARFA | 25 augusti och 15 september
Studiekväll kring Farfa, och pilgrimsresan till Sabinerbergen i slutet av månaden (se nedan). Tid: 18.30–20.30. Servering till självkostnadspris. Anmälan senast 21 augusti samt 11 september.

 

PILGRIMSRESA TILL SABINERBERGEN I ITALIEN | 3-8 oktober
Den helige Franciskus var ofta i Sabinerbergen på sin väg mellan Assisi i norr och Rom i söder. Med minibuss och till fots (två 15 km-vandringar) besöker vi fyra Franciskusplatser och avslutar med firande av Franciskusdagen. Minibuss och helpension hos Birgittasystrarna i Farfa ingår – dock inte tåg- eller flygresan, som man ordnar själv. Kostnad: 6 000 kr. OBS: Anmälan senast 15 maj.


Ovan hittar du anmälan mm på: http://www.pilgrimnarke.se/

_________________

 

PILGRIMSRESA TILL ASSISSI (29 maj – 5 juni 2020) - Inställd

 

”DITT ORD ÄR MINA FÖTTERS LYKTA” – PILGRIMSVANDRING MELLAN STALLARHOLMEN OCH STRÄNGNÄS

Heldagsvandring från Stallarholmen till Strängnäs, ca 18 km. På vår vandring följer vi texter från uttåget ur Egypten till Kristi himmelsfärd.

Medtag matsäck. Under vandringen stannar vi och äter samt firar mässa.

Fredag 22 maj (fredagen efter Kristi himmelsfärd) Samling vid Stallarholmens församlingshem kl 9.00.

Kontakt:Marina Balado, marina.balado@svenskakyrkan.se, tel:0152-346 41.

 

ESKILSMÄSSA OCH PILGRIMSVANDRING

Sankt Eskil är Södermanlands apostel. Han led martyrdöden i Strängnäs på 1000-talet. Legenden berättar om hur en källa sprang fram på en plats utanför Strängnäs när hans kropp bars förbi på väg mot begravningen. Den 11 juni minns vi Sankt Eskil.

Samling vid domkyrkan för vandring till Sankt Eskils källa, ca 4,5 km. Där firar vi mässa. Det går också bra att ta sig på egen hand till mässan. Den som vill vandrar också tillbaka, men möjlighet till biltransport åter till domkyrkan finns.

Torsdag den 11 juni. Vandringen startar kl 16.30 vid domkyrkan. Mässa vid Sankt Eskils källa kl 18.00.

Information och anmälan: Carina Öjermo, arina.ojermo@svenskakyrkan.se, tel 0152-245 14. Sista anmälan till vandringen 10 juni.

 

FÖRLORAD OCH ÅTERVUNNEN - PILGRIMSVANDRING I SKOTTVÅNG

När vi vandrar i naturen kan vi känna djup tacksamhet och förundran över allt det vackra. Samtidigt oroas vi över frågor om klimat och miljö. De skakar om oss både existentiellt och andligt. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut? Var hittar vi mod, tillit och kraft för att stå emot uppgivenhet och våga agera? Vandringen startar och slutar vid Skottvångs gruva, Mariefred, och är ca 1 mil. Medtag matsäck.

Söndag den 28 juni kl 13.00

Information: Annelie Spånberger, annelie.spanberger@svenskakyrkan.se, 0159-348 45 Carina Öjermo, carina.ojermo@svenskakyrkan.se, 0152-245 14

 

TÄNK OM JESUS KOMMIT HIT – KORT PILGRIMSVANDRING I STRÄNGNÄS

Jesus vandrade under sitt liv runt till olika platser. Om han kommit hit till Strängnäs – Var finns vårt Betlehem? Var ligger stranden där Jesus mötte lärjungarna? På vilket berg skulle Jesus hålla sin bergspredikan? Vi vandrar och reflekterar kring platsen och budskapet.

