Kyrkan för de yngre barnen

Här finns verksamhet samlad för barn upp till förskoleklass. Grupperna är fulla av lek, pyssel, berättelser från bibeln och mycket mer.

Två yngre barn i superhjälte-dräkter skrattar mot kameran.

Rytmik

Musik, rytm och sång är en riktig superkraft som utvecklar våra barns sinnen. I Lundby församling finns flera rytmikgrupper för barn mellan 0-6 år. Tillsammans utforskar vi musik och rytm.

Liten & Stor

Liten & Stor är Lundby församlings öppna verksamhet för barn i sällskap med vuxen. Den finns på flera ställen i församlingen. Välkommen!

Babycafé

Smörgåsfika, samtal och möjlighet att träffa nya vänner. Vi träffas i stora församlingssalen i Brämaregårdens kyrka.

Digital rytmik

Varje måndag kl. 11 kan du och ditt/dina barn vara med på rytmik via Facebook.

Rytmik i Biskopsgården

Mysig sång- och rytmikstund i Biskopsgårdens kyrka på fredagar under terminerna. Vi fikar efteråt. Läs mer om rytmiken här.

Barn som sjunger och dansar. Illustration.

Babyrytmik i Brämaregården

I förälderns trygga famn får babyn uppleva sång och musik genom dans, rörelse, spel på enkla rytminstrument och ramsor. Läs mer här.

Rytmik i Lundby församlingshem

Rytmik för barn i åldern 0-6 år. Vi håller till nära Eriksberg och Kyrkbytorget.

Några barn sitter runt ett bord och pysslar.

Söndagsskola i Lundby nya kyrka

De yngres gudstjänst i gudstjänsten! I söndagsskolan kan alla barn som vill gå till barnstugan under gudstjänsten där ledaren har en aktivitet med anknytning till söndagens tema. Varje söndag klockan 11-12. Så länge vi inte kan fira gudstjänst på plats i Lundby nya kyrka är söndagsskolan pausad.

Söndagsklubben i Toleredskyrkan

Söndagsklubben välkomnar alla barn att under gudstjänsten gå till barnstugan för att ha en aktivitet med anknytning till dagens tema. Vi går till barnstugan innan textläsningen och kommer tillbaka till nattvarden. Några söndagar under året.

Gudstjänst med Små & Stora

Gudstjänst med Små & Stora är en enkel gudstjänst med sång, psalmer, ord och ibland drama. Här får barnen extra utrymme och bidrar på olika sätt i gudstjänsten.

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!