Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Planera och boka begravning

En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan handlar om att stanna upp inför ett levt liv.

I gudstjänsten bär vi med oss minnen av den döde och det finns rum för många olika känslor och tankar. I gudstjänsten överlämnas den döda i Guds händer och prästen lyser frid över den döda.

Vi vill att varje begravningsgudstjänst i Lundby församling ska upplevas som meningsfull och präglas av ett personligt tilltal.

Boka begravning

Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring begravningen. Då är det ofta begravningsbyrån som bokar begravning och sköter kontakten med kyrkan. Det går också bra att ordna delar av eller allt praktiskt själv.

Kontakta expeditionen tfn: 031-731 68 00 för att boka begravning. Här finns fler kontaktuppgifter till expeditionen. Har du frågor och funderingar kring begravning i Svenska kyrkan är du också välkommen att kontakta expeditionen.

Olika maxantal för deltagare vid dop, vigsel och begravning i olika kyrkor.

Enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner från den 1 juni 2021 får det vara fler än åtta deltagare exklusive personal vid dop, vigsel och begravning i Lundby församling. Maxantalet är olika i olika kyrkor beroende på lokalens utrymme.
Vid hyra av lokal tillåts max åtta personer. Hör av dig till expeditionen om du har frågor om din bokning: tfn 031-731 68 00

Träffa prästen före begravningen

När begravning är bokad tar prästen kontakt med de anhöriga för ett samtal inför begravningen. Samtalet är till för att förbereda begravningsgudstjänsten men också för att, om du som anhörig vill, minnas den döda. Det finns tillfälle att prata om det liv som var och också om hur livet blir nu. 

Just nu är det svårare att ses på grund av restriktionerna med anledning av covid-19. Under rådande omständigheter försöker vi att boka in digitala möten eller telefonmöten istället för att träffas. Tack för visad förståelse.

Medlem i Svenska kyrkan

Den som har varit medlem i Svenska kyrkan har rätt att begravas i Svenska kyrkan utan extra kostnad. 

Inte medlem i Svenska kyrkan

För den som gått ur Svenska kyrkan eller aldrig varit medlem kan det finnas skäl och särskilda omständigheter som gör att begravning i Svenska kyrkan ändå är önskad. I dessa fall beslutar kyrkoherden om upplåtelse av kyrka och en begravningsavgift tas ut som ska täcka kostnader i samband med begravningen.

Upplåtelse av kyrkorum

Om begravningsgudstjänst önskas i annan kyrkas ordning, men i något av våra kyrkorum beslutar kyrkoherden om upplåtelse. 

Musik i samband med begravningsgudstjänst

Ni är välkomna med önskemål om psalmer och eventuell annan musik när ni träffar prästen för samtal inför begravningen. Om ni vill ha förslag på musik går det bra att kontakta våra musiker som gärna hjälper till. 

Lundby församling har skickliga musiker som gärna framför låtarna, men om ni önskar spela förinspelad musik under begravningsgudstjänsten finns det vissa förhållningsregler. I Lundby församling spelas rättvis musik – det vill säga upphovspersonerna får betalt för sitt arbete. Det medför att vi spelar ett visst medium/tjänst, medan andra inte är tillåtna.

Detta gäller i Lundby församling:

  • Köpt CD-skiva får spelas i samband med kyrklig handling.
  • Köpt musik i iTunes store får spelas i samband med kyrklig handling.
  • Bränd CD-skiva får spelas i samband med kyrklig handling om köpt original-CD kan visas vid uppspelningstillfället.  

Det är inte tillåtet att spela streamad musik från exempelvis Spotify, Apple music eller Youtube.

Samtalsstöd och sorgegrupp

För dig som förlorat en förälder, maka eller barn finns sorgegrupper och möjlighet till enskilda samtal med präst eller dikaon i Lundby församling. Kontakta församlingsexpeditionen tfn: 031-731 68 00 så kopplar ihop dig med en präst eller diakon. Du kan också kontakta vår Samtalsmottagning för att boka tid. 

För dig som mist någon genom självmord, finns en speciell organisation SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. Mer info om deras verksamhet får du på deras hemsida, www.spes.se eller ring deras telefonjour tfn: 08-34 58 73 alla dagar kl. 19.00-22.00.

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans stöd vid sorg.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar. Den 2/7–11/8 har diakonimottagningen sommaruppehåll och tar inte emot några besök, men det går bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.