Fondsökarträffar

Det finns många fonder och stiftelser att söka pengar ur. Församlingen anordnar regelbundet fondsökarträffar. Här kan du se när träffarna för våren 2023 är inplanerade, nästa tillfälle är 20 februari. Läs mer här.

Det finns många fonder och stiftelser att söka pengar ur. Lundby församling ordnar fondsökarträffar några gånger per år. Vid dessa tillfällen kan du få stöd och hjälp med att hitta lämplig fond, fylla i blanketter och kopiera material som ska skickas med tillsammans med ansökan.

Du som söker måste vara folkbokförd i Lundby församling.

Fondsökarträffar 2023

Observera att du behöver boka din plats till fondträffarna.

BOKA IN DIG PÅ NÅGOT AV DESSA TILLFÄLLEN:

  • MÅNDAG 20 FEBRUARI
    Kl. 9.15, 11.00 eller kl. 13.30
  • MÅNDAG 20 MARS
    Kl. 9.15, 11.00 eller kl. 13.30
  • MÅNDAG 29 MAJ
    Kl. 9.15, 11.00 eller kl. 13.30

Det är begränsat antal platser, anmäl dig till:
Majvor Dahlman, diakon och samordnare för diakonimottagningen
Tfn: 031-731 68 47 eller 0707-43 49 07
E-post: majvor.dahlman@svenskakyrkan.se


Sök fonder på egen hand

Det går också att söka fonder på egen hand.
Sök ekonomiskt stöd via länkarna nedan: