Meny

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.

I Lundby församling bor människor från hela världen. Flera generationer Hisingsbor blandas med människor från andra delar av Sverige och med nya svenskar som bär med sig sina kulturer, religioner och språk.

Gemenskapen är en del av Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan. Denna gemenskap består av Svenska kyrkans medlemmar inom församlingens geogra­fiska område och av andra människor. Det som förenar är en längtan efter Gud och en önskan att vara med. Denna läng­tan och önskan kan formuleras på ett flertal olika sätt. Både längtan och önskan kan ta en större eller mindre plats i människors liv. Dopet kan för många bli en källa för hopp och stark tröst.

Som en del av Svenska kyrkan är Lundby församlings "uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas." (Kyrkoordningen

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församling är miljödiplomerad av Svensk Miljöbas genom Göteborgs Stad. Det är vi stolta över! Läs mer om församlingens miljöarbete.