Detta ger medlemskapet

Som medlemmar i Svenska kyrkan verkar vi tillsammans för en gemenskap som stärker, lyfter och ger hopp. Här kan du läsa mer om vad kyrkoavgiften går till.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

De flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp.

Du är välkommen till kyrkan oavsett om du är medlem eller inte. Men som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Tack vare varje medlem kan Svenska kyrkan fortsätta göra allt detta möjligt:

ERBJUDA EN GEMENSKAP

Det finns något för alla i kyrkan. Runt om i Lundby församling finns varje vecka möjlighet för barn, unga och vuxna att träffas och umgås. Det handlar till exempel om öppna förskolor, gudstjänster, soppluncher och ungdomsgrupper. 

För en del kan det betyda mycket att få hjälpa till. I alla våra kyrkor finns det möjlighet att engagera sig ideellt. Att hjälpa till med kyrkfikat, i en barngrupp eller som kyrkvärd är exempel på uppgifter.

KYRKAN VILL BRYTA ENSAMHET

För den som själv inte kan ta sig till kyrkan finns till exempel möjlighet till hembesök eller träffar på äldreboenden. Varje vecka erbjuder församlingen också tillfällen där människor kan träffas och få ett sammanhang. 

OLYCKOR, KRISER OCH KATASTROFER

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor eller krissituationer. I Lundby församling finns krisstödsutbildad personal som snabbt kan vara på plats när det behövs dygnet runt, året om. Den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande.

STÖD OCH SAMTAL

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Då kan det vara skönt att ha någon att prata med. Det kan handla om gratis enskilda samtal i Lundby församlings samtalsmottagning, att ringa Jourhavande präst eller delta i någon samtalsgrupp. Församlingens diakonimottagning verkar för att utsatta människor ska få möjlighet att förbättra sin livssituation.

KYRKOBYGGNADERNA OCH KULTURARVET

Kyrkobyggnader är fulla av historia och är en viktig del i vårt gemensamma kulturarv. Här firas regelbundet gudstjänster, och här äger viktiga händelser i människors liv rum. På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkorna är betydelsefulla och det är viktigt att de finns och att de vårdas. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bevarar kyrkobyggnaderna och därmed en del av Sveriges historia.

KULTUR OCH MUSIK

I Svenska kyrkan finns ett rikt kulturliv med konserter, musik och många körer där du kan utveckla ditt musikintresse. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer och i Lundby församling finns närmare 25 olika körer för barn, ungdomar och vuxna att välja mellan. 

VID LIVSHÄNDELSER

I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna barn och vuxna genom dopet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på vid konfirmationen, att manifestera kärleken till den man älskar under en vigsel, och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

SOLIDARITET – FÖR ALLA

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, varifrån man kommer eller ens trosuppfattning. Lundby församling vill stå upp för solidaritet och medmänsklighet och välkomna dig som du är.

I det solidariska arbetet ingår även omsorg om skapelsen. Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

PÅ PLATS UTOMLANDS

Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till utomlands vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. Act Svenska kyrkan arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och finns snabbt på plats när det behövs runt om i världen. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

Läs mer om medlemskapet på svenskakyrkan.se:

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.