Strängnäs stift

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon: +46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Strängnäs stiftshistoriska sällskap

De stiftshistoriska sällskapen främjar och samordnar intresset för studier av kyrkohistoria, person- och lokalhistoria i det egna stiftet. Sällskapet är organisatoriskt fristående gentemot stiftet.

Strängnäs stiftshistoriska sällskap bildades 1996.

Syfte

1 Öka intresset för och kunskapen om vårt stifts kyrkohistoria.
2 Befrämja den kyrkohistoriska forskningen inom Strängnäs stift.

Hur går arbetet till?

– Föreläsningar
– Forskning
– Utgivning av skrifter
– Kontakter med andra stiftshistoriska eller lokalhistoriska sällskap

Pågående arbete

Intervjuer sker med personer som nått medelåldern eller är äldre och som kännetecknas av sitt starka kyrkliga engagemang. De intervjuade får berätta om sitt liv i kyrkan, hur det började och hur det har fortsatt. Hittills har ett nittiotal personer intervjuats.

Stiftshistorisk dag och årsmöte

Strängnäs stifts herdaminneskommitté.

Strängnäs stiftshistoriska sällskap är sedan 2007 huvudman för Strängnäs stifts herdaminneskommitté.

Herdaminneskommittén har till uppgift att bedriva forskningar om Strängnäs stifts historia med tonvikt på att ge ut Strängnäs stifts herdaminne.

Herdaminneskommittén har hittills utgivit:
Strängnäs stifts herdaminne, del 1: Magnus Collmar, Medeltiden. 1977.
Dito del 2: Magnus Collmar, Den äldre vasatiden. 1964.
Dito del 3: Magnus Collmar och Anne-Marie Lenander, Den yngre vasatiden. 1995.
Dito del 4: Lennart Löthner, Obefordrade präster. 1995.
Anne-Marie Lenander Fjällström och Björn Svärd, Prosten Gustaf Wilhelm Gumaelius - en levnadsteckning.

Bli medlem

Medlemsavgifter Strängnäs stiftshistoriska sällskap:
100 kr för enskild medlem
200 kr för församling och kontrakt.

Plusgirokonto nr 4073055–8.

Kontakt

Ordförande: Mats Selén, Kyrkans Hus, Box 307, 63134 Eskilstuna, 070-4837313

Vice ordförande: Björn Svärd, Grönstensvägen 10, 70374 Örebro, 019-200604

Sekreterare: Gunnar Westin, Hertig Carls väg 32, 151 38 Södertälje, 073-546 71 60, gunnar@sigew.se

Kassör: Karl Gustav Sjögren, Ågatan 2 70210 Örebro, 0152 23474

Ordförande i Herdaminneskommittén. Jarl Jergmar, Samtingsg 38 C 64534 Strängnäs, 070-6161368