Projekt: Domkyrkoberget Strängnäs

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö arbetar med en vision för Strängnäs domkyrka och domkyrkoberget i framtiden. Genom att varsamt anpassa delar av domkyrkan med omgivning till nuvarande, och framtida, behov hos församling, stift och stad, skapas en miljö där kyrkbacken åter blir en plats som rymmer hela livet och olika aktörer strålar samman. Förhoppningsvis kan det som görs i och runt Strängnäs domkyrka tjäna som förebild för fler kyrkomiljöer i Sverige.

EN LEVANDE DOMKYRKA – VISION FÖR DOMKYRKOBERGET

Domkyrkan och domkyrkoberget ska ge uttryck för övertygelsen om en kyrka nära människan. Domkyrkoparken ska åter fyllas av unga och gamla, miljön ska förstärka sin roll som centrum för bildning, socialt och andligt ansvarstagande. Det ska vara en plats för glädje och högtid, avskildhet och vila.

Domkyrkan som församlingens centrum

Strängnäs domkyrka är och förblir domkyrkoförsamlingens andliga och verksamhetsmässiga centrum. Från tidig morgon till sen kväll gör unga som gamla där dagligen erfarenheter av en mängd olika slag. Här ser församlingen och stiftet stor potential till ett ännu rikare innehåll med fler och bättre möjligheter till stillhet, samvaro, möten eller andra verksamheter.

Domkyrkan som stiftets nav

I domkyrkan eller katedralen, där biskopens stol – Cathedran – står, manifesteras det faktum att Strängnäs stift inte bara består av summan av sina församlingar utan att det i sig själv är en enhet. Katedralen är stiftets nod och centrum där många möts i samband med diakon- och prästvigningar, stiftsfester, möten, församlingsbesök med mera. Här möts många människor inom stiftet regelbundet men i visionen för domkyrkan finns plats för fler sammankomster med ännu bättre förutsättningar.

Domkyrkan som stadens nod, en plats för gemenskap

Strängnäs är inte en stor stad. Sammantaget bör stad och kyrka förstärka och utveckla de gemensamma miljöer som finns för att tjäna det allmännas bästa. Att förädla domkyrkobergets redan stora värden är att göra något viktigt och långsiktigt värdefullt för hela staden. Utgångspunkten är att skapa täta gemenskapsbyggande platser som stärker vi-känslan i samhället.
Domkyrkans roll som samlingsplats för Strängnäs stad är betydelsefull – inte minst i kulturellt hänseende. Konsertverksamhet, visningar, utställningar och skolavslutningar är bara några av de tillfällen när domkyrkan fungerar som samlingsplats för stadens liv. I visionen för domkyrkan blir den än mer en plats som strängnäsborna besöker i olika syften för att ta del av civilsamhällets varierade utbud av aktiviteter.

En välfungerande arbetsplats för anställda och ideella

Domkyrkan är mångas arbetsplats där både församlingen och stiftet leds och administreras. I ett längre perspektiv behöver arbetslokaler kunna anpassas till förändringar av arbetssätt och organisation. För det behövs lokaler utformade med nytänkande och med möjlighet till att skapa synergieffekter i processerna. Samordning och flexibilitet blir viktigt att åstadkomma.

Tävlingsförslagen i tävlingens båda steg kommer att bedömas av en jury bestående av:

 • Christofer Lundgren, domprost Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö 
 • Lars Johnsson, 1:e vice ordf. stiftsstyrelsen, Strängnäs stift.
 • Fredrik Selander, stiftsdirektor, Strängnäs stift.
 • Birgitta Wrede, ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
 • Birgitta Rubenson, vice ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
 • Jacob Högfeldt, ordf. kommunstyrelsen, Strängnäs kommun.
 • Kerstin Barup, professor arkitekt SAR/MSA PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
 • Christoffer Harlang, arkitekt MAA professor PhD utsedd av Sveriges Arkitekter.
 • Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Karavan, utsedd av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Juryn kommer under bedömningstiden att tillfråga sakkunniga och referensgrupper.
Jurysekreterare är arkitekt LAR/MSA Elisabet Elfström, Sveriges Arkitekter. Åsa Flarup-Källmark, programarkitekt och projektledare, är adjungerad till juryn.

Mediearkiv för Domkyrkoberget

Strängnäs Tidning 14 augusti 2020

https://ekuriren.se/artikel/mot-arkitekten-bakom-det-nya-domkyrkoberget/2r4wxq9l

Strängnäs tidning 15 juni 2020

https://ekuriren.se/artikel/visst-gar-det-att-bygga-nytt-vid-strangnas-domkyrka/7rk82vzr

Strängnäs tidning 2 juni 2020

https://ekuriren.se/artikel/sa-kan-omradet-kring-domkyrkan-goras-om--lokal-vinnare-i-arkitekturtavling/5rey88wj

Kyrkans Tidning 3 juni 2020

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/sa-ska-framtidens-domkyrkoberg-i-strangnas-gestaltas

Strängnäs tidning 14 februari 2020

https://ekuriren.se/artikel/nu-finns-finalisternas-bidrag-i-domkyrkan/4r1edwpl

Kyrkans Tidning 13 november 2019

https://www.kyrkanstidning.se/kultur/fem-kvar-i-arkitekttavling-om-domkyrkoberget

Strängnäs tidning 8 november 2019

https://ekuriren.se/artikel/fem-topphemliga-besok-i-strangnas-domkyrka/8rxpn5vl 

Kyrkans Tidning 4 maj 2018

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/fem-forslag-vidare-i-tavling-om-strangnas-domkyrka

Kyrkans Tidning 1 mars 2018

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/97-vill-gora-om-domkyrkoberget-i-strangnas

Sveriges Televison 16 december 2017

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/ar-det-sahar-nya-domkyrkobacken-i-strangnas-ska-se-ut

Kyrkans Tidning 5 december 2017

http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/stort-intresse-arkitekttavling-om-strangnas-domkyrka

Kyrkans Tidning 14 september 2017

http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/arkitekttavling-om-framtidens-domkyrka-i-strangnas

Sveriges Radio 13 september 2017

https://sverigesradio.se/artikel/6776178


Strängnäs Tidning 12 september 2017

https://www.ekuriren.se/strangnas/domkyrkan-ska-bli-en-oppen-motesplats-for-fler/ 

Stiftstidningen Portalen nr 6/2017

Domkyrkoberget - mötesplatsen som ska rymma hela livet (PDF) 

  För mer information om projektet

 • Marie Rydén Davoust

  Marie Rydén Davoust

  Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

  Diakon, Projektledare

  Mer om Marie Rydén Davoust

  Biträdande projektledare för Domkyrkoberget och diakon