Fondsökarträffar

Det finns många fonder och stiftelser att söka pengar ur. Församlingen anordnar vanligtvis regelbundna fondsökarträffar. Här kan du se när höstens datum 2021 är inplanerade, med reservation för att ändringar kan tillkomma. Läs mer här.

Det finns många fonder och stiftelser att söka pengar ur. Lundby församling ordnar fondsökarträffar några gånger per år. Vid dessa tillfällen kan du få stöd och hjälp med att hitta lämplig fond, fylla i blanketter och kopiera material som ska skickas med tillsammans med ansökan.

Du som söker måste vara folkbokförd i Lundby församling.

Fondsökarträffar 2021

OBS! Datumen nedan är preliminära. Lundby församling håller endast fysiska träffar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fr.o.m. 2021 måste man boka
in sig på fondträffarna.

BOKA IN DIG PÅ NÅGOT AV DESSA TILLFÄLLEN:

Måndag 30 augusti
Kl. 10.00-11.30 eller kl 13.00-14.30

Måndag 27 september  
Kl. 10.00-11.30 eller kl. 13.00-14.30

Måndag 18 oktober
Kl. 10.00-11.30 eller 13.00-14.30

Det är begränsat antal platser, anmäl dig till:
Majvor Dahlman, diakon och samordnare för diakonimottagningen
Tfn: 031-731 68 47 eller 0707-43 49 07
E-post: majvor.dahlman@svenskakyrkan.se


Sök fonder på egen hand

Även om vårens fondsökarträffar är inställda går det att söka fonder på egen hand. Sök ekonomiskt stöd via länkarna nedan:

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Majvor Dahlman för mer information: 

Majvor Dahlman

Majvor Dahlman

Lundby församling

Diakon

Mer om Majvor Dahlman

Diakon i Biskopsgårdens kyrka. Samordnare för diakonimottagningen.