Pilgrim Strängnäs

Pilgrimsvandringen är både en yttre och inre vandring. Den yttre vandringens mål kan vara en särskild plats, som en kyrka. Den inre vandringens mål är mitt eget innersta där jag möter mig själv och kanske också Gud.

Jesus Kristus, Guds pilgrim på jorden, följ oss på vår vandring, följ oss genom livet, följ oss genom döden, led oss till ditt rike. Amen

Jonas Jonson, 2016

Pilgrim Strängnäs samlar pilgrimsarbetet i flera församlingar runt omkring Strängnäs domkyrka. På Fogdöns pilgrimsled, Sankt Eskil-etappen och Stallarholmens pilgrimsled kan du vandra på egen hand. Där och på andra platser genomför Pilgrim Strängnäs också organiserade vandringar. 

Strängnäs domkyrka och de andra kyrkorna i kontraktet är fina pilgrimsmål. På webben och i kyrkorna finns kartor och annat material för vandringar.

Kommande händelser

Pilgrimspromenad 

Starta arbetsveckan med en promenad och andlig input. Vi bjuder på något litet att äta och fylla energidepån. April- juni jämna veckor (15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6 ) kl 17-18. Samling vid Domkyrkan. 

Pilgrimsvandring vid Gryts kyrka

Pilgrimsvandring efter gudstjänsten i Gryts kyrka kl 11. Pilgrimsledare: Katarina Therus och Lena Östling Andersson. Ca 6 km. Ta med fika. Ingen anmälan. 

Söndag 12 maj

Vandring med biskop Johan till vallfartmässa i Vårfruberga

Vi pilgrimsvandrar med biskop Johan till Vallfartsmässan i Vårfruberga klosterruin. Pilgrimsvandringen börjar med en morgonandakt kl 8 vid Vansö kyrka. Vallfartsmässan börjar kl 11.  Det finns möjlighet till skjuts från och till domkyrkan. Ta med eget fika.

Vill du ha skjuts anmäl dig till: frauke.kuster@svenskakyrkan.se

Söndag 19 maj. 

Biskop Johan startar pilgrimsvandringen 17 maj i Salem och går därifrån under 2 dagar till Turinge kyrka. Vill du gå med en dag eller flera är du välkommen att ansluta. Här finns mera information: Pilgrimsvandra med biskop Johan - Strängnäs stift 

Vandring med Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett modernt radband skapat av Martin Lönnebo. På Södra kyrkogården i Strängnäs finns Frälsarkransen i form av stora pärlor i keramik på granitpelare.  Vi vandrar mellan pärlorna och reflekterar kring pärlornas teman. Vandringen är 1,2 km lång och tillgänglig med barnvagn, rollator och rullstol. Vandringen genomförs i samarbete med Strängnäs kommuns Anhörigcentrum. Ta med eget fika.

Södra kyrkogården onsdag 29 maj kl 10.

Franciskusleden 

Franciskanermunkar grundade sitt konvent i Arboga på 1200-talet. Gråbröderna var läkekunniga, hjälpte de gamla och sjuka, lärde barnen att läsa och präglade Arboga starkt. Tillsammans med Arbogabygdens församling pilgrimsvandrar vi på Franciskusleden i Arboga (ca 1mil) och firar mässa längs vägen.

Lördag 1 juni. Vi träffas kl 9.30 på resecentrum och åker tåg till Arboga. Tillbaka i Strängnäs kl 18.20. Ta med matsäck. Anmälan senast 30 maj till frauke.kuster@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimsvandring vid Gryts kyrka

Pilgrimsvandring efter gudstjänsten i Gryts kyrka kl 11. Pilgrimsledare: Pär Friberg. Ca 6 km. Ta med fika. Ingen anmälan. 

Söndag 2 juni

Eskilsmässa och pilgrimsvandring

Sankt Eskil är Södermanlands apostel. Han led martyrdöden i Strängnäs på 1000-talet. Legenden berättar om hur en källa sprang fram på en plats utanför Strängnäs när hans kropp bars förbi på väg mot begravningen. Den 11 juni minns vi Sankt Eskil. Samling vid Domkyrkan för vandring till Sankt Eskils källa, ca 4,5 km. Där firar vi mässa. Det går också bra att ta sig på egen hand till mässan. Den som vill vandrar också tillbaka, men möjlighet till biltransport åter till Domkyrkan kan finnas.

Tisdag 11 juni. Vandringen startar kl 16.30 vid Domkyrkan. Mässa vid S:t Eskils källa kl 18.

Anmälan senast 10 juni.

Vandra på egen hand eller tillsammans med vänner

Här finns fem vägvisare till vandringar i Strängnäs och på Tosterö. Hitta en kyrkohistorisk vandring i domkyrkans närhet, en vandring mellan till Sankt Eskilskälla, mellan gårdarna med bibliska namn på Tosterön, en vandring ut till Södra kyrkogården och en vandring med Frälsarkransen ute på den kyrkogården.

De tryckta vägvisarna finns att hämta i Strängnäs domkyrka och det går också att få en utskrift i Domherren Kyrkans Hus.

Bli ideell pilgrimsmedarbetare

Vill du vara med i planering eller praktiskt arbete kring pilgrimsvandringar och pilgrimsleder, så hör av dig.

Strängnäs domkyrkoförsamling

Frauke Kuster frauke.kuster@svenskakyrkan.se 0152-245 14

Vårfruberga-Härads församling

Linus Jaehnke linus.jaehnke@svenskakyrkan.se 0708-513 059

Stallarholmens församling

Marina Balado marina.balado@svenskakyrkan.se  0152-346 41

Åker-Länna församling

Annelie Spånberger annelie.spanberger@svenskakyrkan.se  0159-34845

Mariefreds församling

Marianne Lindgren  marianne.lindgren@svenskakyrkan.se  076-809 96 88

Daga församling

Pär Friberg par.friberg@svenskakyrkan.se  076-145 70 73

Pilgrim Strängnäs och domkyrkan är också platsen för information om leder och pilgrimsverksamhet i Strängnäs närhet

https://www.svenskakyrkan.se/varfruberga-harad/pilgrimsleden

Här kan du ladda ner foldern "Vad finns bortom vägkröken" - Pilgrim i Strängnäs stift, med samlad information om pilgrimsleder runt om i Strängnäs stift:

"Vad finns bortom vägkröken" -Pilgrim i Strängnäs stift (PDF)

Retreat

Församlingen inbjuder några gånger per termin till retreat i domkyrkan eller på någon gård i närheten av Strängnäs. Retreat är ett tillfälle för vila och återhämtning, för att ”bara vara”, för möte med dig själv och med Gud. Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Sankt Eskil - apostel och martyr

Eskil var en engelsk munk på 1000-talet. Han begav sig från  Tuna - nuvarande Eskilstuna - till Strängnäs för att predika den kristna läran i samband med en stor blotfest som hölls där.