En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Lundby församling är miljödiplomerad av Svensk Miljöbas genom SamCert AB. Det är vi stolta över!

Vi arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan. Hela församlingens verksamhet genomsyras av en hänsyn till både människor och miljö. 

I församlingens miljöpolicy betonas att alla medarbetare ska välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster. Likaså ska vi utnyttja våra befintliga resurser effektivt, planera och samordna resor och transporter för att minimera miljöpåverkan. Alla medarbetare i Lundby församling deltar aktivt i miljöarbetet och bidrar till ständiga förbättringar. Dessutom ges alla medarbetare utbildning i grundläggande miljökunskap. Ladda gärna ner och läs Lundby församlings miljöpolicy.

Lundby församlings miljöråd

I Lundby församling finns ett miljöråd som har till uppgift att driva frågor kring klimat och hållbar utveckling. Vi vill att miljöarbetet ska: 

  • kännetecknas av ett kärleksfullt förvaltarskap, som tydliggör värderingen att allt och alla är del av Guds pågående skapelse.
  • förankras och skapa delaktighet både i distrikten och arbetslagen och i församlingen som helhet.
  • genomsyra församlingsarbetet.
  • inspirera medarbetare såväl som deltagare i våra verksamheter.
  • hjälpa oss att vara en förebild och kunskapsmässigt ligga ett steg före i att utveckla miljöarbetet. 

Vill du komma i kontakt med Miljörådet? 

Hör av dig till Cecilia Brude, tfn: 031-731 68 16.

MILJÖMÅL FÖR 2022

Varje år bestämmer Lundby församling nya miljömål att satsa på. Detta året satsar vi på att:

  • Påbörja arbetet med att fasa ut produkter som innehåller palmolja i livsmedel och ljus.
  • Följa upp tidigare års miljömål gällande energiförbrukning: har energiförbrukningen minskat, både församlingen som helhet och per distrikt, efter att energisparande åtgärder gjort som till exempel nya fönster samt byte av armaraturer och reläsystem. 
  • Anlägga minst en plantering som ökar den biologiska mångfalden runt våra byggnader.
     

Läs mer om några av Lundby församlings miljösatsningar:

Närbild på två bin som pollinerar vita blommor.

Insektsrabatter

Som ett led i arbetet med att värna den biologiska mångfalden satsar Lundby församling på planteringar med flera växter som lockar till sig bin, humlor och insekter.

Insektshotell

Lundby församling vill skydda den biologiska mångfalden. Därför finns runtom i församlingen insektshotell uppsatta.

Två vindkraftverk på ett fält.

Stiftsvinden

Lundby församling hämtar kraft från ovan!

Fairtrade - rättvis handel

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro.

Gräsklippning i etapper

För att gynna pollinerare och andra insekter klipps gräsmattan runt Lundby församlingshem i etapper.

Inköp av frukt och grönt följer säsongslista

Lundby församling följer säsongslistan för frukt, bär och grönsaker och vill inhandla dessa varor under säsong. Läs mer här.

Biskoparnas brev om klimatet

Biskoparna i Svenska kyrkan har gemensamt skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Läs mer på svenskakyrkan.se

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Jorden sett från rymden. Texten "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord".

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Kalender

I kalendern kan du se vad som händer i Lundby församling dag för dag - från fikastunder och gudstjänster till större konserter och verksamheter för alla åldrar. Öppet för alla. Välkommen!

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om de konserter som arrangeras i Lundby församling.

Det händer i kyrkan

Här hittar du församlingens alla grupper och aktiviteter. Församlingen är stor och utbudet är brett – och här finns plats för dig!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns en plats för dig. Det är enkelt att bli medlem!

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.