Pilgrim Strängnäs

Pilgrimsvandringen är både en yttre och en inre vandring. Den yttre vandringens mål kan vara en särskild plats, t ex en kyrka. Den inre vandringens mål är mitt eget innersta där jag möter mig själv och kanske också Gud.

Jesus Kristus, Guds pilgrim på jorden, följ oss på vår vandring, följ oss genom livet, följ oss genom döden, led oss till ditt rike. Amen

Jonas Jonson, 2016

Pilgrim Strängnäs samlar pilgrimsarbetet i flera församlingar runt omkring Strängnäs domkyrka. På Fogdöns pilgrimsled, Sankt Eskil-etappen och Stallarholmens pilgrimsled kan du vandra på egen hand. Där och på andra platser genomför Pilgrim Strängnäs också organiserade vandringar. 

Strängnäs domkyrka och de andra kyrkorna i kontraktet är fina pilgrimsmål. På webben och i kyrkorna finns kartor och annat material för vandringar.

Julvandring tisdag 20 december

Välkommen med på en tidig morgonvandring i julveckan. Vi går i långsam takt, stannar till och läser julevangeliet och går en kortare sträcka under tystnad.

Vandringen avslutas med en enkel mässa 8.30 i Mariefreds kyrka. Ta gärna med en fika och termos så fikar vi tillsammans efter mässan.   

Samling tisdag 20 december 07.30 nedanför trappan vid Mariefreds kyrka.

Kontakt

Marianne Lindgren 076 809 96 88 marianne.lindgren@svenskakyrkan.se 

Bli ideell pilgrimsmedarbetare

Vill du vara med i planering eller praktiskt arbete kring pilgrimsvandringar och pilgrimsleder, så hör av dig.

Strängnäs domkyrkoförsamling

Carina Öjermo carina.ojermo@svenskakyrkan.se  0152-245 14

Vårfruberga-Härads församling

0152-200 14

Stallarholmens församling

Eva Sköld 072-727 58 42

Åker-Länna församling

Anneli Spånberger annelie.spanberger@svenskakyrkan.se  0159-34845

Mariefreds församling

Marianne Lindgren  marianne.lindgren@svenskakyrkan.se  076-809 96 88

Daga församling

Pär Friberg par.friberg@svenskakyrkan.se  076-145 70 73

Pilgrim Strängnäs och domkyrkan är också platsen för information om leder och pilgrimsverksamhet i Strängnäs närhet

https://www.svenskakyrkan.se/varfruberga-harad/pilgrimsleden

https://www.svenskakyrkan.se/stallarholmen/pilgrim

Här kan du ladda ner foldern "Vad finns bortom vägkröken" - Pilgrim i Strängnäs stift, med samlad information om pilgrimsleder runt om i Strängnäs stift.

"Vad finns bortom vägkröken" -Pilgrim i Strängnäs stift (PDF)

Tidigare händelser

Pilgrimsvandring i Vilsta - Lyssna till skapelsens rop -3  lördag september

I september firas Skapelsetid i kyrkor över hela världen, en tid då vi lyfter fram skapelsen och vårt ansvar för den. Lördag 3 september infaller Global Walk for Future Day och det vill vi uppmärksamma genom att vandra tillsammans för framtiden. Följ med du också.

Den brinnande busken är symbolen för skapelsetid 2022. Den är den förödande elden när skapelsen ropar, den är ökenspridningen, den är effekterna hos de mest utsatta när de drabbas av klimatförändringarna och den är förlusten av biologisk mångfald.

Den brinnande busken är också Andens eld som inspirerar oss till handlingskraft likt brandmännens oräddhet när de kastar sig in i lågorna för att släcka dem. Den är påskens eldar, varifrån våra ljus tänds vidare med ljus och hopp.

Lördag 3 september 10.00. Vandringen startar utanför Sportcaféet i Vilsta, Eskilstuna och är cirka 8 km och beräknas ta cirka 3,5 till 4 timmar. Ta med dig matsäck.

Information och anmälan senast fredag 2 september till Annelie Spånberger 0767-788 930 annelie.spanberger@svenskakyrkan.se eller Carina Öjermo 0152-245 14 carina.ojermo@svenskakyrkan.se 

Pilgrimsvandring till Ärja kyrkoruin

Ärja kyrkoruin tillhör Åker-Länna församling och är ruinen efter Ärja kyrka som revs i slutet av 1500-talet. Den grävdes ut och restaurerades i början av 1900-talet och är idag en vacker plats där man kan ana historiens vingslag, inte minst på grund av de två runstenar från 1000-talet, vilka står bredvid kyrkoruinen. 

