Om Lundby gamla kyrka

Lundby gamla kyrka är ett levande kulturarv. Den uppfördes sannolikt under andra hälften av 1300-talet och troligen fanns här en träkyrka tidigare.

Ett levande kulturarv

De äldsta delarna av själva kyrkan är från 1300-talet och den är en av få medeltida kyrkor som finns kvar i Göteborg. I sin nuvarande form består den av slätputsat och vitkalkat murverk i form av ett långhus, med tresidigt kor i öster. Från början hade kyrkan höga ljusa stenvalv som skulle ge en upplevelse av det gudomliga.

På 1600-talet ersattes de gamla stenvalven med ett trävalv och vapenhuset byggdes till. En gravkammare byggdes under 1600-talet under koret, för adelsmannen Baltasar Cronacker. På korets väggar hänger ätten Cronackers minnestavlor.

Altaruppsatsen och predikstolen i renässansstil tillkom i samband med en tillbyggnad 1639. Altartavlan är uppdelad i tre fält. I mitten kan man se en Golgatascen med Maria och Johannes vid korsets fot. I de mindre fälten står två apostlar, Petrus och Johannes. Ovanför är den första nattvarden avbildad.

En staty av jungfru Maria finns i nischen till vänster om altaret. Bakom en trädörr förvarades där troligen i äldsta katolsk tid det invigda nattvardsbrödet, Kristi närvaro i kyrkorummet.

predikstolen finns symboliska framställningar av de fyra evangelisterna: ängeln, lejonet, tjuren och örnen. Träinredningen i kyrkan med dekorationsmåleri är från 1700-talet. På läktarbarriären ser man Kristus och elva lärjungar. En intressant detalj är att Judas fattas och är ersatt med Paulus! 

Orgelläktaren byggdes på 1700-talet, men en orgel byggd av Mårten Bernhard Söderling installerades först 1818. Nuvarande orgel, tillverkad 1969 av Lindegren Orgelbyggeri AB, är byggd bakom Söderlings gamla fasad. Instrumentet har tolv stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Söder om kyrkan finns en fristående klockstapel i trä, som är oregelbundet sexkantig. Den har endast en klocka, som skänktes till församlingen 1634.

Efter tillkomsten av Lundby nya kyrka 1886 användes inte längre den gamla kyrkan till gudstjänster, förrän efter en stor restaurering 1934. Då byttes innertakets valv ut mot ett nytt tunnvalv av trä.

I dag är kyrkan ofta bokad och använd för de kyrkliga handlingarna dop, vigslar och begravningar. Det är många som uppskattar den gamla kyrkan med all dess historia.

Utforska Lundby gamla kyrka 360⁰

Ta en digital rundtur med audioguide i Lundby gamla kyrka! Sätt på ljudet om du vill lyssna till informationen om kyrkan.

Det händer i Lundby gamla kyrka

Lundby gamla kyrka är ett levande kulturarv. Här firas meditativ mässa varje vecka, här hålls många dop, vigslar och begravningar. Mycket verksamhet pågår i Lundby församlingshem, ett stenkast från kyrkan.

Besöksadress Lundby gamla kyrka

Lundby gamla kyrka (länk till karta)
Gamla Lundbygatan 35, 418 75 Göteborg
Hållplats: Lundby gamla kyrka eller Eketrägatan

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Lundby gamla kyrka i Tillgänglighetsdatabasen (länk).

Meditativ mässa i Lundby gamla kyrka

Välkommen till en enkel mässa med tystnad och musik. Söndagar klockan 19.00.

Det händer i Lundby församlingshem

Barnrytmik, körer, ungdomshäng och bildskapande. Det händer mycket i Lundby församlingshem!

Det händer i Lundby nya kyrka

Kyrkan är full av liv och rörelse. Vill du sjunga i kör, fika, handla second hand eller lära dig spela orgel?

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Kalender

I kalendern kan du se vad som händer i Lundby församling dag för dag - från fikastunder och gudstjänster till större konserter och verksamheter för alla åldrar. Öppet för alla. Välkommen!

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om de konserter som arrangeras i Lundby församling.

Det händer i kyrkan

Här hittar du församlingens alla grupper och aktiviteter. Församlingen är stor och utbudet är brett – och här finns plats för dig!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Ett litet rött hjärta av trä står på ett labyrintspel.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns en plats för dig. Det är enkelt att bli medlem!

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan och värna den biologiska mångfalden.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.

 

 

Lundby församling är miljödiplomerad av Svensk Miljöbas genom SamCert Miljödiplomering.