Fondsökarträffar

Det finns många fonder och stiftelser att söka pengar ur. Församlingen anordnar regelbundet fondsökarträffar. Här kan du se när träffarna för våren 2022 är inplanerade, med reservation för att ändringar kan tillkomma. Läs mer här.

Det finns många fonder och stiftelser att söka pengar ur. Lundby församling ordnar fondsökarträffar några gånger per år. Vid dessa tillfällen kan du få stöd och hjälp med att hitta lämplig fond, fylla i blanketter och kopiera material som ska skickas med tillsammans med ansökan.

Du som söker måste vara folkbokförd i Lundby församling.

Fondsökarträffar 2022

Observera att du behöver boka din plats till fondträffarna.

BOKA IN DIG PÅ NÅGOT AV DESSA TILLFÄLLEN:

Måndag 24 januari
Kl. 10.00-11.30 eller kl 13.00-14.30

Måndag 7 februari  
Kl. 10.00-11.30 eller kl. 13.00-14.30

Måndag 7 mars
Kl. 10.00-11.30 eller 13.00-14.30

Måndag 9 maj
Kl. 10.00-11.30 eller 13.00-14.30

Det är begränsat antal platser, anmäl dig till:
Majvor Dahlman, diakon och samordnare för diakonimottagningen
Tfn: 031-731 68 47 eller 0707-43 49 07
E-post: majvor.dahlman@svenskakyrkan.se


Sök fonder på egen hand

Det går också att söka fonder på egen hand.
Sök ekonomiskt stöd via länkarna nedan:

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Majvor Dahlman för mer information: