Foto: Lina Wingqvist

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd.

I Lundby församling finns bland annat en samtalsmottagning, där du kostnadsfritt kan få träffa någon som lyssnar. Och du kan givetvis alltid kontakta någon av församlingens präster eller diakoner direkt.

Det finns också möjlighet att få stöd av Svenska kyrkan på distans, till exempel genom att ringa eller skriva till Jourhavande präst.

Stöd av olika slag

Nedan finns information om olika typer av hjälp och stöd som erbjuds i Lundby församling och Svenska kyrkan i stort. 

Läs mer på svenskakyrkan.se:

Ledsen flicka syns genom glasruta.

Tips för dig i kris

När livet kraschar klarar du kanske inte längre att bära dina svårigheter och motgångar själv. Du måste ta hjälp. Samtidigt behöver du sträva efter att återfå din egen kraft för att gå vidare i livet. Här följer en lista med 14 tips.

Nätvandrarchatten

Här finns vi och vill lyssna på och prata med dig – du som är mellan 12 och 25 år. Måndagar och onsdagar kl 19-22. Året om. Länk till extern sida.