Foto: Magnus Aronson /IKON

Vigsel – bröllop

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet.

Det finns i huvudsak två grundkrav som måste uppfyllas för att få gifta sig:

  • För att få gifta sig i Svenska kyrkan – enligt Svenska kyrkans ordning – krävs att åtminstone den ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad.
  • Man måste ha ansökt om hindersprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos Skatteverket. Intyget man får berättar att det inte föreligger några hinder för äktenskapet. Hinder för äktenskapet är att en eller båda parter redan är gift eller att man är släkt på för nära håll. Om man är under 18 år krävs särskilt tillstånd.

För övrigt behövs en präst, två vittnen och en eller två ringar, efter eget val.

Vigselgudstjänsten

Foto: Magnus Aronson

En kyrklig vigsel är en gudstjänst som består i huvudsak av tre delar:

  • En inledande del där prästen välkomnar gästerna och brudparet. Prästen talar om äktenskapet och kärleken – vad det är ur ett kristet perspektiv. Bibeltexter som handlar om kärlek och äktenskap läses av prästen eller någon annan.
  • I nästa del blir brudparet aktivt. Båda får svara på frågan om de vill gifta sig med varandra. Sedan överlämnas ringen/ringarna till prästen som läser en bön över den innan den lämnas tillbaka till brudparet. Dessa håller tillsammans i ringen medan de uttalar sina löften till varandra. Prästen bekräftar (stadfäster) sedan äktenskapet genom att säga ”ni är nu man och hustru”.
  • I den tredje delen får paret ta del av prästens och församlingen omsorg. Det sker genom böner och välsignelse. Oftast håller prästen även ett vigseltal till de nyvigda.

De flesta brudpar vill påverka vigselceremonin så att den känns personlig. Det brukar man göra genom val av bibeltexter, dikter, psalmer och annan musik som ger den stämning man vill ha.

Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och de olika momenten. Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok.

Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några alternativa formuleringar.

Är du teckenspråkig?

Det finns möjlighet att boka vigsel på teckenspråk och svenska parallellt. Kontakta daniel.keber@svenskakyrkan.se, 070- 340 59 87.

Läs mer om vigsel