Flerspråkig kyrka

Flerspråkighet och mångkultur finns redan i vår kyrka. Såväl samhälle som kyrka berikas av att människor med olika kulturell och språklig bakgrund möts.

I våra församlingar finns redan en stor språklig och kulturell mångfald. Många församlingar har sett hur den skapar nya möjligheter för kyrkan att utvecklas.

Mångfald är verklighet i Svenska kyrkan, för kyrkans enskilda medlemmar och för hela gemenskapen. Det är i mötet med nya tankar och traditioner som gemenskapen och verksamheten växer och fördjupas.

Praktisera tro på egna språket

Svenska kyrkan finns till för alla och vill skapa möjligheter för människor att hålla gudstjänst och praktisera kristen tro på sitt eget språk.

Att vår kyrka är öppen för alla innebär att det ska finnas information på andra språk än svenska. Det ska också finnas möjlighet att få stöd i livskriser på det egna språket.

Demokrati och öppenhet är viktigt i kyrkan. Människor med olika språklig, nationell och kulturell bakgrund är en självklar del av helheten.

Strängnäs stift

I Strängnäs stift är den flerspråkiga kyrkans arbete främst inriktad på teckenspråk och sverigefinskt arbete.