Meny

Brämaregårdens prästgård

Tvärs över trädgården vid Brämaregårdens kyrka ligger prästgården.

Prästgården stod klar 1925 samtidigt som Brämaregårdens kyrka. Den ritades av arkitekten Sven Tingström och är liksom kyrkan utformad i tidstypisk nyklassicistisk stil.

En del av verksamheten i Brämaregårdens kyrka är förlagd i prästgården. Här finns också second-handbutiken Loppan.

Besöksadress Brämaregårdens Prästgård

Brämaregårdens prästgård
Hallegatan 9, 417 02 Göteborg
Hållplats: Vågmästareplatsen 

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församling är miljödiplomerad av Svensk Miljöbas genom Göteborgs Stad. Det är vi stolta över! Läs mer om församlingens miljöarbete.