Om Brämaregårdens kyrka

Brämaregårdens kyrka uppfördes efter ritningar av den kände arkitekten Sigfrid Ericson och stod klar 1925. Kyrkan är utformad i tidstypisk nyklassicistisk stil. Under åren har kyrkan genomgått både till- och ombyggnader.

Brämaregårdens kapell uppfördes efter ritningar av den kände arkitekten Sigfrid Ericson och stod klar 1925 och kyrkan invigdes den 20 december samma år. Samtidigt byggdes en prästgård på den anslutande tomten mot Hallegatan. Den ritades av arkitekten Sven Tingström. Kyrkan och prästgården är båda utformade i tidstypisk nyklassicistisk stil.

Värmeledningen eldades med gas, en nymodighet vid tiden. Kyrkorummets takvalv var vitmålat och ingen armatur var monterad i taket. Rummet belystes med indirekt ljus från hundra elektriska lampor som doldes bakom den kraftiga takfoten. På väggarna fanns målade dekorationer av konstnären Joel Mattson (Mila).

1956 ritade Johannes Olivegren nya lampetter till kyrkorummet och vid samma tid renoverades kyrkan.  Det fanns planer på att sätta igen rundfönstret vid predikstolen, men sannolikt installerades i stället det glasmålade fönstret. Olivegrens lampetter ersattes någon gång under 1970-talet med nuvarande armatur.

1962 byggdes en ny pastorsexpedition och församlingshem i en vinklad flygel söder om kyrkan. Vid skapandet av den nya byggnaden fanns en uttalad målsättning att den skulle anpassas och underordnas "den miljö som arkitekt Sigfrid Ericson skapat".

1965-1966 genomfördes en interiör ombyggnad, där den största förändringen bestod i att man installerade en ny orgel med ett ryggpositiv i läktarbarriären. Orgelverket byggdes eller byggdes om av Lindegrens orgelbyggeri. 

1982 handikappanpassades entrétrappan vid kyrkporten efter ett förslag av FFNS Arkitekter. Trappan var ursprungligen halvcirkelformad. Vid ombyggnaden skapades en sluttande gångväg från trottoaren till högra sidan av trappans vilplan. En plantering i anslutning till trappan tillkom också.

Brämaregårdens kapell bytte officiellt namn till Brämaregårdens kyrka i juni 2001. Namnbytet skall framhålla byggnadens status som invigd kyrka.

Under 2003-2004 konserverades altaruppsatsen. Den ytrengjordes, konsoliderades och retuscherades av K-Konservator.

KÄLLA: Riksantikvarieämbetet

Besöksadress Brämaregårdens kyrka

Brämaregårdens kyrka (länk till karta) 
Hisingsgatan 26, 417 02 Göteborg
Hållplats: Vågmästareplatsen  

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Brämaregårdens kyrka i Tillgänglighetsdatabasen (länk).

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.