Dopängel i Brämaregårdens kyrka.
Foto: Benny Ottosson

Frågor och svar om dop

Här har vi samlat några vanliga frågor om dop.

Varför ska jag eller mitt barn döpas?

Frågan kan besvaras med många olika svar. Några svar som vi i Lundby församling vill lyfta fram är:

  • Vi döper eftersom Gud i dopet lovar att vara med oss oavsett hur livet blir. Dopet är Guds gåva till dig och mig och som erbjuds alla – oavsett ålder. I dopet möter Gud oss här och nu med löftet att alltid vara med i livets alla skeenden oavsett hur livet blir. Det finns en djupare samhörighet med Gud och en kärlek som bär allt.
  • Jesus har gett kyrkan uppdraget att döpa. Kyrkan har i alla tider följt dopbefallningen ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” (Matt 28:18-19). Dopet är ett av kyrkans sakrament och betyder att det är en helig handling, instiftat av Jesus. Dopets gåva är så enkel att vem som helst kan ta emot den. Samtidigt rymmer Guds löften i dopet så många bottnar att vi aldrig fullt kan förstå dem.
  • Dopet är en väg in i kyrkan. När du döps blir du en del av ett större sammanhang, en del av den världsvida kyrkan. Som döpt i Lundby församling blir du också medlem i Svenska kyrkan. I dopet ber vi för den som blir döpt och Guds Ande ges till den som döps.

Vad förväntas av mig som förälder?

Dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen.

Får man sitt namn genom dopet? 

Nej, men genom historien har det funnits en koppling mellan namnet och dopet. 
När ett barn ska döpas frågar prästen föräldrarna, inför församlingen, vilket/vilka namn de har gett sitt barn. Namnet gör det tydligt att det är just detta barn som ska döpas. Barnets namn är viktigt i dopet för det personliga tilltalet.

Kostar dopet något?

Nej, dopet är gratis (från latinets ”gratia” = nåd, vilket dopet också handlar om).

Ålder? 

Hur gammal en person är spelar ingen roll för dopet. De flesta döps som barn, men du är lika välkommen som tonåring eller vuxen.

Hur långt i förväg måste man boka?

Vi har många tider att erbjuda, och kan därför nästan alltid hitta en tid som passar. I Lundby församling erbjuds också regelbundet drop-in dop, vilket betyder att du inte behöver boka alls.

Om du/ni har väldigt specifika önskemål om tid och kyrka, kan det vara bra att ha lite längre framförhållning, ett par månader eller så. Detta gäller särskilt för Lundby gamla kyrka – den är populär för kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning) och därför mer uppbokad.

Vad händer under ett dopsamtal?

När dopet är bokat kontaktar prästen dig för gå igenom dopgudstjänsten. Prästen berättar om dopets innehåll och du får möjlighet att ställa frågor och bidra med egna tankar och önskemål. Ni kan bland annat diskutera val av texter och psalmer.

Kan man döpa flera personer under samma gudstjänst?

Absolut! Syskon, andra i familjen/släkten eller vänner – det blir ofta väldigt fina stunder. 

Hur väljer man musik?

Du/ni är välkomna med önskemål om psalmer och eventuell annan musik när du/ni träffar prästen för dopsamtal. Kanske vill någon av dina/era vänner sjunga eller spela något under dopet? Om du/ni vill ha förslag på musik går det bra att kontakta någon av våra musiker som gärna hjälper till. Kontaktuppgifter till Lundby församlings musiker.

Lundby församling har skickliga musiker som gärna framför låtarna, men om du/ni önskar spela förinspelad musik under dopet finns det vissa förhållningsregler. I Lundby församling spelas rättvis musik – det vill säga upphovspersonerna får betalt för sitt arbete. Det medför att vi spelar ett visst medium/tjänst, medan andra inte är tillåtna.

Detta gäller i Lundby församling:

  • Köpt CD-skiva får spelas i samband med kyrklig handling.
  • Köpt musik i iTunes store får spelas i samband med kyrklig handling.
  • Bränd CD-skiva får spelas i samband med kyrklig handling om köpt original-CD kan visas vid uppspelningstillfället.  

Det är inte tillåtet att spela streamad musik från exempelvis Spotify, Apple music eller YouTube.

Faddrar?

Om du/ni vill ha en fadder eller flera faddrar, bestämmer du/ni själva. Prästen antecknar faddern/faddrarna på plats vid dopet, och de får med sig ett fadderbrev. Förr kallades faddern för "gudfar" eller "gudmor". 

En fadder måste själv vara döpt. 

Fika efteråt?

Församlingen har lokaler i anslutning till kyrkorna, som du gärna får hyra för att samlas efter dopet. Här kan du läsa mer om lokaluthyrningen.

Om barnet har två vårdnadshavare – måste då båda vilja att barnet döps?

Ja. Om barnet har två vårdnadshavare, måste båda ge sitt skriftliga medgivande till att barnet döps genom att fylla i denna blankett.

Måste man döpas i församlingen där man bor?

Nej. Du kan döpas i Lundby församling, även om du inte bor här. Om du bor i Lundby församling men vill döpas någon annanstans, kontaktar du/ni församlingen där kyrkan finns som du/ni vill att dopet ska ske i. 

Kan dopet ske hemma? 

Ja. Dopet måste inte äga rum i en kyrka. Kontakta expeditionen med dina önskemål! 

Vad ska man ha på sig vid dopgudstjänsten?

Svenska kyrkan i Lundby har inga synpunkter på klädsel vid dop, utan var och en avgör själv vad som passar vid det aktuella dopet.

Om det är ett barn som döps och du/ni vill att barnet ska bära dopdräkt, finns det att låna av församlingen. 

 

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.