Foto: Magnus Aronson

Hautaus / begravning

Omainen on usein shokissa, kun kuolemantapaus on sattunut. Hyvä neuvo on, että odottaa suunnittelun kanssa. On ensin laskeuduttava siihen, mitä on tapahtunut.

Ruotsin kirkko haluaa olla tukena ja apuna tärkeissä – ja joskus vaikeissa – tilanteissa, joita elämä meille tarjoaa. Ruotsin kirkko haluaa olla turva ilossa ja surussa.

Hautaus on kokonaisuus, joka voidaan jakaa kolmeen pääkohtaan: käytännön toimenpiteet, hautausseremonia ja hautaan laskeminen.

Hautauksen suunnittelu, käytännön valmistelu ja eri asioiden koordinointi ovat kuolinpesän vastuulla. Hautaustoimisto voi auttaa. 

Hautausseremoniaa, jonka pappi johtaa kirkossa tai kappelissa, kutsutaan hautausjumalanpalvelukseksi. Hautausjumalanpalvelus on jo maksettu kirkollismaksun kautta ja siksi siitä ei koidu ylimääräisiä kustannuksia, jos vainaja oli Ruotsin kirkon jäsen.

Ota yhteyttä seurakuntaan

Parasta on, jos omaiset itse ottavat yhteyttä seurakuntaan ja siihen pappiin, jonka he haluavat toimittavan hautauksen. Silloin voi yhdessä varata ajan hautausjumalanpalvelukselle ja omaiset tietävät alusta asti, että he saavat sen papin, jonka he halusivatkin. Pappia ja hautausjumalanpalvelusta ei tarvitse varata hautaustoimiston kautta. Etsi seurakunta

Ruotsin kirkko on hautaustoimen ylläpitäjä

Ruotsin kirkko on hautaustoimen ylläpitäjä koko maassa (paitsi Tukholman kaupungissa ja Tranåsissa, jossa kunta on ylläpitäjä). 

Hautaustoimen ylläpitäjä vastaa muun muassa siitä, että tarjolla on hautapaikkoja, mahdollisuus hautauksiin ja tuhkauksiin sekä tilat hautausseremonialle. Tämä maksetaan hautausmaksuin ja kaikki maksavat sitä riippumatta siitä, ovatko he Ruotsin kirkon jäseniä vai ei.

Jos vainaja oli Ruotsin kirkon jäsen, ovat lisäksi muut hautaukseen liittyvät kirkon palvelut ilmaisia, kuten esimerkiksi pappi ja kirkkomuusikko.