SKapelse & skapande. Gudstjänst och trädgårdshäng, 2013.
Foto: Malin Lingnert

Brämaregårdens kyrka

En kyrka som är öppen, livsbejakande, äkta och varm.

Besöksadress Brämaregårdens kyrka

Brämaregårdens kyrka (länk till karta) 
Hisingsgatan 26, 417 02 Göteborg
Hållplats: Vågmästareplatsen  

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Brämaregårdens kyrka i Tillgänglighetsdatabasen (länk).

Brämaregårdens kyrka är en enkel byggnad i trä. Innanför husen, som också rymmer församlingslokaler och arbetsrum, döljer sig en underbar trädgård.

Det passar bra ihop med livet inuti kyrkan. Här handlar mycket om enkelhet och vardag, med en vision som handlar om alla människors rätt att vara sig själva och bli respekterade för det. En plats där vi odlar kreativitet, glädje och relationer.

Vi möts till gudstjänst, samtal, lek och sång. Välkommen att vara med, som den du är!

Susanne Rikner, präst och distriktschef Brämaregården

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.