Präster

Kontaktuppgifter till alla präster som arbetar i Lundby församling.

    Din historia. Dina drömmar.

    Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!