Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.
Foto: Clement McKay

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.

I Lundby församling bor människor från hela världen. Flera generationer Hisingsbor blandas med människor från andra delar av Sverige och med nya svenskar som bär med sig sina kulturer, religioner och språk.

Gemenskapen är en del av Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan. Denna gemenskap består av Svenska kyrkans medlemmar inom församlingens geogra­fiska område och av andra människor. Det som förenar är en längtan efter Gud och en önskan att vara med. Denna läng­tan och önskan kan formuleras på ett flertal olika sätt. Både längtan och önskan kan ta en större eller mindre plats i människors liv. Dopet kan för många bli en källa för hopp och stark tröst.

Som en del av Svenska kyrkan är Lundby församlings uppgift ”att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas." (Kyrkoordningen

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Syftet med Lördagsöppet är integration, lära sig mer om svenska samhället, prata svenska och skapa nätverk. Alla är välkomna stora som små! Denna dag lagade man mat, bakade tårta och lekte charader.

Nätverk, samarbeten och projekt

Lundby församling vill erbjuda en öppen kyrka. En följd av det är engagemang i projekt och samarbeten med andra aktörer i samhället.

Biskopsvisitation i Lundby församling 5-11 oktober 2020

5-11 oktober 2020 besökte biskop Susanne Rappmann Lundby församling. Under besöket mötte biskopen bland annat församlingens personal, förtroendevalda samt stadsdelsföreträdare i Lundby. Biskopen deltog i både morgonbön och kvällsmässa, och visitationsveckan avslutades med en högmässa med visitationsstämma i Lundby nya kyrka där kontraktsprost Maria Ottensten, kyrkoherde Annika Larsson samt kyrkorådet medverkade.

Så behandlar Lundby församling personuppgifter

Lundby församlings ambition är att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter regleras av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, vars syfte är att stärka varje människas personliga integritet.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.