Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga.

Kyrkofullmäktige beslutar bland annat om församlingens policy- och budgetfrågor. Ledamöterna väljs av Svenska kyrkans medlemmar i kyrkovalet vart fjärde år.

Kyrkofullmäktiges ordförande

Siw Wittgren Ahl 
Tfn: 070-343 96 42
E-post: siw.wittgrenahl@gmail.com

Protokoll från kyrkorådet och kyrkofullmäktige

Här publiceras protokollen från kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet

Kyrkorådet hanterar de strategiska beslut som rör hela Lundby församling. I kyrkorådet ingår ett antal förtroendevalda och kyrkoherden.

Så styrs Lundby församling

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.