Kontakta oss

Här finns länkar till sidor med kontaktuppgifter till Lundby församlings expedition, kyrkoherde samt övrig personal. Informationen finns även sorterad utifrån distrikt och arbetsgrupper. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Brämaregårdens  kyrka och församlingshem.

Lundby församlings expedition

Du bokar dop, vigsel eller begravning samt hyra av lokaler genom att kontakta expeditionen, som givetvis även kan guida dig rätt om du har andra frågor.

Diakoner

Kontaktuppgifter till alla diakoner som arbetar i Lundby församling.

Präster

Kontaktuppgifter till alla präster som arbetar i Lundby församling.

Musiker

Kontaktuppgifter till alla musiker samt rytmik- och musikpedagoger som arbetar i Lundby församling.

Pedagoger

Kontaktuppgifter till pedagoger som arbetar i Lundby församling.

Personal A-Ö

Här finns all personal i Lundby församling, listad i alfabetisk ordning.

Kyrkoherde, distrikt och arbetslag:

Kyrkoherde Annika Larsson

Annika Larsson är kyrkoherde i Lundby församling. Hon tillträdde som kyrkoherde i september 2018.

Personal i Biskopsgårdens kyrka

Kontakta oss med frågor mellan himmel och jord.

Personal i Brämaregårdens kyrka

Kontakta oss med frågor mellan himmel och jord.

Personal i Lundby nya kyrka och Lundby församlingshem

Kontakta oss med frågor mellan himmel och jord.

Personal i Länsmansgårdens kyrka

Kontakta oss med frågor mellan himmel och jord.

Personal i Toleredskyrkan

Kontakta oss med frågor mellan himmel och jord

Ungdomsteamet

Ungdomsteamet arbetar i hela Lundby församling med fokus på ungdomar från 14 år och uppåt.

Administration och stödfunktioner

Expedition, ekonomi, HR, kommunikatörer, serviceenheten och lokalvård.

Förtroendevalda i Lundby församling:

Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.

Kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga.

Kyrkorådet

Kyrkorådet hanterar de strategiska beslut som rör hela Lundby församling. I kyrkorådet ingår ett antal förtroendevalda och kyrkoherden.

Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.

Distriktsråd och Öppet forum

Distriktsrådet fattar beslut som rör den lokala församlingsgemenskapen inom respektive distrikt i Lundby församling.