Lördag 15 augusti kl 16.00. Vandringen är tillgänglig med rullator och barnvagn. Samling vid Domherren-Kyrkans Hus

Information och anmälan: Carina Öjermo, carina.ojermo@svenskakyrkan.se, tel 0152-245 14.

 

SÖNDAG 30 AUGUSTI: PILGRIMSVANDRING TILL ÄRJA KYRKORUIN

Ärja kyrkoruin tillhör Åker-Länna församling och är ruinen efter Ärja kyrka som revs i slutet av 1500-talet. Den grävdes ut och restaurerades i början av 1900-talet och är idag en vacker plats där man kan ana historiens vingslag, inte minst på grund av de två runstenar från 1000-talet, vilka står bredvid kyrkoruinen. Välkommen att fira högmässa i Åkers kyrka eller Mariefreds kyrka kl 11.00 och följ därefter med på en vandring till Ärja kyrkoruin.

Från Mariefred: Vandringen är ca 6,5 km. Vi samlas vid kyrktrappan kl. 13.00 för vår vandring till Ärja.

Från Åker: Vandringen är ca 5 km. Vi samlas vid Åkers kyrka kl. 13.00 för vår vandring till Ärja.

Friluftsgudstjänst firas i Ärja kyrkoruin kl 15.00 med efterföljande picknick (medtag matsäck).

Information Mariefred: Den som vill ha mer information eller önskar hjälp med resa från Ärja tillbaka till Mariefred, kontakta Torbjörn Burvall, 076-803 55 01, torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se

Information Åker-Länna: Den som vill ha mer information eller önskar hjälp med resa från Ärja tillbaka till Åker, kontakta Annelie Spånberger, 0159-348 45, annelie.spanberger@svenskakyrkan.se

 

LÖRDAG 12 SEPTEMBER: ”HÄR VID STRANDEN NÄRA VATTNET FINNS EN PLATS SOM GER MIG RO”

Pilgrims- och retreatdag i kajak/kanot. Vi paddlar från Åkers styckebruk till Laxne med psalm 814 som följeslagare. Paddlingen sker i tystnad. Vid lyft och stopp delar vi måltid och tankar som rört sig när vi paddlat. Medtag matsäck, och klädombyte.

Tider meddelas senare under våren.

Information: Marina Balado, Stallarholmens församling, marina.balado@svenskakyrkan.se, tel:0152-346 41.

Annelie Spånberger, annelie.spanberger@svenskakyrkan.se, 0159-348 45

 

PILGRIMSKOLLO

På pilgrimskollot är vi ute i naturen så mycket som möjligt, lagar mat tillsammans över öppen eld, badar, vandrar till kyrkor och andra pilgrimsmål, träffar nya kompisar. Vi tillverkar våra egna vandringsstavar. Vi får också möta personer från Bibeln och fundera på meningen med livet och Gud. Pilgrimskollot leds av Anna Särnå och Eva Sköld.

Kollo 1

För barn 9-12 år. Måndag – onsdag den 15-17 juni. Dagkollo kl. 9-16. En övernattning mellan tisdag och onsdag de som vill. Samling för övernattning i kyrkan kl 19.

Kostnad 250 kr. Anmälan senast 30 maj på länken: goo.gl/ExdLxA

Kollo 2

För barn 6-8 år. Måndag – onsdag den 22-24 juni. Dagkollo kl. 9-16.

Kostnad 250 kr. Anmäl senast 30 maj på länken: goo.gl/ExdLxA

Information: Eva Sköld, 0152-346 43, eva.skold@svenskakyrkan.se

 

Alla ovan, Läs mer på: https://www.svenskakyrkan.se/strangnas/pilgrim-strangnas

Pilgrimsvandringar i och omkring daga

Vandring och samtal samt kort vandring med Frälsarkransen.

Medtag eget fika och få en stunds samvaro utomhus vid hembygdsgården i Björnlunda. 

 

Det finns också längre pilgrimsvandringar att välja på.  

 

Se länk https://www.svenskakyrkan.se/daga/pilgrim-att-vara-manniska-pa-vag

Foto: Emma Berkman