Utgivna skrifter

Strängnäs stiftshistoriska sällskap publicerar skrifter om stiftet

Sjölin, Ingegerd & Thaning, Birgitte, Vem är det som firar gudstjänst? Reflektioner utifrån en intervjuundersökning, Örebro 2023. Ladda ner som pdf.

Sundström, Maria, Knista kyrka – Medeltida med unika takstolar och 1600-talsmålningar, Örebro, 2023

Sundström, Maria, Edsbergs kyrka – Medeltida kyrka i klostersocken, Örebro, 2021

Hagberg, Johnny (red.), Riksmarsken Lars Kagg. Hans anor, levnad och död, utgiven i samarbete med Skara stiftshistoriska sällskap, Skara, 2020

Lovén, Christian, Florenslängden. Den äldsta förteckningen över de svenska stiften, Örebro, 2020 (ladda ner som pdf)

Svärd, Björn, Örebros församlingar granskade: en debatt- och studiebok om utvecklingen i kyrka och samhälle 1960-2000, utgiven i samarbete med Örebro missionsskola, Örebro, 2016

Svärd, Björn, Prosten Gustaf Wilhelm Gumælius: en studie i hur Gumælius livssyn fick genomslag i hans politiska agerande i riksdagen 1840-1869, Strängnäs, 2012

Lindén, Margaretha, Baktankar från prostgården: om jultraditioner och julbak i Tumbo prästgård, Sveriges bokhistoriska förlag, Eskilstuna, 2012

Zetterquist, Håkan, Släktvapen och epitafier i S:ta Ragnhilds kyrka, Södertälje, Strängnäs, 2011

Lindén, Margaretha, Rundvandring i Torshälla kyrka: en vandring genom sekler, utgiven i samarbete med Torshälla församling, Strängnäs, 2010

Årsbok, Strängnäs stiftshistoriska sällskap, Strängnäs, 2010-

Ohlsson, Bror-Erik (red.), Nekrologiet för Johanniterna i Eskilstuna, Strängnäs stiftshistoriska sällskaps skriftserie 2009:3, med inledning och översättning av Lars Elfving, utgiven i samarbete med S:t Eskil och Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland, Eskilstuna, 2009

Lindén, Margaretha, Kalkmålningar i Torshälla kyrka, Torshälla, 2008

Mörner, Magnus & Mörner, Aare, Den tyska församlingen i Eskilstuna 1658–1741 – ett stycke lokalhistoria, Eskilstuna, 2008.

Föreläsningar hållna vid Strängnäs stiftshistoriska sällskaps årsmöten 1997–2004, Eskilstuna, 2005

Hallman, Lars, Det gamla och nya Strängnäs, red. Kerstin Pettersson, utgiven i samarbete med Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland, Eskilstuna, 2005

Selén, Mats (red.), Strängnäs stift genom sekler. En stiftshistorisk översikt, Eskilstuna, 2001

 

Herdaminneskommitténs utgivning

Hansson, Klas, Jergmar, Jarl, Karlberg, Karin, Montgomery, Ingun, Nisser-Dalman, Margareta & Santell, Fredrik, Bakom bilderna. Biskopsporträtt i Strängnäs, Artos & Norma Bokförlag, Skellefteå, 2019

Montgomery, Ingun & Hansson, Klas, Robert Murray. Domprost i Strängnäs. En samtidsskildring, Artos, Skellefteå, 2016

Lenander Fjällström, Anne-Marie & Svärd, Björn, Prosten Gustaf Wilhelm Gumaelius – en levnadsteckning, Strängnäs, 2012

Collmar, Magnus, Strängnäs stifts herdaminne. D. 3, Den yngre Vasatiden, Nyköping, 2000

Collmar, Magnus & Löthner, Lennart, Strängnäs stifts herdaminne. D. 4, Obefordrade präster, Nyköping, 1995

Collmar, Magnus & Ljung, Sven, Strängnäs stifts herdaminne. D. 1, Medeltiden, Nyköping, 1977

Hellström, Gunnar, Register öfver prästfruar i Strengnäs stift enligt Hagströms Herdaminne, Sigtuna, 1971

Collmar, Magnus, Strängnäs stifts herdaminne. D. 2, Den äldre Vasatiden, Nyköping, 1965

Ett herdaminne för Strängnäs stift, Strängnäs, 1958

Zetterquist, Martin, Efter fullbordat lopp: minnesteckningar vid prästmötet i Strängnäs år 1936, Stockholm, 1936

Lönroth, Carl, Nya blad till Strängnäs stifts herdaminne: minnesteckningar öfver aflidne prästmän i Strängnäs stift till prästmötet i Strängnäs 1910, Strängnäs, 1910

Hagström, Klaës Alfred, Strengnäs stifts herdaminne. D. 4, Örebro, Askers, Glanshammars, Kumla och Edsbergs kontrakt (Elektronisk resurs), Strängnäs, 1901

Hagström, Klaës Alfred, Strengnäs stifts herdaminne. Daga, Södertörns, Södertelge samt Väster- och Öster-Rekarne kontrakt, Strängnäs, 1899

Hagström, K. A., Strengnäs stifts herdaminne D. 2 Oppunda Östra och Oppunda Västra samt Nyköpings Västra och Östra kontrakt, Strängnäs, 1898. Läs mer.

Hagström, Klaës Alfred, Strengnäs stifts herdaminne. D. 4, Örebro, Askers, Glanshammars, Kumla och Edsbergs kontrakt, Strängnäs, 1901. Läs mer.

Hagström, K. A., Strengnäs stifts herdaminne D. 3 Daga, Södertörns, Södertelge samt Väster- och Öster-Rekarne kontrakt, Strängnäs, 1899. Läs mer.

Hagström, K. A., Strengnäs stifts herdaminne D. 1 Biskoparne, Domprosteriets kontrakt, Villåttinge kontrakt, Strängnäs, 1897. Läs mer.