Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd.

I Lundby församling finns bland annat en samtalsmottagning, där du kostnadsfritt kan få träffa någon som lyssnar. Och du kan givetvis alltid kontakta någon av församlingens präster eller diakoner direkt.

Det finns också möjlighet att få stöd av Svenska kyrkan på distans, till exempel genom att ringa eller skriva till Jourhavande präst.

Stöd av olika slag

Nedan finns information om olika typer av hjälp och stöd som erbjuds i Lundby församling och Svenska kyrkan i stort. Klicka på respektive bild/rubrik för att läsa mer.