Följ med på en vandring till Ärja kyrkoruin. Vandringen avslutas med friluftsgudstjänst i kyrkoruinen.

Från Mariefred: Vandringen är ca 6,5 km. Samling vid kyrktrappan 09.00 för vandring till Ärja. 

Från Åker: Vandringen är ca 5 km. Samling vid Åkers kyrka 09.00 för vandring till Ärja. 

Gemensam friluftsgudstjänst firas i Ärja kyrkoruin 11.00 med efterföljande picknick. Ta med matsäck.

Information Mariefred

Den som vill ha mer information eller önskar hjälp med resa från Ärja tillbaka till Mariefred, kontaktar Marianne Lindgren marianne.lindgren@svenskakyrkan.se  076-809 96 88.

Information Åker-Länna

Den som vill ha mer information eller önskar hjälp med resa från Ärja tillbaka till Åker, kontaktar Annelie Spånberger annelie.spanberger@svenskakyrkan.se  0159-34845.

Söndag den 28 augusti 2022

Vandring från Gryts kyrka

Pilgrimsvandring start vid Gryts kyrka ca 12.30 efter gudstjänsten som börjar 11.00. Vandringen avslutas vid kyrkan. Ca 5 km. Ledare: Ragnhild Carlström och Lucie Bernhardsson.

För mer information kontakta Pär Friberg 076-145 70 73  par.friberg@svenskakyrkan.se 

Söndag 19 juni 12.30

Pilgrimskollo – Sommarkul för dig som gillar äventyr

På pilgrimskollot är vi ute i naturen så mycket som möjligt, lagar mat tillsammans över öppen eld, badar, vandrar till kyrkor och andra pilgrimsmål, träffar nya kompisar. Vi tillverkar våra egna vandringsstavar. Vi får också möta personer från Bibeln och fundera på meningen med livet och Gud.

Pilgrimskollot leds av Anna Särnå och Eva Sköld.

Kollo 1

Ålder födda 2010, 2011, 2012. Dagkollo kl 9-16 måndag 13 juni  – onsdag 15 juni. För dem som vill övernattning i kyrkan tisdag till onsdag.

Kostnad 200 kr. Anmälan senast 29 maj.

Kollo 2

Ålder födda 2013, 2014, 2015. Dagkollo kl 9-16 måndag 20 ju ni – onsdag 22 juni.  

Kostnad 200 kr. Anmälan senast 29 maj.

Information och anmälan: Eva Sköld, 0152-346 43.

Eskilsmässa och pilgrimsvandring

Sankt Eskil är Södermanlands apostel. Han led martyrdöden i Strängnäs på 1000-talet. Legenden berättar om hur en källa sprang fram på en plats utanför Strängnäs när hans kropp bars förbi på väg mot begravningen. Den 11 juni minns vi Sankt Eskil.

Samling vid domkyrkan för vandring till Sankt Eskils källa, ca 4,5 km. Där firar vi mässa. Det går också bra att ta sig på egen hand till mässan. Den som vill vandrar också tillbaka, men möjlighet till biltransport åter till domkyrkan kan finnas.

Anmälan senast 10 juni.

Information och anmälan: Carina Öjermo carina.ojermo@svenskakyrkan.se  0152-245 14

Lördag 11 juni startar vandringen vid Strängnäs domkyrka 15.30. Mässa vid Sankt Eskils källa 17.00

Onsdagsvandring

Brukar du promenera? Vill du göra det tillsammans med andra? Tre onsdagar under maj och juni vandrar vi tillsammans. Vi går i stadsnära miljö, som ju i Strängnäs också innebär vacker natur. Vi tar med oss ett tema att samtal kring. Vandringarna är ca 2 timmar långa.

Ingen anmälan.

Information: Carina Öjermo  carina.ojermo@svenskakyrkan.se  0152-245 14

Onsdag 25 maj, 1 juni och 8 juni 10.00. Start vid Domherren-Kyrkans Hus

Pilgrimsvandring – Linnéstigarna

Linnéstigarna i Uppsala är rekonstruktioner av Carl von Linnés åtta exkursioner, pedagogiska naturvandringar, runt Uppsala.

