Sverigefinskt arbete

Enligt Statistiska Centralbyrån finns det idag sammanlagt drygt 46 000 personer i stiftet som tillhör första eller andra generationen sverigefinländare. De största antalet finns i Eskilstuna, Södertälje och Örebro.

Sedan gammalt har finskspråkiga, både enskilda och grupper tillhört befolkningen i Södermanland och Närke. Men först under 1960 och -70 talet skapades den lekmannarörelse som idag berikar församlingslivet i stiftet.

Suomeksi /på finska

Så arbetar Strängnäs stift för sverigefinska arbetet ska utvecklas

De viktigaste områdena är
- Synliggöra, hävda, förankra och skapa strukturer för arbetet

- Rekrytera finsk- och tvåspråkig personal

- Stödja det sverigefinska arbetet genom att ordna studiedagar och andra utbildningsinsatser för anställda och frivilliga medarbetare

- Utföra visst arbete i församlingar, där det inte finns egna finskspråkiga anställda

- Handha övergripande uppgifter som att samordna telefonjour, informera, ha kontakter med andra stift och den nationella nivån m m.

Det övergripande målet för arbetet är att stödja och förstärka inkluderingsprocessen. Den syftar till att majoriteten och minoriteter möts, berikar varandra med sina erfarenheter och upptäcker att allas bidrag är viktiga för helheten.

Strängnäsin hiippakunnan ruotsinsuomalaiset työntekijät:

Medarbetare på Strängnäs stift inom det sverigefinska arbetet: