Lundby nya kyrka
Foto: Benny Ottosson

Arkitekt bakom Lundby nya kyrka får kulturpris

Nyhet Publicerad

Margareta Diedrichs får Svenska kyrkan i Göteborgs kulturpris 2016. Hon är arkitekten bakom Örgryte församlingshem, Lundby nya kyrka och Amhults kyrka.

Motiveringen från kyrkonämndens kulturråd är:

Göteborgs kyrkliga kulturpris för 2016 tilldelas Margareta Diedrichs för betydelsefulla insatser vad gäller arkitektonisk gestaltning av Örgryte församlingshem, Lundby nya kyrka och Amhults kyrka.

Margareta Diedrichs gestaltning och formgivning av de tre byggnaderna är funktionell och utformad med mycket stor lyhördhet för beställarens önskemål och kännetecknas av inlevelse och känsla för kyrkans budskap och uppdrag.

Med nämnda byggnader har Svenska kyrkan i Göteborg tillförts en värdefull arkitektonisk kvalitet som uppmärksammats långt utanför samfällighetens gränser.

Göteborgs kyrkliga samfällighet upphör med utgången av 2017. Det känns därför naturligt att uppmärksamma Margareta Diedrichs som kulturpristagare, eftersom hennes insatser har varit till glädje och välsignelse för samfälligheten och kommer att vara det för flera församlingar.

 

 

Om kulturpriset

Svenska kyrkan i Göteborg delar årligen ut ett kulturpris till den eller dem som gjort en stor insats för kulturlivet i Svenska kyrkan i Göteborg och som lyfter fram kyrkans roll i Göteborg. Priset brukar delas ut i samband med kyrkofullmäktiges sammanträde i början av december.

Det kyrkliga kulturpriset har funnits sedan 1971. Oftast har priset delats mellan flera pristagare, så sammanlagt har fler än 80 personer eller organisationer uppmärksammats under de 45 år som priset delats ut.

FRÅGOR

Har ni frågor om Svenska kyrkan i Göteborgs kulturpris går det bra att vända sig till Kulturrådet: Ingvar Ekbrand 0303–143 55, eller Michael Ekdahl 031–731 88 67.

Kommunikationsenheten på kyrkoförvaltningen når ni via vår växel 031–731 88 00