Den 4 juni vandrar vi i Linnés fotspår på den etapp som kallas Danmark. Hela etappen är 16 km lång, men vi vandrar ca 10 km av denna. Vandring och resa till och från Uppsala beräknas tillsammans ta 8 timmar. Vi samåker från Strängnäs med avfärd ca 9.00. Ta med matsäck för hela dagen och klä dig efter väder.

Anmälan senast 31 maj.

Information: Carina Öjermo carina.ojermo@svenskakyrkan.se 070-682 45 14

Start i Strängnäs för resa till Uppsala 4 juni 2022

Pilgrimsvandring efter Gökottan

Gökottan börjar 07.00 vid  Björnlunda hembygdsgård och avslutas på samma plats. Ca 10 km. Ledare: Lena Östling Andersson och Ragnhild Carlström. För mer information kontakta Pär Friberg 076-145 70 73 par.friberg@svenskakyrkan.se 

Kristi himmelsfärds dag torsdag 26 maj 2022

Pilgrimsvandringen Vägen till livet

Vandringen är 8 km och deltagarna reflekterar tillsammans över frågor som: Vad väcker din livsglädje? Start och avslutning vid Mariefreds kyrka.

Ta med matsäck för ett stopp. Anmälan senast 6 maj.

Vandringen är ett samarbete mellan Mariefreds församling och Åker Länna församling.

Frågor och anmälan till Annelie Spangberger  annelie.spanberger@svenskakyrkan.se 076-778 89 30 och Marianne Lindgren  marianne.lindgren@svenskakyrkan.se  076-809 96 88      

Mariefreds kyrka lördag 7 maj 9.30 – 12.30     

Pilgrimsvandring med påsktema

Start vid Kyrkans hus i Björnlunda kl 13.30  som avslutas med pilgrimsmässa i Björnlunda kyrka kl 15. Ca 4 km. Ledare: Pär Friberg, Ragnhild Carlström och Lena Wiklund. För mer information kontakta Pär Friberg 076-145 70 73 par.friberg@svenskakyrkan.se 

Annandag påsk måndag 18 april 2022

Julpilgrimsvandring tisdag 21 december 2021

Välkommen med på en tidig morgonvandring i julveckan. Vi går i långsam takt, stannar till och lyssnar till julevangeliet och går en kortare sträcka i tystnad.

Vandringen avslutas med en enkel mässa i Mariefreds kyrka 8.30. Ta gärna med en kaffetermos, så kan vi fika tillsammans i kyrkan efter mässan.

Kontakt
Marianne Lindgren 076 809 96 88 marianne.lindgren@svenskakyrkan.se  

Pilgrim – att vara människa på väg 12 oktober 2021

Föredrag och samtal med Pär Friberg, pilgrim och präst i Svenska kyrkan. Vad gör en vandring till en pilgrimsvandring? Hur kan vi se oss själva som pilgrimer? På vilket sätt hör människans inre liv och mognad ihop med ansvarstagandet för jorden?

Pär Friberg har tillsammans med Magnus Myrberg skrivit boken Hållbar vandring med Frälsarkransen. Läs mer om boken här 

Information

Marianne Lindgren 076 809 96 88 e-post: marianne.lindgren@svenskakyrkan.se 

Mariefreds kyrka tisdag 12 oktober 2021 18.30 – 20.00

Pilgrimsvandring till Ärja kyrkoruin 29 augusti 2021

Ärja kyrkoruin tillhör Åker-Länna församling och är ruinen efter Ärja kyrka som revs i slutet av 1500-talet. Den grävdes ut och restaurerades i början av 1900-talet och är idag en vacker plats där man kan ana historiens vingslag, inte minst på grund av de två runstenar från
1000-talet, vilka står bredvid kyrkoruinen.

Välkommen att fira högmässa i Åkers kyrka eller Mariefreds kyrka 11.00 söndag 29 augusti och följ därefter med på en vandring till Ärja kyrkoruin.

Vandringen från Mariefred är ca 6,5 km. Vi samlas vid kyrktrappan 13.00 för vår vandring till Ärja.

Vandringen från Åker är ca 5 km. Vi samlas vid Åkers kyrka 13.00 för vår vandring till Ärja.

