Om Lundby gamla kyrka

Lundby gamla kyrka är ett levande kulturarv. Den uppfördes sannolikt under andra hälften av 1300-talet och troligen fanns här en träkyrka tidigare.

Ett levande kulturarv

De äldsta delarna av själva kyrkan är från 1300-talet och den är en av få medeltida kyrkor som finns kvar i Göteborg. I sin nuvarande form består den av slätputsat och vitkalkat murverk i form av ett långhus, med tresidigt kor i öster. Från början hade kyrkan höga ljusa stenvalv som skulle ge en upplevelse av det gudomliga.

På 1600-talet ersattes de gamla stenvalven med ett trävalv och vapenhuset byggdes till. En gravkammare byggdes under 1600-talet under koret, för adelsmannen Baltasar Cronacker. På korets väggar hänger ätten Cronackers minnestavlor.

Altaruppsatsen och predikstolen i renässansstil tillkom i samband med en tillbyggnad 1639. Altartavlan är uppdelad i tre fält. I mitten kan man se en Golgatascen med Maria och Johannes vid korsets fot. I de mindre fälten står två apostlar, Petrus och Paulus. Ovanför är den första nattvarden avbildad.

En staty av jungfru Maria finns i nischen till vänster om altaret. Bakom en trädörr förvarades där troligen i äldsta katolsk tid det invigda nattvardsbrödet, Kristi närvaro i kyrkorummet.

predikstolen finns symboliska framställningar av de fyra evangelisterna: ängeln, lejonet, tjuren och örnen. Träinredningen i kyrkan med dekorationsmåleri är från 1700-talet. På läktarbarriären ser man Kristus och elva lärjungar. En intressant detalj är att Judas fattas och är ersatt med Paulus! 

Orgelläktaren byggdes på 1700-talet, men en orgel byggd av Mårten Bernhard Söderling installerades först 1818. Nuvarande orgel, tillverkad 1969 av Lindegren Orgelbyggeri AB, är byggd bakom Söderlings gamla fasad. Instrumentet har tolv stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Söder om kyrkan finns en fristående klockstapel i trä, som är oregelbundet sexkantig. Den har endast en klocka, som skänktes till församlingen 1634.

Efter tillkomsten av Lundby nya kyrka 1886 användes inte längre den gamla kyrkan till gudstjänster, förrän efter en stor restaurering 1934. Då byttes innertakets valv ut mot ett nytt tunnvalv av trä.

I dag är kyrkan ofta bokad och använd för de kyrkliga handlingarna dop, vigslar och begravningar. Många uppskattar den gamla kyrkan med all dess historia, och den är ofta lagom stor för gudstjänster i livets olika skeden.

besöksadress Lundby gamla kyrka

Lundby gamla kyrka (länk till karta)
Gamla Lundbygatan 35, 418 75 Göteborg
Hållplats: Lundby gamla kyrka eller Eketrägatan

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Lundby gamla kyrka i Tillgänglighetsdatabasen (länk).

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.