Meny

Brämaregårdens kyrka

En kyrka som är öppen, livsbejakande, äkta och varm.

I olika kyrkliga frågor har Brämaregården en tydligt folkkyrklig och kontextuell profil, där inklusivitet och alla människors lika värde är ledorden.

Brämaregårdens kyrka ligger bara ett stenkast ifrån Vågmästareplatsen. Den enkla träkyrkan är byggd 1925 och ritad av Sigfrid Eriksson. 

Verksamheter och gudstjänstlivet i Brämaregården kännetecknas av en stor öppenhet för nya uttrycksformer, som t e x teatermässorna ”Ballongdrömmar” och ”Brinnande hjärtan”. 

I Brämaregården har det sedan länge funnits en religionsdialoggrupp mellan kristna och muslimska företrädare. Fotoutställningen ”Heliga rum på Hisingen – kristna kyrkorum och muslimska bönelokaler” har sitt ursprung här. I olika kyrkliga frågor har Brämaregården en tydligt folkkyrklig och kontextuell profil, där inklusivitet och alla människors lika värde är ledorden.

Susanne Rikner, präst och distriktschef Brämaregården

Besöksadress Brämaregårdens kyrka

Brämaregårdens kyrka
Hisingsgatan 26, 417 02 Göteborg
Hållplats: Vågmästareplatsen 

 

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Brämaregårdens kyrka i Tillgänglighetsdatabasen (länk).

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församling är miljödiplomerad av Svensk Miljöbas genom Göteborgs Stad. Det är vi stolta över! Läs mer om församlingens miljöarbete.

  

Alla kan hamna i situationer som kan vara svåra att ta sig ur på egen hand. Den 24 augusti öppnar Lundby församlings diakonimottagning i Biskopsgårdens kyrka. Där erbjuds socialt, och i vissa fall ekonomiskt, stöd till dig som är folkbokförd i församlingen.

Diakonimottagning öppnar i Lundby församling

Alla kan hamna i situationer som kan vara svåra att ta sig ur på egen hand. Den 24 augusti öppnar Lundby församlings diakonimottagning i Biskopsgårdens kyrka. Där erbjuds socialt, och i vissa fall ekonomiskt, stöd till dig som är folkbokförd i församlingen.

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.