Friluftsgudstjänst firas i Ärja kyrkoruin 15.00 med efterföljande picknick. Medtag matsäck.

Information Mariefred Den som vill ha mer information eller önskar hjälp med resa från Ärja tillbaka till Mariefred kontaktarTorbjörn Burvall 076-803 55 01 torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se 

Information Åker-Länna Den som vill ha mer information eller önskar hjälp med resa från Ärja tillbaka till Åker, kontakta Annelie Spånberger 0159-348 45 annelie.spanberger@svenskakyrkan.se 

Trygghet och hopp  22 augusti 2021– En vandring med Bo Setterlinds dikter

Strängnäspoeten Bo Setterlinds dikter präglas av andlighet och innerlighet. Flera av dem har blivit tonsatta. Det har bidragit till att göra dem väl kända.

Hans dikter innehåller mycket hopp och trygghet. I en kort pilgrimsvandring med start och mål i Bo Setterlinds park i Strängnäs tar vi med några av hans dikter för reflektion och samtal. Vandringen är tillgänglig med rullator och barnvagn.

Söndag 22 augusti 16.00. Samling i Bo Setterlinds park, Östra Strandvägen.

Anmälan med formuläret längre ner på den här webbsidan senast 20 augusti 2021.

Information och anmälan för den som inte har tillgång till internet - Carina Öjermo 0152-245 14 carina.ojermo@svenskakyrkan.se 

Forntidsvandring i stan - 12 augusti 2021

Upptäck mångkulturella samhällen från forntiden just i Strängnäs. Arkeolog Agneta
Scharp från Länsstyrelsen leder vandringen tillsammans med Lucie Riad,
integrationsansvarig. Sörmlands museum slöjdar med oss.

Datum: torsdag 12 augusti 2021
Tid: kl. 9 - 12 vandring
Tema: Mode förr och nu
Startplats: Kulturhuset Multeum,
Eskilstunavägen 2, Strängnäs

Det går bra att ha med sig barnvagn. Vandringen är gratis. Ingen anmälan krävs.
Vi bjuder på fika. Om du vill får du gärna ta med något att bjuda på.
Vi vandrar oavsett väder. Vandringen görs så Coronasäker som möjligt.

Låt ditt rike komma 19 juni 2021

INSTÄLLT - för få anmälda

I tider av oro längtar vi efter det som är större och helare än det vi har omkring oss.

I bönen Vår Fader ber vi ”Låt ditt rike komma.” Vad är det vi ber om när vi ber om ”Guds rike”. Under vandringen utforskar vi olika perspektiv av detta Guds rike som av Jesus beskrivs som något helt annorlunda och samtidigt helt nära. Det som inte är någon fysisk plats men som finns mitt ibland oss. Det som barnen sägs ha bäst koll på. Ja, vad ska en tro

Lördag 19 juni 13.00. Vandringen startar och slutar vid ridhuset i Vilsta, Eskilstuna, och är ca 8 km. Medtag matsäck.

Anmälan i formuläret längre ner på den här webbsidan senast 18 juni 2021.

Information: Annelie Spånberger 0159-348 45 annelie.spanberger@svenskakyrkan.se Carina Öjermo 0152-245 14 carina.ojermo@svenskakyrkan.se 

Pilgrimskollo – Sommarkul för dig som gillar äventyr 2021

På pilgrimskollot är vi ute i naturen så mycket som möjligt, lagar mat tillsammans över öppen eld, badar, vandrar till kyrkor och andra pilgrimsmål, träffar nya kompisar.

Vi tillverkar våra egna vandringsstavar. Vi får också möta personer från Bibeln och fundera på meningen med livet och Gud. Pilgrimskollot leds av Anna Särnå och Eva Sköld.

Kollo 1 Ålder födda 2008 - 2011 vecka 24, måndag – onsdag 14-16 juni. 
Dagkollo kl. 9-16. För dem som vill och om restriktionerna tillåter så kan man övernatta tisdag till onsdag. Vid övernattning kommer man tillbaka kl. 19.00 med packning. Kostnad 200 kr. Anmäl senast 31 maj. 

Kollo 2 Ålder födda 2012 - 2014 vecka 25, måndag – onsdag 21-23 juni. 
Dagkollo kl. 9-16. Kostnad 200 kr. Anmäl senast 31 maj. 

