En gammal jordglob, en uppslagen bok på ett bord och en bokhylla i Domkyrkobiblioteket.
Foto: Willhelm Rejnus, BaraBild

Strängnäs stiftshistoriska sällskap

Sällskapet främjar intresset för studier av kyrkohistoria, person- och lokalhistoria i stiftet

Strängnäs stiftshistoriska sällskap bildades 1996 och består idag av ett hundratal medlemmar.

Syftet är att öka intresset för och kunskapen om Strängnäs stifts historia.

Sällskapet utger en årsskrift och stiftsrelaterad litteratur, bidrar till forskning och anordnar föreläsningar. Sällskapet utser ledamöter i stiftelsen Strängnäs stifts herdaminneskommitté, som har till uppgift att ge ut Strängnäs stifts herdaminne (prästbiografier).

Sällskapet är fristående från Strängnäs stift, men står under biskopens beskydd.

Medlemskap

Plusgiro 4073055–8.
125 kr för enskild medlem
250 kr för församlingar och organisationer

Styrelsen

Formgivare: Ola Lundin, Norrtälje, 2019

Marcus Willén Ode (ordförande)
marcus.willen.ode@svenskakyrkan.se
0761-62 48 42

Ingemar Söderström (vice ordförande)
soderstrom.t.i@gmail.com
070-248 04 37

Jonas Eriksson (kassör)
jse@yipp.se
070-399 74 55

Carl Sjösvärd Birger (sekreterare)
carlsjosvardbirger@hotmail.com
073-593 11 33

Övriga ledamöter: Sten-Åke Engdahl, Inger Persson, Fredrik Santell
Ersättare: Elin Andersson, Pernilla Parenmalm
Revisorer: Johan Bremer, Benjamin Lundqvist
Revisorsersättare: Ingemar Andersson, Evelyn Savert Liedström
Valberedning: Claes Bidebo (sammankallande), Ingegerd Sjölin, Birgitte Thaning

Sällskapets stadgar (ladda ner som pdf)

Stiftelsen Strängnäs stifts herdaminneskommitté

Fredrik Santell (ordförande), Martin Edgélius, Klas Hansson, Ingun Montgomery, Marcus Willén Ode

Gå till vår Facebooksida

 

Postadress

Strängnäs stiftshistoriska sällskap
c/o Tysslinge församling
Skolgatan 12 
719 30 Vintrosa