Strängnäs domkyrka och intilliggande hus sett från vattnet.

Strängnäs domkyrka

Strängnäs domkyrkas äldsta del, "kärnkyrkan", började byggas ca 1250. Enligt tradition kunde delar av kyrkan invigas 1291 av biskop Anund. Domkyrkan är helgad åt apostlarna Petrus och Paulus och invigdes troligen den 29 juni, som är dessa apostlars minnesdag.

På 1330-talet var kärnkyrkan helt färdig, en rektangulär tegelbyggnad utan torn men med en tornkrönt utbyggnad i varje hörn. Under medeltiden byggdes högkoret, sakristiorna, tornet och de många sidokoren.

Domkyrkan har drabbats av många bränder. Efter eldsvådan 1723 tillkom den nuvarande tornhuven i barockstil.

Den senaste större restaureringen av domkyrkan ägde rum 1907-10. Bänkinredningen, lamporna på pelarna, korinredningen med orgelfasaden, allt i jugendstil, är från denna tid.

Åren 1988-93 har interiören fått en ny översyn då bl. a. väggar och valv rengjorts.

Domkyrkans bodar intill kyrkan har funnits sedan 1600-talet.

Läs mer om Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö (länken leder till domkyrkoförsamlingens hemsida)

Utvecklingsprojekt i Strängnäs domkyrkan, (länken leder till domkyrkoförsamlingens hemsida) 

Öppettider

15 juni - 15 augusti kl 10:00-18:00
16 augusti - 14 juni kl 10:00-16:00.

Begränsade öppettider kan förekomma när pedagogiska program för skolorna arrangeras.
Frågor angående visningar m.m  0152-245 12 (Domkyrkoförsamlingen)