Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar. Den 2/7–11/8 har diakonimottagningen sommaruppehåll och tar inte emot några besök, men det går bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Välkommen till Lundby församlings diakonimottagning

OBS! Diakonimottagningen har sommaruppehåll 2/7-11/8 och tar då inte emot några besök. Däremot går det bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen som lyssnas av regelbundet även under uppehållet.

 -----------------------------------------------------------------

Alla kan hamna i situationer som kan vara svåra att ta sig ur på egen hand.
Vi finns för dig som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd, till exempel på grund av försörjningsstöd, låg sjukpenning eller pension. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar i din livssituation. 

Är du svensk medborgare, eller har du svenskt uppehållstillstånd, och är folkbokförd i Lundby församling?

Lundby församlings diakonimottagning kan hjälpa dig med t. ex:

  • Ekonomisk genomgång och hjälp med att göra en budget
  • Praktiskt stöd vid myndighetskontakter
  • Lotsa dig rätt till andra organisationer och myndigheter
  • Hjälp att söka fonder
  • I vissa fall ge ekonomiskt stöd.

Lundby församling vill att alla ska kunna delta i församlingens verksamheter

Om du av ekonomiska skäl inte kan delta i verksamheten – kontakta verksamhetsansvarig eller någon av diakonerna. Det kan finnas möjlighet att vara med utan kostnad.

Är du asylsökande?
Bor du i Sverige utan tillstånd (papperslös)?
Är du medborgare i ett annat EU-land?

Lundby församlings diakonimottagning kan hjälpa dig med t. ex:

  • Församlingens diakoner kan skriva en rekvisition till secondhand-affären Ebbes Hörna.
  • Om du av ekonomiska skäl inte kan delta i Lundby församlings verksamheter – kontakta verksamhetsansvarig eller någon av diakonerna. Det kan finnas möjlighet att vara med utan kostnad.

Boka tid

Du behöver ringa och boka tid för ett personligt möte på diakonimottagningen.
Telefonnummer: 070-743 49 07.

Ditt besök är kostnadsfritt och vi som arbetar på diakonimottagningen har tystnadsplikt.

E-post

Du kan mejla till diakonimottagningen: lundby.diakonimottagningen@svenskakyrkan.se

 

För mer information kontakta:

Majvor Dahlman

Majvor Dahlman

Lundby församling

Diakon

Mer om Majvor Dahlman

Diakon i Biskopsgårdens kyrka. Samordnare för diakonimottagningen.

För dig som även är intresserad av samtalsstöd:

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar. Den 2/7–11/8 har diakonimottagningen sommaruppehåll och tar inte emot några besök, men det går bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.