Vapensköld och valspråk

Följ med och se. Joh 1:39

Vapenskölden Strängnäs – Johan Dalman

Strängnässtiftaren Laurentius Petri (1499-1573) har givit oss den svenska texten till SvPs 466, som (här i nu gällande version) sammanfattar biskopsvapnets innebörd.  

Nu låt oss fröjdas med varann att Jesus Kristus seger vann. Hans gudom nu är uppenbar liksom en morgonstjärna klar.
...
Nu helvetet är nederlagt, och nu har döden ingen makt. Halleluja! Uppstånden visst är efter löftet Jesus Krist.

Vi tackar dig, o Jesus kär, som ur din grav uppstånden är. Av nåd låt oss bli värdiga med dig uppstå rättfärdiga!

Morgonstjärnan lyser klar. Gud är mitt ibland oss.
Stjärnans epicentrum utgörs av stjärnan på predikstolen i stiftsgården Stjärnholms kyrka. Strålarna anknyter till den i Strängnäs domkyrka begravde Karl IX:s Jehovaorden.

Salamandern stiger ur eld: Kristus, och tron på honom, övervinner/utstår allt. Symbolen återfinns i det dalmanska familjevapnet  

Svärdet och nyckeln: Strängnäs stiftsvapen: attributen för stiftets och domkyrkans båda skyddspatroner Petrus och Paulus. 

Valspråket
De första lärjungarna frågar Jesus: -Var bor du? Han svarar: -Följ med och se!
Samma ord gäller oss. Tron är inget intellektuellt läggpussel – den är en livslång nyfiken upptäcktsfärd tillsammans med Kristus.

Vapnet har utförts av heraldikern Otto von Schwerin.