Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga. Kyrkofullmäktige beslutar bland annat om församlingens policy- och budgetfrågor.

Kyrkofullmäktiges ordförande
Terje Ahl
Tfn: 073-072 80 20
E-post: terje.ahl@gmail.com