Fira gudstjänst

Här hittar du mer information om församlingens gudstjänster.

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Det firas olika slags gudstjänster i Lundby församling och du kan läsa mer om dessa nedan.

 

ordinarie gudstjänstschema från 22 augusti och från v. 35 hyrs lokaler ut till fler än åtta

I enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens lättade restriktioner öppnar Lundby församling för fler gudstjänster och verksamheter. Från den 22 augusti firas gudstjänster enligt ordinarie schema i alla kyrkor varje söndag, ibland mässa (nattvard) och ibland gudstjänst. Varje kyrka har ett maxantal för besökare vid gudstjänst utifrån utrymmet i respektive kyrkorum. Se aktuell information i kalendern

Fr.o.m. vecka 35 kan man hyra lokal i viss utsträckning i samband med kyrkliga handlingar. Antalet tillåtna personer i varje lokal är färre än vanligtvis för att alla ska kunna hålla avstånd enligt de föreskrifter som råder. Den som hyr är ansvarig för att antalet personer inte överstiger det antal som Lundby församling har angett i samband med uthyrningen. Har du frågor kontakta expeditionen på tfn 031-731 68 00 eller via e-post lundby.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Inspelning av andakt och gudstjänster i Önsta kyrka, Västerås.

Fira gudstjänst hemifrån

Det finns olika sätt att fira gudstjänst på hemifrån. Lundby församling har sänt digitala gudstjänster som du kan ta del av via YouTube. Varje vecka sänds också gudstjänster från SVT och Sveriges Radio. På den här sidan hittar du också det nationella kalendariet med livesändningar från andra församlingar.

Mässa på andra våningen

Andra våningen är till för att ge reflektion och fördjupning i en ständigt pågående process som bärs av gruppen.

Andakt och öppen kyrka i Biskopsgården

Varje onsdag kl. 13 är det andakt i Biskopsgårdens kyrka: En stund för stillhet och eftertanke i vardagens brus. Efteråt är det öppen kyrka med fika och gemenskap.

Meditativ mässa i Lundby gamla kyrka

Välkommen till en enkel mässa med tystnad och musik.

Gudstjänst med Små & Stora

Gudstjänst med Små & Stora är en enkel gudstjänst med sång, psalmer, ord och ibland drama. Här får barnen extra utrymme och bidrar på olika sätt i gudstjänsten.

Konfirmandläger på Stiftsgården i Rättvik sommaren 2019

Ungdomsmässa

Enkel ungdomsmässa i Brämaregårdens kyrka med mycket musik och mysig stämning. Onsdagskvällar.

Gudstjänst på äldreboenden

Vi besöker och har andakt eller firar gudstjänst på äldreboenden i församlingen.

20181118 Gudstjänst i Bergsjöns kyrka.

Söndagsskola i Lundby nya kyrka

De yngres gudstjänst i gudstjänsten! I söndagsskolan kan alla barn som vill gå till barnstugan under gudstjänsten där ledaren har en aktivitet med anknytning till söndagens tema. Varje söndag klockan 11-12. Så länge vi inte kan fira gudstjänst på plats i Lundby nya kyrka är söndagsskolan pausad.

Julbak med barn

Söndagsklubben i Toleredskyrkan

Söndagsklubben välkomnar alla barn att under gudstjänsten gå till barnstugan för att ha en aktivitet med anknytning till dagens tema. Vi går till barnstugan innan textläsningen och kommer tillbaka till nattvarden. Några söndagar under året.

Vill du veta vad som händer?

Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Rik inför Gud

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 32, vers 1-4, 30-35

När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sade till honom: ”Gör oss en gud som kan gå framför oss! Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten.” Aron svarade dem: ”Ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och kom hit med dem!” Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: ”Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten.” Nästa dag sade Mose till folket: ”Ni har begått en svår synd. Nu skall jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd.” Och Mose gick tillbaka till Herren och sade: ”Detta folk har begått en svår synd, de har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd! Utplåna annars mitt namn ur din bok!” Herren svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig skall jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig! Min ängel skall gå framför dig. Men den dag kommer då jag skall gå till rätta med dem för deras synd.” Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde.

Epistel

Första Johannesbrevet kapitel 2, vers 15-17

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 6, vers 19-24

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Psaltaren

Psaltaren psalm 49, vers 6-12

Varför skulle jag frukta i olyckans tid, då bedragares ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt, man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Man ser att de visa dör, med dåren och narren går de bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider, fast de haft jordagods i sin ägo.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.