Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga.

Kyrkofullmäktige beslutar bland annat om församlingens policy- och budgetfrågor. Ledamöterna väljs av Svenska kyrkans medlemmar i kyrkovalet vart fjärde år.

Kyrkofullmäktiges ordförande
Terje Ahl
Tfn: 073-072 80 20
E-post: terje.ahl@gmail.com