Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personuppgifter

Lundby församlings ambition är att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter regleras av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, vars syfte är att stärka varje människas personliga integritet.

Lundby församling vill vårda det förtroende som du i egenskap av till exempel medlem, ideell medarbetare eller deltagare i någon av församlingens verksamheter visar oss, genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Lundby församlings ambition är att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill informera om varifrån vi fått eller hämtat dina personuppgifter, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Lundby församling strävar efter att följa de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen i Sverige regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Lagen trädde i kraft den 25 maj 2018.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk och nu levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress och telefonnummer men även andra uppgifter, såsom bilder där en person kan identifieras, e-postadress och IP-nummer.

VAD ÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Med behandling av personuppgifter menas allt som en organisation, i detta fall Lundby församling, gör med personuppgifter. Det kan till exempel handla om att samla in, registrera, lagra eller radera personuppgifter. 

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som Lundby församling har om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet.

Därtill har du rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som Lundby församling behandlar om dig. Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta. Det innebär att uppgifterna endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att Lundby församlings behandling av dina personuppgifter är olaglig eller att den inte sker på ett korrekt sätt, kan du vända dig med ett klagomål till Datainspektionen.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Länk till Lundby församlings personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Lundby församling, organisationsnummer: 252004-3288.

Dataskyddsombud

Erika Malmberg på företaget Intechrity är Lundby församlings dataskyddsombud.
E-post: dataskyddsombud@intechrity.se
Tfn: 072-549 64 34

Mer detaljerad information

Via dessa länkar får du mer detaljerad information om hur Lundby församling behandlar personuppgifter i ett antal olika situationer. Om du inte får svar på dina frågor utifrån denna information, är du självklart välkommen att kontakta oss.

Information från Datainspektionen

Länk till information om GDPR på Datainspektionens hemsida, "För dig som privatperson".