30 mars 2019, Östhammar, Sverige: Nydöpta Wilma Märta Julia Bjälmén Rönnqvist i Films kyrka, Dannemorabygdens församling.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Vill du eller ditt barn bli döpt?

Dopet handlar om att varje människa är född in i ett sammanhang. Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

I dopet ges en djupare samhörighet med Gud och en kärlek som bär allt. I dopet ber vi för den som blir döpt. Vi tänder ljus och prästen döper i vatten tre gånger, som man gjort i alla tider och på många platser. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Olika maxantal för deltagare vid dop, vigsel och begravning i olika kyrkor.

Sedan 31 augusti 2021 är antalet som får vistas i församlingens lokaler höjt. Lundby församling följer Länsstyrelsen och Folkhälsomyndighetens råd gällande antal personer som får vistas samtidigt i sina lokaler. Maxantalet är olika i olika kyrkor beroende på lokalens utrymme.

Fr.o.m. vecka 35 kan man hyra lokal i viss utsträckning i samband med kyrkliga handlingar. Antalet tillåtna personer i varje lokal är färre än vanligtvis för att alla ska kunna hålla avstånd enligt de föreskrifter som råder. Den som hyr är ansvarig för att antalet personer inte överstiger det antal som Lundby församling har angett i samband med uthyrningen. Har du frågor kontakta expeditionen på tfn 031-731 68 00 eller via e-post lundby.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.