Om Brämaregårdens kyrka

Brämaregårdens kyrka uppfördes efter ritningar av den kände arkitekten Sigfrid Ericson och stod klar 1925. Kyrkan är utformad i tidstypisk nyklassicistisk stil. Under åren har kyrkan genomgått både till- och ombyggnader.

Brämaregårdens kapell uppfördes efter ritningar av den kände arkitekten Sigfrid Ericson och stod klar 1925 och kyrkan invigdes den 20 december samma år. Samtidigt byggdes en prästgård på den anslutande tomten mot Hallegatan. Den ritades av arkitekten Sven Tingström. Kyrkan och prästgården är båda utformade i tidstypisk nyklassicistisk stil.

Värmeledningen eldades med gas, en nymodighet vid tiden. Kyrkorummets takvalv var vitmålat och ingen armatur var monterad i taket. Rummet belystes med indirekt ljus från hundra elektriska lampor som doldes bakom den kraftiga takfoten. På väggarna fanns målade dekorationer av konstnären Joel Mattson (Mila).

1956 ritade Johannes Olivegren nya lampetter till kyrkorummet och vid samma tid renoverades kyrkan.  Det fanns planer på att sätta igen rundfönstret vid predikstolen, men sannolikt installerades i stället det glasmålade fönstret. Olivegrens lampetter ersattes någon gång under 1970-talet med nuvarande armatur.

1962 byggdes en ny pastorsexpedition och församlingshem i en vinklad flygel söder om kyrkan. Vid skapandet av den nya byggnaden fanns en uttalad målsättning att den skulle anpassas och underordnas "den miljö som arkitekt Sigfrid Ericson skapat".

1965-1966 genomfördes en interiör ombyggnad, där den största förändringen bestod i att man installerade en ny orgel med ett ryggpositiv i läktarbarriären. Orgelverket byggdes eller byggdes om av Lindegrens orgelbyggeri. 

1982 handikappanpassades entrétrappan vid kyrkporten efter ett förslag av FFNS Arkitekter. Trappan var ursprungligen halvcirkelformad. Vid ombyggnaden skapades en sluttande gångväg från trottoaren till högra sidan av trappans vilplan. En plantering i anslutning till trappan tillkom också.

Brämaregårdens kapell bytte officiellt namn till Brämaregårdens kyrka i juni 2001. Namnbytet skall framhålla byggnadens status som invigd kyrka.

Under 2003-2004 konserverades altaruppsatsen. Den ytrengjordes, konsoliderades och retuscherades av K-Konservator.

KÄLLA: Riksantikvarieämbetet

Besöksadress Brämaregårdens kyrka

Brämaregårdens kyrka (länk till karta) 
Hisingsgatan 26, 417 02 Göteborg
Hållplats: Vågmästareplatsen  

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Brämaregårdens kyrka i Tillgänglighetsdatabasen (länk).

Utforska Brämaregårdens kyrka 360⁰

Ta en digital rundtur med audioguide i Brämaregårdens kyrka! Sätt på ljudet om du vill lyssna till informationen om kyrkan.

Det händer i Brämaregårdens kyrka

Ät vardagsmiddag tillsammans, sjung i kör, var med i skaparverkstad, bokkvällar, häng med kompisar eller fördjupa din tro.

Hyra lokal i Brämaregårdens kyrka och prästgården

Hyr lokal i prästgården och församlingshemmet i Brämaregården som ligger ett stenkast från Vågmästareplatsen.

Personal i Brämaregårdens kyrka

Kontakta oss med frågor mellan himmel och jord.

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Kalender

I kalendern kan du se vad som händer i Lundby församling dag för dag - från fikastunder och gudstjänster till större konserter och verksamheter för alla åldrar. Öppet för alla. Välkommen!

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om de konserter som arrangeras i Lundby församling.

Det händer i kyrkan

Här hittar du församlingens alla grupper och aktiviteter. Församlingen är stor och utbudet är brett – och här finns plats för dig!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns en plats för dig. Det är enkelt att bli medlem!

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan och värna den biologiska mångfalden.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.