Pilgrim Strängnäs

Pilgrimsvandringen är både en yttre och en inre vandring. Den yttre vandringens mål kan vara en särskild plats, t ex en kyrka. Den inre vandringens mål är mitt eget innersta där jag möter mig själv och kanske också Gud.

Jesus Kristus, Guds pilgrim på jorden, följ oss på vår vandring, följ oss genom livet, följ oss genom döden, led oss till ditt rike. Amen

Jonas Jonson, 2016

Pilgrim Strängnäs samlar pilgrimsarbetet i flera församlingar runt omkring Strängnäs domkyrka. På Fogdöns pilgrimsled, Sankt Eskiletappen och Stallarholmens pilgrimsled kan du vandra på egen hand. Där och på andra platser genomför Pilgrim Strängnäs också organiserade vandringar. 

Strängnäs domkyrka och övriga kyrkor i kontraktet är fina pilgrimsmål. På webben och i kyrkorna finns kartor och annat material för vandringar.

Vill du vara med i planering och/eller praktiskt arbete kring pilgrimsvandringar och pilgrimsleder, så hör av dig.

Strängnäs domkyrkoförsamling

Carina Öjermo, 0152-245 14

Vårfruberga-Härads församling

0152-200 14

Stallarholmens församling

Eva Sköld, 072-727 58 42

Åker-Länna församling

Anneli Spånberger, 0159-34845

Mariefreds församling

Marianne Lindgren, 076-809 96 88

Daga församling

Pär Friberg, 076-145 70 73

Pilgrim Strängnäs och domkyrkan är också platsen för information om leder och pilgrimsverksamhet i Strängnäs närhet.

https://www.svenskakyrkan.se/varfruberga-harad/pilgrimsleden

https://www.svenskakyrkan.se/stallarholmen/pilgrim

Här kan du ladda ner foldern "Vad finns bortom vägkröken" - Pilgrim i Strängnäs stift, med samlad information om pilgrimsleder runt om i Strängnäs stift.

"Vad finns bortom vägkröken" -Pilgrim i Strängnäs stift (PDF)