Om Lundby nya kyrka

Lundby nya kyrka invigdes år 1886, men totalförstördes i en brand 1993. Tre år senare stod kyrkan återuppbyggd i en stil inspirerad av medeltida italienska kyrkor.

När Lundby nya kyrka invigdes år 1886 upphörde den medeltida Lundby gamla kyrka att användas för gudstjänstbruk. Lundby nya kyrka ritades av Adrian Peterson. Den totalförstördes i en brand den 7 februari 1993. En del tegelstenar sparades från den nedbrunna kyrkan för att ingå i den nya kyrkans murar.

1996 stod Lundby nya kyrka färdig att ta emot besökare. Den nya kyrkan är byggd i modern italiensk basilika-stil och ritad av arkitekterna Akke Zimdal och Margareta Diedrichs. Inspirationen till den nya kyrkan är hämtad från medeltida italienska kyrkor. Den är uppbyggd med ett centralt högt kyrkorum som flankeras av byggnader för församlingsverksamhet med bland annat kök, församlingssal, barnrum, kontor, sakristia och andaktsrum.

Det finns två klockor i kyrkotornet. En är gjuten av malm från de gamla klockorna och den andra klockan kommer från S:t Jörgens nedlagda sjukhuskyrka.

besöksadress Lundby nya kyrka

Lundby nya kyrka (länk till karta)
Lundbygatan 2, 418 75 Göteborg
Hållplats: Säterigatan eller Danaplatsen

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Lundby nya kyrka i Tillgänglighetsdatabasen (länk).

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.