Meny

Pilgrim Strängnäs

Jesus Kristus, Guds pilgrim på jorden, följ oss på vår vandring, följ oss genom livet, följ oss genom döden, led oss till ditt rike. Amen

Jonas Jonson, 2016

Pilgrimsvandringen är både en yttre och en inre vandring. Den yttre vandringens mål kan vara en särskild plats, t ex en kyrka. Den inre vandringens mål är mitt eget innersta där jag möter mig själv och kanske också Gud. Pilgrim Strängnäs samlar pilgrimsarbetet i flera församlingar runt omkring Strängnäs domkyrka. På Fogdöns pilgrimsled, Sankt Eskiletappen och Stallarholmens pilgrimsled kan du vandra på
egen hand. Där och på andra platser genomför Pilgrim Strängnäs också organiserade vandringar. Strängnäs domkyrka och övriga kyrkor i kontraktet är fina pilgrimsmål. På webben och i kyrkorna finns kartor och annat material för vandringar

 

tänk om jesus kommit hit – kort pilgrimsvandring i strängnäs

Jesus vandrade under sitt liv runt till olika platser. Om han kommit hit till Strängnäs – Var finns vårt Betlehem? Var ligger stranden där Jesus mötte lärjungarna? På vilket berg skulle Jesus hålla sin bergspredikan? Vi vandrar och reflekterar kring platsen och budskapet.

Lördag 15 augusti kl 16.00. Vandringen är tillgänglig med rullator och barnvagn. Samling vid Domherren-Kyrkans Hus

Information och anmälan:
Carina Öjermo, carina.ojermo@svenskakyrkan.se, tel 0152-245 14.

söndag 30 augusti: pilgrimsvandring till ärja kyrkoruin

Ärja kyrkoruin tillhör Åker-Länna församling och är ruinen efter Ärja kyrka som revs i slutet av 1500-talet. Den grävdes ut och restaurerades i början av 1900-talet och är idag en vacker plats där man kan ana historiens vingslag, inte minst på grund av de två runstenar från 1000-talet, vilka står bredvid kyrkoruinen. Välkommen att fira högmässa i Åkers kyrka eller Mariefreds kyrka kl 11.00 och följ därefter med på en vandring till Ärja kyrkoruin.

Från Mariefred: Vandringen är ca 6,5 km. Vi samlas vid kyrktrappan kl. 13.00 för vår vandring till Ärja.

Från Åker: Vandringen är ca 5 km. Vi samlas vid Åkers kyrka kl. 13.00 för vår vandring till Ärja.

Friluftsgudstjänst firas i Ärja kyrkoruin kl 15.00 med efterföljande picknick (medtag matsäck).

Information Mariefred: Den som vill ha mer information eller önskar hjälp med resa från Ärja tillbaka till Mariefred, kontakta Torbjörn Burvall, 076-803 55 01, torbjorn.burvall@svenskakyrkan.se

Information Åker-Länna: Den som vill ha mer information eller önskar hjälp med resa från Ärja tillbaka till Åker, kontakta Annelie Spånberger, 0159-348 45, annelie.spanberger@svenskakyrkan.se

lördag 12 september: ”här vid stranden nära vattnet finns en plats som ger mig ro”

Pilgrims- och retreatdag i kajak/kanot. Vi paddlar från Åkers styckebruk till Laxne med psalm 814 som följeslagare. Paddlingen sker i tystnad. Vid lyft och stopp delar vi måltid och tankar som rört sig när vi paddlat. Medtag matsäck, och klädombyte.

Tider meddelas senare under våren.

Information: Marina Balado, Stallarholmens församling, marina.balado@svenskakyrkan.se, tel:0152-346 41.
Annelie Spånberger, annelie.spanberger@svenskakyrkan.se, 0159-348 45

Vill du vara med i planering och/eller praktiskt arbete kring pilgrimsvandringar och pilgrimsleder, så hör av dig.

Strängnäs domkyrkoförsamling:

Carina Öjermo, 0152-245 14

Vårfruberga-Härads församling:

0152-200 14

Stallarholmens församling:

Eva Sköld, 072-727 58 42

Åker-Länna församling:

Hanna Lagerlöf, 0159-348 41

Pilgrim Strängnäs och domkyrkan är också platsen för information om leder och pilgrimsverksamhet i Strängnäs närhet.

https://www.svenskakyrkan.se/varfruberga-harad/pilgrimsleden

https://www.svenskakyrkan.se/stallarholmen/pilgrim

Här kan du ladda ner foldern "Vad finns bortom vägkröken" -Pilgrim i Strängnäs stift, med samlad information om pilgrimsleder runt om i stiftet.

"Vad finns bortom vägkröken" -Pilgrim i Strängnäs stift (PDF)