Vårt förbönsstift i Norge

Tunsbergs stift och Strängnäs stift har haft en relation sedan mitten av 90-talet. Relationen har aldrig formaliserats i vänstiftsavtal men upprätthålls genom ömsesidig förbön och regelbunden kontakt.

Tunsberg har varit ett eget stift i den Norska kyrkan sedan 1948. Stiftet består av två ”fylken” - Buskerud och Vestfold. Stiftet är indelat i 8 kontrakt och 54 pastorat. Det finns 165 kyrkor, 67 av dem i Vestfold och 98 i Buskerud.  

Staden Tønsberg som är biskopssätet, är en av Norges äldsta städer och ligger ca 11 mil söder om Oslo, vid Oslofjordens västkust.  

Jan Otto Myrseth är biskop. Han vigdes i Tønsberg den 23e september 2018.  

Kontakten mellan Tunsberg och Strängnäs stift inleddes med att biskoparna i möttes. Kontakten vidgades så småningom och stiftens representanter lärde känna varandra.

Samarbetet har under lång tid haft tyngdpunkten på ett gemensamt lärande och bland annat har själavård varit temat för ett gemensamt projekt.

Relationen med Tunsberg stift har aldrig formaliserats med ett vänstiftsavtal. Det finns därmed inget krav på hur relationen ska se ut men kontakten upprätthålls genom ömsesidig förbön, god kontakt mellan biskoparna och besök i samband med större evenemang och händelser.