Strängnäs domkyrka och intilliggande byggnader
Foto: Mattias Pettersson

Strängnäs domkyrka

Strängnäs domkyrkas äldsta del, "kärnkyrkan", började byggas ca 1250. Enligt tradition kunde delar av kyrkan invigas 1291 av biskop Anund. Domkyrkan är helgad åt apostlarna Petrus och Paulus och invigdes troligen den 29 juni, som är dessa apostlars minnesdag.

På 1330-talet var kärnkyrkan helt färdig, en rektangulär tegelbyggnad utan torn men med en tornkrönt utbyggnad i varje hörn. Under medeltiden byggdes högkoret, sakristiorna, tornet och de många sidokoren.

Domkyrkan har drabbats av många bränder. Efter eldsvådan 1723 tillkom den nuvarande tornhuven i barockstil.

Den senaste större restaureringen av domkyrkan ägde rum 1907-10. Bänkinredningen, lamporna på pelarna, korinredningen med orgelfasaden, allt i jugendstil, är från denna tid.

Åren 1988-93 har interiören fått en ny översyn då bl. a. väggar och valv rengjorts.

Domkyrkans bodar intill kyrkan har funnits sedan 1600-talet.

Läs mer om Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö (länken leder till domkyrkoförsamlingens hemsida)

Utvecklingsprojekt i Strängnäs domkyrka, (länken leder till domkyrkoförsamlingens hemsida) 

Öppettider

Strängnäs domkyrka är öppen alla dagar, höst, vinter och vår, 1 september till 14 juni kl. 10 – 16 och på sommaren 15 juni till 31 augusti kl. 10 – 18.

Under sommaren erbjuds guidning 30 min alla dagar. Samling kl. 14 i vapenhuset. Om det är dop, vigsel eller begravning utgår visningen. Undantagsvis ändras öppettiderna för gudstjänst, pedagogisk verksamhet och inspelningar.

För mer information och frågor om visningar kontakta församlingsexpeditionen 0152-245 12 strangnas.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se