Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon:+46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Strängnäs stiftshistoriska sällskap

Sällskapet främjar intresset för studier av kyrkohistoria, person- och lokalhistoria i stiftet

Strängnäs stiftshistoriska sällskap bildades 1996 och består idag av ett hundratal medlemmar.

Syftet är att öka intresset för och kunskapen om Strängnäs stifts historia.

Sällskapet utger en årsskrift och stiftsrelaterad litteratur, bidrar till forskning och anordnar föreläsningar. Sällskapet utser ledamöter i stiftelsen Strängnäs stifts herdaminneskommitté, som har till uppgift att ge ut Strängnäs stifts herdaminne (prästbiografier).

Sällskapet är fristående från Strängnäs stift, men står under biskopens beskydd.

Medlemskap

Plusgiro 4073055–8.
125 kr för enskild medlem
250 kr för församlingar och organisationer

Styrelsen

Marcus Willén Ode (ordförande)
marcus.willen.ode@svenskakyrkan.se
076-772 03 81

Fredrik Santell (vice ordförande)
fredrik.santeII@svenskakyrkan.se
08-580 036 02

Camilla Berard Granström (kassör)
camilla.berard.granstrom@svenskakyrkan.se
072-326 83 10

Carl Sjösvärd Birger (sekreterare)
carl.sjosvard.birger@teol.uu.se
018-471 22 37

Övriga ledamöter: Sven-Erik Linderoth, Mats Selén, Björn Svärd
Ersättare: Elin Andersson, Pernilla Parenmalm
Revisorer: Johan Bremer, Erik Andersson
Revisorsersättare: Ingemar Andersson, Margareta Bratt
Valberedning: Claes Bidebo (sammankallande), Karl-Gustav Sjögren, Birgitte Thaning

Stiftelsen Strängnäs stifts herdaminneskommitté

Jarl Jergmar (ordförande), Ingun Montgomery, Klas Hansson, Fredrik Santell

Facebook
https://www.facebook.com/strangnasstiftshistoriskasallskap/

Postadress
Strängnäs stiftshistoriska sällskap
c/o Edsbergs församling
Edsbergs kyrkskola 
716 91 Fjugesta

En bild av Biskopens kräkla fungerar som sällskapets logotyp.