Foto: Magnus Aronson

Vihkiminen - häät / vigsel

Kirkollinen vihkiminen on symboleita täynnä oleva jumalanpalvelus. Jumalan ja kaikkien todistajien läsnä ollessa lupaamme toisillemme huolehtia rakkaudesta ja seisoa toistemme rinnalla elämän loppuun saakka. Rukoilemme Jumalaa, että hän siunaa avioliittomme ja auttaa meitä vaikeuksissa, joita tulemme kohtaamaan elämässä.

On kaksi perusvaatimusta, jotka täytyy täyttää, jotta voi tulla vihityksi:

• Jotta pariskunta voi tulla vihityksi Ruotsin kirkossa – siis Ruotsin kirkon järjestyksen mukaan – vaaditaan, että ainakin toinen on Ruotsin kirkon jäsen. Sitä vastoin konfirmoitu ei tarvitse olla. 
• Pariskunnan on täytynyt anoa avioliiton esteiden tutkintaa ja saada anomus hyväksytyksi. Tämä tehdään Verovirastossa. Pariskunnan saamassa todistuksessa kerrotaan, ettei ole olemassa esteitä avioliitolle. Este avioliitolle on, että toinen tai molemmat puolisot ovat jo ennestään naimisissa tai että he ovat liian läheistä sukua toisilleen. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat erityisen luvan. 
Lisäksi tarvitaan pappi, kaksi todistajaa ja morsiusparin oman päätöksen mukaisesti yksi tai kaksi sormusta.

Vihkijumalanpalvelus

Kirkollinen vihkiminen on jumalanpalvelus, joka pääasiassa koostuu kolmesta osasta:
• Johdanto-osa, jossa pappi toivottaa tervetulleiksi vieraat ja morsiusparin. Pappi puhuu avioliitosta ja rakkaudesta – mitä se on kristillisestä näkökulmasta. Pappi tai joku muu lukee raamatunkohtia, jotka käsittelevät rakkautta ja avioliittoa.  
• Seuraavassa osassa morsiuspari on aktiivinen. Molemmat saavat vastata kysymykseen, haluavatko he mennä toistensa kanssa naimisiin. Sitten annetaan vihkisormus/vihkisormukset papille, joka rukoilee sormusrukouksen ennen kuin antaa sen/ne takaisin morsiusparille. He pitävät yhdessä sormusta/sormuksia ja antavat lupaukset toisilleen. Pappi vahvistaa sitten avioliiton sanomalla ”te olette nyt mies ja vaimo”. 
• Kolmannessa osassa pariskunta saa osakseen papin ja seurakunnan huolenpidon. Tämä tapahtuu rukouksin ja siunaamalla. Usein pappi pitää myös vihkipuheen vastavihityille.
Useimmat morsiusparit haluavat vaikuttaa vihkiseremoniaan, niin että siitä tulee henkilökohtainen. Tämä tapahtuu valitsemalla niitä raamatunkohtia, runoja, virsiä ja muuta musiikkia, jotka antavat seremonialle sen tunnelman, minkä morsiuspari itse haluaa.

Pappi on viime kädessä vastuussa vihkijumalanpalveluksesta ja sen eri kohdista. Ruotsin kirkon vihkijumalanpalveluksen järjestys on vuoden 1986 kirkkokäsikirjassa. Tämä järjestys käsittää 1.11.2009 alkaen myös samaa sukupuolta olevien vihkimisen, tosin vaihtoehtoisin sanamuodoin.