Fira gudstjänst

Här hittar du mer information om församlingens gudstjänster.

Ändrade restriktioner för gudstjänster och verksamheter från 1 juni

I enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens lättade restriktioner från 1 juni öppnar Lundby församling för fler gudstjänster och verksamheter under sommaren. Detta kan komma att uppdateras och ändras med kort varsel. Under sommarperioden 13 juni till 15 augusti firas gudstjänst på plats i en av församlingens kyrkor varje söndag kl. 11.00, och kl. 18.00 firas musikgudstjänst. Varje kyrka har ett maxantal för besökare vid gudstjänst utifrån utrymmet i respektive kyrkorum.
Se aktuell information här i kalendern om sommarens gudstjänster och aktiviteter i församlingens olika kyrkor. 

Varje kyrka har olika maxantal för deltagare vid dop, vigslar och begravningar, men vid uthyrning av lokal för exempelvis dopkaffe eller minnesstund får det vara max 8 personer. För närvarande äger inga begravningar rum i Lundby gamla kyrka.

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Det firas olika slags gudstjänster i Lundby församling och du kan läsa mer om dessa nedan.

 

Inspelning av andakt och gudstjänster i Önsta kyrka, Västerås.

Fira gudstjänst hemifrån

Det finns olika sätt att fira gudstjänst på hemifrån. Lundby församling har sänt digitala gudstjänster som du kan ta del av via YouTube. Varje vecka sänds också gudstjänster från SVT och Sveriges Radio. På den här sidan hittar du också det nationella kalendariet med livesändningar från andra församlingar.

Mässa på andra våningen

Andra våningen är till för att ge reflektion och fördjupning i en ständigt pågående process som bärs av gruppen.

Ord på vägen

Välkommen till "Ord på vägen". En stund för stillhet och eftertanke i vardagens brus. Gemenskapsträffen börjar efter andakten.

Meditativ mässa i Lundby gamla kyrka

Välkommen till en enkel mässa med tystnad och musik.

Pyttegudstjänst – en gudstjänst för de allra minsta

I samband med Liten & Stor i Lundby nya kyrka har vi en gudstjänst för de allra minsta vid några tillfällen per termin.

Gudstjänst med Små & Stora

Gudstjänst med Små & Stora är en enkel gudstjänst med sång, psalmer, ord och ibland drama. Här får barnen extra utrymme och bidrar på olika sätt i gudstjänsten.

Konfirmandläger på Stiftsgården i Rättvik sommaren 2019

Ungdomsmässa

Enkel ungdomsmässa i Brämaregårdens kyrka med mycket musik och mysig stämning. Onsdagskvällar.

Gudstjänst på äldreboenden

Vi besöker och har andakt eller firar gudstjänst på äldreboenden i församlingen.

20181118 Gudstjänst i Bergsjöns kyrka.

Söndagsskola i Lundby nya kyrka

De yngres gudstjänst i gudstjänsten! I söndagsskolan kan alla barn som vill gå till barnstugan under gudstjänsten där ledaren har en aktivitet med anknytning till söndagens tema. Varje söndag klockan 11-12. Så länge vi inte kan fira gudstjänst på plats i Lundby nya kyrka är söndagsskolan pausad.

Julbak med barn

Söndagsklubben i Toleredskyrkan

Söndagsklubben välkomnar alla barn att under gudstjänsten gå till barnstugan för att ha en aktivitet med anknytning till dagens tema. Vi går till barnstugan innan textläsningen och kommer tillbaka till nattvarden.

Vill du veta vad som händer?

Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Tredje söndagen efter trefaldighet

Tema

Förlorad och återfunnen

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Mika kapitel 7, vers 18-20

Vilken gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup. Du skall visa Jakob trohet och Abraham nåd enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder.

Epistel

Romarbrevet kapitel 5, vers 6-11

Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig — kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 15, vers 1-7

Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem.” Då gav han dem denna liknelse: ”Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.

Psaltaren

Psaltaren psalm 119, vers 170-176

Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lovat. Över mina läppar skall lovsång flöda, ty du lär mig dina stadgar. Min mun skall besjunga ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Låt din hand bli mig till hjälp, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust. Låt mig leva för att prisa dig, låt dina lagar vara min hjälp. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar. Den 2/7–11/8 har diakonimottagningen sommaruppehåll och tar inte emot några besök, men det går bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.