Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Välkommen till Lundby församlings diakonimottagning

Alla kan hamna i situationer som kan vara svåra att ta sig ur på egen hand.
Vi finns för dig som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd, till exempel på grund av försörjningsstöd, låg sjukpenning eller pension. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar i din livssituation. 

Är du svensk medborgare, eller har du svenskt uppehållstillstånd, och är folkbokförd i Lundby församling?

Lundby församlings diakonimottagning kan hjälpa dig med t. ex:

  • Ekonomisk genomgång och hjälp med att göra en budget
  • Praktiskt stöd vid myndighetskontakter
  • Lotsa dig rätt till andra organisationer och myndigheter
  • Hjälp att söka fonder
  • I vissa fall ge ekonomiskt stöd.

Lundby församling vill att alla ska kunna delta i församlingens verksamheter

Om du av ekonomiska skäl inte kan delta i verksamheten – kontakta verksamhetsansvarig eller någon av diakonerna. Det kan finnas möjlighet att vara med utan kostnad.

Är du asylsökande?
Bor du i Sverige utan tillstånd (papperslös)?
Är du medborgare i ett annat EU-land?

Lundby församlings diakonimottagning kan hjälpa dig med t. ex:

  • Församlingens diakoner kan skriva en rekvisition till secondhand-affären Ebbes Hörna.
  • Om du av ekonomiska skäl inte kan delta i Lundby församlings verksamheter – kontakta verksamhetsansvarig eller någon av diakonerna. Det kan finnas möjlighet att vara med utan kostnad.

Boka tid

Du behöver ringa och boka tid för ett personligt möte på diakonimottagningen.
Telefonnummer: 070-743 49 07.

Ditt besök är kostnadsfritt och vi som arbetar på diakonimottagningen har tystnadsplikt.

E-post

Du kan också mejla till diakonimottagningen: lundby.diakonimottagningen@svenskakyrkan.se

 

Diakonimottagningen kommer att vara stängd från 21/12 2021– 9/1 2022.

För dig som även är intresserad av samtalsstöd:

MatRätt i Flatås säljer matsvinn, erbjuder arbetsträning och bekämpar matfattigdom:

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!