Kollo 3 Ålder födda 2004 - 2007, måndag – onsdag 9-11 augusti. I äventyret ingår även en övernattning och kanotpaddling på Marvikarna. Kostnad 400 kr. Anmälan senast 21 juni.

Anmälan till Stallarholmens församling.

Information och anmälan för den som inte har tillgång till internet Eva Sköld 0152-346 43.

Eskilsmässa och pilgrimsvandring 11 juni 2021

Sankt Eskil är Södermanlands apostel. Han led martyrdöden i Strängnäs på 1000-talet. Legenden berättar om hur en källa sprang fram på en plats utanför Strängnäs när hans kropp bars förbi på väg mot begravningen. Den 11 juni minns vi Sankt Eskil.

Samling vid Strängnäs domkyrka för vandring till Sankt Eskils källa, ca 4,5 km. Där firar vi mässa. Det går också bra att ta sig på egen hand till mässan. Den som vill vandrar också tillbaka, men möjlighet till biltransport åter till domkyrkan kan finnas.

Fredag 11 juni 2021. Vandringen startar 16.30 vid domkyrkan. Mässa vid Sankt Eskils källa 18.00.

Anmälan till vandringen med formuläret längre ner på den här webbsidan senast 10 juni 2021.

Information Carina Öjermo, 0152-245 14, carina.ojermo@ svenskakyrkan.se.

Vallfartsmässor och pilgrimsvandring 23 maj 2021

Välkommen att fira traditionsenliga vallfartmässor i Vårfruberga klosterruin eller Riseberga klosterruin söndag 23 maj 2021.

Vårfruberga klosterruin 23 maj 12.00. Vid regn Fogdö kyrka. Celebrant och predikant: domprost Christofer Lundgren. Medtag gärna matsäck och något att sitta på.

Sankt Ansgars församling i Eskilstuna leder en pilgrimsvandring från Fogdö kyrka 10.30 till vallfartsmässan i Vårfruberga klosterruin. Ca 1 tim, 3,1 km vandring till Vårfruberga där vi firar vallfartsmässa kl 12.00.

Information Per Kallin Pålsson 016-403 36 96 per.kallin@svenskakyrkan.se  

Riseberga klosterruin 23 maj 12.00. Celebrant och predikant: Biskop Johan Dalman. Digital gudstjänst.

Följ med och be! Biskop Johan Dalman pilgrimsvandrar till Riseberga klosterruin 19-23 maj 2021. Följ honom i vandring, bön och andakter på Instagram och Facebook

Vandring med Tema – Vem bryr sig? 2 maj 2021
Omsorg, empati, människokärlek. Fantastisk där den finns. Förödande där den saknas.
Vår pilgrimsvandring blir en vandring med människosyn och människovärde i fokus. Utifrån exempel och texter delar vi erfarenheter.

Plats för vandringen är Tosterön. Vi börjar och slutar vid Mälarforum. Vandringen är ca 4,5 km lång. Medtag matsäck.

Söndagen 2 maj 2021 13.00-15.00 

 

Lördag 1 maj 10.00 från Helgarö. Ca 3 tim, 7,7 km vandring inkl raster på grusvägar längs Fogdöns pilgrimsled till Fogdö kyrka där vi avslutar med en enkel mässa. Medtag matsäck.

13 april 11.00 från Björsund. Ca 4,5 tim, 11,3 km vandring inklusive  raster på grusvägar och stigar längs Fogdöns pilgrimsled till Helgarö kyrka där vi avslutar med en enkel mässa. Medtag matsäck.

 

Pilgrimsvandringar med påsktema

Annandag påsk 5 april 2021 inbjuder Daga församling till Pilgrimsvandring med påsktema. Slå följe med Emmausvandrarna och deras möte med den uppståndne, Lukas 24:1-35.

Start 13.30 i Kyrkans Hus, Ekvägen 6, Björnlunda. Först andakt. Sen pilgrimsvandring till hembygdsgården i Björnlunda. Andakt och fortsatt pilgrimsvandring till Björnlunda kyrka där det firas friluftsgudstjänst 15.00.

5 april 2021 Annandag Påsk 10.00 firar vi mässa i Sundby kyrka, därefter vandring till Björsund. Ca 12,2 km vandring mestadels på grusvägar. Ankomst Björsund ca 15.00. Medtag matsäck.