Borgerlig vigsel, kyrklig vigsel, partnerskap och välsignelse

Har ni gift er borgerligt eller ingått partnerskap och vill ha en kyrklig välsignelse eller vigsel är ni välkomna till Lundby församling. Eftersom äktenskap regleras i svensk lag finns det en del saker som behöver redas ut.

För er som är vigda av en borgerlig vigselförrättare

I Svenska kyrkan välsignar vi äktenskap som ingåtts borgerligt.  Välsignelsegudstjänsten påminner på många sätt om en vigsel men prästen ställer inga frågor om ni vill ta varandra som makar eftersom ni redan är gifta med varandra. Ni kan själva vara med och påverka hur gudstjänsten ska utformas. 

För er som är registrerade partners

Har ni ingått registrerat partnerskap i Sverige enligt den tidigare partnerskapslagen finns flera alternativ. Ni kan omvandla ert partnerskap till äktenskap, eller få en kyrklig välsignelse över ert partnerskap.

Vill ni omvandla ert partnerskap till äktenskap kan ni antingen göra en gemensam skriftlig anmälan till Skatteverket , eller välja att vigas i Svenska kyrkan. Har ni ingått partnerskap enligt svensk lag behövs då ingen hindersprövning. I stället räcker det att ni lämnar ett intyg till prästen om att ni är registrerade partners. Efter vigseln meddelar prästen Skattemyndigheten att ni är gifta.

Blir det någon juridisk skillnad?

Svaret är nej. Kyrkliga välsignelser har ingen juridisk status. Omvandlingen från partnerskap till äktenskap gör heller ingen juridisk skillnad. Om ni väljer att inte omvandla ert partnerskap till äktenskap kommer ni att fortsätta att vara registrerade partners.

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.