Markering för Sankt Botvids pilgrimsled
Foto: Malin Van den Poel

Sankt Botvids pilgrimsled

Sankt Botvids pilgrimsled sträcker sig mellan Salems kyrka och Botkyrka kyrka. Vandringsleden är ca 7,5 km lång.

PARKERINGSBEVAKNING

Lördagar och söndagar 08.00–20.00 sker ingen bevakning av parkeringen vid Salems kyrka. Övrig tid gäller p-skiva 3 timmar.

Pilgrimsvandring

Vandra längs S:t Botvidsleden eller upptäck S:t Botvids källa. I sommar finns två tillfällen att vandra i grupp, 17 juni och 30 juli.

Salems kyrka

Salems kyrka har ett mycket vackert läge på en udde vid Bornsjön. Den byggdes på 1100-talet.

Markering för Sankt Botvids pilgrimsled

Pilgrimsledens meditationsplatser

Längs Sankt Botvids pilgrimsled finns sex meditationsplatser.

Logga för Sankt Botvids pilgrimsled

Legenden om Sankt Botvid

Den utförligaste berättelsen om Botvids liv återfinns i Dredenmanuskriptet. Här finns en fullständig översättning av denna berättelse som gjordes 1955 av Tryggve Lundén.

Sankt Botvids pilgrimsled invigdes av två biskopar

Ett 80-tal personer deltog i premiärvandringen av Sankt Botvids pilgrimsled. Här kan du läsa mer och även se en liten film från invigningen.

Om pilgrimsleden

Sankt Botvids pilgrimsled sträcker sig mellan Salems kyrka och Botkyrka kyrka. Leden är ungefär 7,5 km lång. Vandringen är delvis kuperad och vissa bitar går man på en spång.

Vi har tagit fram ett häfte som bl.a. innehåller en karta och texter för ledens sex meditationsplatser. Längs leden finns skyltar utplacerade för att visa vägen. Stanna gärna vid meditationsplatserna och läs de korta texterna i häftet. Det finns en psalm, en bön och några reflektionstankar för varje station.

Pilgrimsleden tar ungefär 3,5 timmar att vandra, men ta dig gärna tid till att stanna upp vid meditationsplatserna. Allt du behöver finns i häftet, fast vi rekommenderar att du även tar med en flaska vatten och en psalmbok eller en Bibel.

Vandringsguide för Sankt Botvids pilgrimsled

Vandringsfolder Sankt Botvids pilgrimsled
Foto: Daniel Claesson

Det finns en vandringsfolder för Sankt Botvids pilgrimsled. I den hittar du en karta och information om Sankt Botvid och kyrkorna som leden sträcker sig mellan. Det finns även ett uppslag för varje mediationsplats. Uppslagen har en inledningstext, en bön, en bibelvers och en psalm som passar till platsen.

Vandringsfoldrar finns att låna vid Botkyrka kyrka och Salems kyrka.

Vem var Sankt Botvid?

Botvid växte upp på Hammarby gård, i närheten av Botkyrka kyrka. När Botvids bror Björn ärvde gården reste Botvid till England. Där hyrde han ett rum av en präst. Prästen gjorde stor intryck Botvid. Senare lät Botvid sig döpas till den kristna tron.

Hemma i Sverige igen spred Botvid den kristna tron. Han predikade om en enda levande Gud, som offrat sitt liv för alla människor. Detta under en tid när asatron var den stora religionen i Sverige.

Symbolen för Sankt Botvids pilgrimsled
Symbolen för Sankt Botvids pilgrimsled

Botvid porträtteras ofta med en fisk och en yxa. Yxan är från när Botvid frigav en slav. Natten efter frisläppandet dödar slaven Botvid med en yxa. Ingen vet varför. Det tar flera veckor innan Botvids kropp hittas i skogen. Men trots det är kroppen nästan opåverkad och det sägs att en doft av rosor omgav honom.

Botvid begravs i Salems kyrka. Men när ryktet om honom sprids och han blir helgonförklarad låter hans bror Björn bygga en träkyrka vid Hammarby gård. Sankt Botvids kvarlevor flyttas sedan till den kyrkan. Under förflyttningen från Salems kyrka stannar kortegen för att vila. Då bryter en källa fram vid sällskapet. Den kallas Sankt Botvids källa och ger än i dag friskt källvatten.

Sankt Botvids storhetstid bestod medeltiden ut och började ebba ut först på 1520-talet. Den heliga Birgitta nämner Sankt Botvid i en av sina uppenbarelser.

LEGENDEN OM SANKT BOTVID

Läs den medeltida legenden om Sankt Botvid