Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Mötesplatser

Välkommen att vara med i den teckenspråkiga verksamheten (främst i Örebro). Café, Öppen förskola, samtalsträffar och gudstjänster med mera.

Våren 2023

Teckenspråkiga gudstjänster

 

Söndag 3 september kl. 16.00 – Gudstjänst med nattvard på teckenspråk i Storkyrkan i Gamla stan, Stockholm. Svenska kyrkan har tagit emot kyrkohandboken i ny översättning till svenskt teckenspråk. Stockholms stift firar tillsammans med Strängnäs med flera stift med en mottagningsgudstjänst tillsammans med biskop Andreas Holmberg och döv präst Johan Wisser samt andra medverkande. Allt är på teckenspråk och det finns tolkar på plats för den som behöver. Välkommen att vara med och fira!

 

Lördag 9 september kl. 15.00 – teckenspråkstolkad Gudstjänst med nattvard i Strängnäs domkyrka i samband med stiftsfesten. Biskop Johan Dalman samt andra medverkande. 

 

Söndag 17 september kl 10 – Gudstjänst med nattvard på teckenspråk i S:t Pauli kyrka, Kungsgatan 17 i Malmö. I samband med dövas dagar 15-17/9 finns Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet med där. Hoppas vi ses på Dövas dagar i Malmö!

 

Söndag 8 oktober kl 15.00 – teckenspråkstolkad 900-års jubileums Gudstjänst med nattvard i Knista kyrka, Fjugesta. Biskop Johan Dalman samt andra medverkande. https://www.svenskakyrkan.se/knista/nyheter/jubileumsmassa-med-biskop-johan 

 

Söndag 22 oktober kl. 14.00 – Gudstjänst med nattvard på teckenspråk i S:t Nicolai kyrka. Präst Daniel Keber, diakon Agneta Wisser, pedagog Gun Carlzon och ideella medarbetare.

 

Söndag 5 november kl. 14.00 – Gudstjänst med nattvard på teckenspråk i S:t Nicolai kyrka. Präst Daniel Keber, diakon Agneta Wisser, pedagog Gun Carlzon och ideella medarbetare.

 

Söndag 3 december kl. 14.00 – Gudstjänst med nattvard på teckenspråk S:t Nicolai kyrka. Präst Emmy Lindgren, diakon Agneta Wisser, pedagog Gun Carlzon och ideella medarbetare.

 

Måndag Juldagen 25 december kl. 9.00 – Julotta på teckenspråk i S:t Nicolai kyrka. Diakon Agneta Wisser, pedagog Gun Carlzon och ideella medarbetare. Du kan även se gudstjänster digitalt via den här länken:  Youtube.  

 

Öppettider i S:t Nikolai kyrka i Örebro
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 9.00 - 17.00
Onsdag 7.30 - 17.00
Lördag och söndag 10.00 - 17.00

 

Mötesplatser i Nikolai Prästgård hösten 2023

Café Nikolai

Välkommen till Café Nikolai i Prästgården, Nikolaigatan 8, Örebro. En mötesplats med hembakat fika och en varm atmosfär!

Café Nikolai på webben.

Den 25 augusti till den 3 september har Café Nikolai stängt, öppnar för hösten den 4 september. Måndag, tisdag och torsdag kl. 12-16, onsdag och fredag - stängt.

 

Kyrkråttan (Öppna förskolan) 0-5 år på teckenspråk

Öppet tisdagar kl. 10 - 14 med start 5 september, stängt 3 oktober och terminsavslutning 12 december. Kontaktpersoner agneta.wisser@svenskakyrkan.se  och gun.carlsson@svenskakyrkan.se 

 

Turkoskonfa på teckenspråk

Onsdagar ojämna veckor kl 16-18 i Nikolai prästgård. Start 13 september och terminsavslutning 6 december. 

Kontaktpersoner: gun.carlsson@svenskakyrkan.se och agneta.wisser@svenskakyrkan.se

 

Samtalscafé med andakt på teckenspråk

På fredagarna är det teckenspråkigt samtalscafé kl 10 - 14 i cafet i Nikolai Prästgård. Start 8 september, stängt 6 oktober och avslut fredag 15 december. Kontaktpersoner: agneta.wisser@svenskakyrkan.se och gun.carlsson@svenskakyrkan.se .

 

Öppettider i S:t Nicolai kyrka i Örebro

måndag, tisdag, torsdag, fredag 9.00 - 17.00
onsdag 7.30-17.00
lördag och söndag 10.00 - 17.00

Reservation för förändringar

Obs! Planerad verksamhet kan ändras och vi uppdaterar information närmare om på vilket sätt verksamhet kan genomföras.  
Om du behöver någon att prata/teckenspråka med en stund kontakta oss gärna, för kontaktuppgifter se: sidan Teckenspråk eller Svenska kyrkans jourtelefon adress: svenskakyrkan@ectalk.se
Jourtelefonen är öppen: Måndag 10 - 16, onsdag 10 - 19 och fredag 10-16.