Kyrkvindarnas hemligheter – ny bok om medeltida taklag

Projektet Medeltida taklag som stiftet drivit tillsammans med Sörmlands museum, Örebro läns museum och Stockholms läns museum sedan 2013 avslutas nu och resulterar i en bok om projektets spännande upptäckter.

Det övergripande syftet med projektet har varit att genom inventeringar och fördjupade undersökningar av bevarade medeltida taklag i flera kyrkor i stiftet få en ökad förståelse för och kunskap om medeltida hantverkare, byggnadsprocesser och träkonstruktioner.

− Den här kunskapen är avgörande för att förvalta denna del av kulturarvet på ett bra sätt, säger Dag Forssblad, stiftsantikvarie på Strängnäs stift.

Denna kunskap är avgörande för att förvalta denna del av kulturarvet på ett bra sätt.

Dag Forssblad, stiftsantikvarie

Som ett led i att gemensamt bearbeta och sprida denna nyvunna kunskap om de medeltida taklagen i Strängnäs stift valde man att tillsammans summera och avsluta projektet genom att ge ut boken Kyrkvindarnas hemligheter, på Sörmlands museums förlag.

− Genom antikvariers, arkeologers och timmermäns ögon får vi en mer sammansatt bild av och kunskap om det medeltida hantverket, om hantverkarna och om konstruktionerna de byggde samt om det samhälle som de verkade i, säger Dag.

 

Boken riktar sig till alla med ett intresse för hantverk och historia. Genom boken får läsaren ökad kunskap och förståelse för kyrkobyggnadernas historia.

− Förhoppningsvis bidrar den även till ett ökat intresse för vårt gemensamma kulturarv, även de delar som inte är så kända eller tillgängliga, säger Dag.

Inom projektet Medeltida taklag i Strängnäs stift har 115 kyrkvindar undersökts. I 81 av dessa finns hela eller delar av takstolar från medeltiden.

Bokens baksidestext

I flera hundra år låg kyrkvindarna mörka och outforskade, tills några byggnadsantikvarier och timmermän kom med sina lampor, måttband, kameror och ritbräden. De ville veta hur taken var uppbyggda.

De ville veta hur medeltidens timmermän burit sig åt för att sätta ihop så imponerande konstruktioner med sina förhållandevis enkla verktyg.

Ur mörkret framträdde många svar. Nya teorier uppstod och oväntade upptäckter gjordes, som att klockstapeln i Härad är den äldsta, hittills kända, i landet.

Men vissa iakttagelser, som det märkliga ansiktet i Knista, de unika märkningarna i Sköllersta och den mystiska grankvasten i Årdala, förblir mysterier.

Inom projektet Medeltida taklag i Strängnäs stift har 115 kyrkvindar undersökts. I 81 av dessa finns hela eller delar av takstolar från medeltiden.

Foto: Per Torgén