Meny

Om Lundby gamla kyrka

Lundby gamla kyrka är ett levande kulturarv. Den uppfördes sannolikt under andra hälften av 1300-talet och troligen fanns här en träkyrka tidigare.

Ett levande kulturarv

De äldsta delarna av själva kyrkan är från 1300-talet och den är en av få medeltida kyrkor som finns kvar i Göteborg. I sin nuvarande form består den av slätputsat och vitkalkat murverk i form av ett långhus, med tresidigt kor i öster. Från början hade kyrkan höga ljusa stenvalv som skulle ge en upplevelse av det gudomliga.

På 1600-talet ersattes de gamla stenvalven med ett trävalv och vapenhuset byggdes till. En gravkammare byggdes under 1600-talet under koret, för adelsmannen Baltasar Cronacker. På korets väggar hänger ätten Cronackers minnestavlor.

Altaruppsatsen och predikstolen i renässansstil tillkom i samband med en tillbyggnad 1639. Altartavlan är uppdelad i tre fält. I mitten kan man se en Golgatascen med Maria och Johannes vid korsets fot. I de mindre fälten står två apostlar, Petrus och Paulus. Ovanför är den första nattvarden avbildad.

En staty av jungfru Maria finns i nischen till vänster om altaret. Bakom en trädörr förvarades där troligen i äldsta katolsk tid det invigda nattvardsbrödet, Kristi närvaro i kyrkorummet.

predikstolen finns symboliska framställningar av de fyra evangelisterna: ängeln, lejonet, tjuren och örnen. Träinredningen i kyrkan med dekorationsmåleri är från 1700-talet. På läktarbarriären ser man Kristus och elva lärjungar. En intressant detalj är att Judas fattas och är ersatt med Paulus! 

Orgelläktaren byggdes på 1700-talet, men en orgel byggd av Mårten Bernhard Söderling installerades först 1818. Nuvarande orgel, tillverkad 1969 av Lindegren Orgelbyggeri AB, är byggd bakom Söderlings gamla fasad. Instrumentet har tolv stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Söder om kyrkan finns en fristående klockstapel i trä, som är oregelbundet sexkantig. Den har endast en klocka, som skänktes till församlingen 1634.

Efter tillkomsten av Lundby nya kyrka 1886 användes inte längre den gamla kyrkan till gudstjänster, förrän efter en stor restaurering 1934. Då byttes innertakets valv ut mot ett nytt tunnvalv av trä.

I dag är kyrkan ofta bokad och använd för de kyrkliga handlingarna dop, vigslar och begravningar. Många uppskattar den gamla kyrkan med all dess historia, och den är ofta lagom stor för gudstjänster i livets olika skeden.

besöksadress Lundby gamla kyrka

Lundby gamla kyrka
Gamla Lundbygatan 35, 418 75 Göteborg
Hållplats: Lundby gamla kyrka eller Eketrägatan

 

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Lundby gamla kyrka i Tillgänglighetsdatabasen (länk).