Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Mötesplatser

Välkommen att vara med i den teckenspråkiga verksamheten (främst i Örebro). Babyträffar, samtalsträffar och gudstjänster med mera.

Höstprogram

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

En del av Strängnäs stifts teckenspråkiga verksamhet är omställd och annan verksamhet är inställd på grund av Coronaviruset. Vi ger information fortlöpande. Följ oss gärna i Facebookgruppen Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift

Var rädd om dig själv och också andra! Känner du dig minsta förkyld eller sjuk stanna hemma. 

Teckenspråkiga gudstjänster

På grund av läget med Coronaviruset är det svårare att träffas för att fira gudstjänst tillsammans. Här är en grupp och en sida på facebook där det regelbundet läggs ut andakter på teckenspråk från olika delar av Sverige:

Välkommen att delta i digital andakt varje vecka i facebookgruppen Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift ett samarbete med Växjö, Västerås, Göteborg, Skara och Uppsala stifts teckenspråkiga arbete. Läggs oftast ut torsdagar.
Välkommen till den gemensamma facebooksidan Teckenspråk i Svenska kyrkan Här hittar du förutom andakter också annat intressant på teckenspråk från hela Sverige.

Gudstjänster i S:t Nicolai kyrka i Örebro, höstens datum:

23/8 kl. 14
17-19/9 Digital teckenspråkig gudstjänst firas och läggs ut i samband med digitala dövas dagar torsdag 17-lördag 19 september. För mer information se Facebooksidan Teckenspråk i Svenska kyrkan och/eller ditt stifts facebookgrupp eller sida.
11/10 kl. 14
1/11 kl. 14 (minnesgudstjänst)
29/11 kl. 14
25/12 kl. 9 (julotta).
(Det blir inga gudstjänster i Eskilstuna i höst.)

Mötesplatser i Nikolai Prästgård

Café Nikolai

Café Nikolai har under hösten öppet måndag, tisdag och fredag kl. 12-16, fredag kl. 10-14. Det är fortsatt endast öppet på uteserveringen men lekrummet kommer att vara öppet från och med den 31/8 med ett begränsat antal personer i taget.

Vi ber alla besökare att respektera möbleringen i trädgården och att hålla avstånd till varandra. Tillsammans kan vi hjälpas åt att träffas så att det blir så säkert det är möjligt. Välkommen! 

Teckenspråkig babyträff

Torsdagar kl. 10 - 12 i Nikolai Prästgård. Start 3/9 och avslut 10/12. Stängt 8/10 och 5/11.

Begränsat antal besökare inne 7 vuxna inkl. ledare + barn. Medtag eget fika. Obs! Förtäring endast utomhus. Anmäl före kl 9 torsdag om du kommer. Kontaktperson gun.carlsson@svenskakyrkan.se. 

Teckenspråkig samtalsgrupp

Nikolai prästgård kl 13.15-14.30
torsdagar 10/9, 15/10, 12/11 och 10/12
Kontaktperson: Pernilla Folebo

öPPETTIDER I S:T NICOLAI KYRKA I ÖREBRO

måndag, stängt
tisdag, torsdag, fredag 9.00 - 17.00
onsdag 7.30-17.00
lördag och söndag 10.00 - 17.00