Meny

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Lundby församling är miljödiplomerad av Svensk Miljöbas genom Göteborgs Stad. Det är vi stolta över!

Vi arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan. Hänsyn till både människor och miljö ska genomsyra hela församlingens verksamhet. 

Församlingen följer de lagar och krav som gäller för verksamheten. Inköpspolicyn betonar att alla medarbetare ska välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster. Likaså ska vi utnyttja våra befintliga resurser effektivt, planera och samordna resor och transporter för att minimera miljöpåverkan. Alla medarbetare i Lundby församling deltar aktivt i miljöarbetet och bidrar till ständiga förbättringar.

Miljödiplomerad kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.

Miljömål för 2020

Varje år bestämmer församlingen nya miljömål att satsa på. Exempelvis vill vi under 2020 uppmuntra till att gå, cykla eller åka kollektivt i tjänsten istället för att använda bil, minska mängden kontorspapper som slängs och öka andelen miljömärkta kemikalier som församlingen använder som t.ex. diskmedel.

Lundby församlings miljöråd

I Lundby församling finns ett miljöråd som har till uppgift att driva frågor kring klimat och hållbar utveckling. Vi vill att miljöarbetet ska: 

  • kännetecknas av ett kärleksfullt förvaltarskap, som tydliggör värderingen att allt och alla är del av Guds pågående skapelse
  • förankras och skapa delaktighet både i distrikten och arbetslagen och i församlingen som helhet
  • genomsyra församlingsarbetet 
  • inspirera medarbetare såväl som deltagare i våra verksamheter
  • hjälpa oss att vara en förebild och kunskapsmässigt ligga ett steg före i att utveckla miljöarbetet. 

Vill du komma i kontakt med Miljörådet? 

Hör av dig till Cecilia Brude, tfn: 031-731 68 16 .

Biskoparnas brev om klimatet

Biskoparna i Svenska kyrkan har gemensamt skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.