Förtjänst- och hederstecken

Utses av biskopen efter samråd med Stiftsstyrelsens presidium

Strängnäs stifts hederstecken
Utdelas för strängnässtiftare och ekumeniska vänner för utomordentlig insats i kyrkan.

Strängnäs stifts förtjänsttecken
Utdelas för betydande långvarig arbetsinsats eller förtroendemannauppdrag i Strängnäs stift.