Administration och stödfunktioner

Expedition, ekonomi, HR, kommunikatörer, serviceenheten och lokalvård.

Expeditionen

    Övrig administrativ personal

      Serviceenheten

        Lokalvård