Administration och stödfunktioner

Expedition, ekonomi, HR, kommunikatörer, serviceenheten och lokalvård.

Expeditionen

Övrig administrativ personal

Serviceenheten

Lokalvård