Meny

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Lundby församling är miljödiplomerad av Svensk Miljöbas genom Göteborgs Stad. Det är vi stolta över!

Vi arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan. Hänsyn till både människor och miljö ska genomsyra hela församlingens verksamhet. 

Församlingen följer de lagar och krav som gäller för verksamheten. Inköpspolicyn betonar att alla medarbetare ska välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster. Likaså ska vi utnyttja våra befintliga resurser effektivt, planera och samordna resor och transporter för att minimera miljöpåverkan. Alla medarbetare i Lundby församling deltar aktivt i miljöarbetet och bidrar till ständiga förbättringar.

Miljödiplomerad kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.

Miljömål för 2020

Varje år bestämmer församlingen nya miljömål att satsa på. Exempelvis vill vi under 2020 uppmuntra till att gå, cykla eller åka kollektivt i tjänsten istället för att använda bil, minska mängden kontorspapper som slängs och öka andelen miljömärkta kemikalier som församlingen använder som t.ex. diskmedel.

Läs mer om några av Lundby församlings miljösatsningar:

Lundby församlings miljöråd

I Lundby församling finns ett miljöråd som har till uppgift att driva frågor kring klimat och hållbar utveckling. Vi vill att miljöarbetet ska: 

  • kännetecknas av ett kärleksfullt förvaltarskap, som tydliggör värderingen att allt och alla är del av Guds pågående skapelse
  • förankras och skapa delaktighet både i distrikten och arbetslagen och i församlingen som helhet
  • genomsyra församlingsarbetet 
  • inspirera medarbetare såväl som deltagare i våra verksamheter
  • hjälpa oss att vara en förebild och kunskapsmässigt ligga ett steg före i att utveckla miljöarbetet. 

Vill du komma i kontakt med Miljörådet? 

Hör av dig till Cecilia Brude, tfn: 031-731 68 16 .

Biskoparnas brev om klimatet

Biskoparna i Svenska kyrkan har gemensamt skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Läs mer på svenskakyrkan.se

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.