Kyrkan för de yngre barnen

Här finns verksamhet samlad för barn upp till förskoleklass. Grupperna är fulla av lek, pyssel, berättelser från bibeln och mycket mer.

Ändrade restriktioner för gudstjänster och verksamheter från 1 juni

I enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens lättade restriktioner från 1 juni öppnar Lundby församling för fler gudstjänster och verksamheter under sommaren. Detta kan komma att uppdateras och ändras med kort varsel. Under sommarperioden 13 juni till 15 augusti firas gudstjänst på plats i en av församlingens kyrkor varje söndag kl. 11.00, och kl. 18.00 firas musikgudstjänst. Varje kyrka har ett maxantal för besökare vid gudstjänst utifrån utrymmet i respektive kyrkorum.
Se aktuell information här i kalendern om sommarens gudstjänster och aktiviteter i församlingens olika kyrkor. 

Varje kyrka har olika maxantal för deltagare vid dop, vigslar och begravningar, men vid uthyrning av lokal för exempelvis dopkaffe får det vara max 8 personer.

Två yngre barn i superhjälte-dräkter skrattar mot kameran.

Rytmik

Musik, rytm och sång är en riktig superkraft som utvecklar våra barns sinnen. I Lundby församling finns flera rytmikgrupper för barn mellan 0-6 år. Tillsammans utforskar vi musik och rytm!

Liten & Stor

Liten & Stor är Lundby församlings öppna verksamhet för barn i sällskap med vuxen. Den finns på flera ställen i församlingen. Välkommen!

Babycafé

Smörgåsfika, samtal och möjlighet att träffa nya vänner. Vi träffas i stora församlingssalen i Brämaregårdens kyrka.

Liten & stor i Toleredskyrkan, Lundby församling.

Pappa-barn

Pappor med barn i åldern 0-3 år träffas under terminerna.

Liten & stor i Toleredskyrkan, Lundby församling.

Efter 2 för de små

Varva ner i trevligt sällskap och gör något extra roligt efter en dag på förskolan! Ett par gånger per termin är det "Efter 2 för de små" i Toleredskyrkan. Varmt välkomna till barn i åldern 0–5 år och medföljande vuxen!

20181118 Gudstjänst i Bergsjöns kyrka.

Söndagsskola i Lundby nya kyrka

De yngres gudstjänst i gudstjänsten! I söndagsskolan kan alla barn som vill gå till barnstugan under gudstjänsten där ledaren har en aktivitet med anknytning till söndagens tema. Varje söndag klockan 11-12. Så länge vi inte kan fira gudstjänst på plats i Lundby nya kyrka är söndagsskolan pausad.

Julbak med barn

Söndagsklubben i Toleredskyrkan

Söndagsklubben välkomnar alla barn att under gudstjänsten gå till barnstugan för att ha en aktivitet med anknytning till dagens tema. Vi går till barnstugan innan textläsningen och kommer tillbaka till nattvarden.

Pyttegudstjänst – en gudstjänst för de allra minsta

I samband med Liten & Stor i Lundby nya kyrka har vi en gudstjänst för de allra minsta vid några tillfällen per termin.

Gudstjänst med Små & Stora

Gudstjänst med Små & Stora är en enkel gudstjänst med sång, psalmer, ord och ibland drama. Här får barnen extra utrymme och bidrar på olika sätt i gudstjänsten.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar. Den 2/7–11/8 har diakonimottagningen sommaruppehåll och tar inte emot några besök, men det går bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.