Om Biskopsgårdens kyrka

Biskopsgårdens kyrka var färdigbyggd 1961 och ansågs då den byggdes ha ett djärvt och okonventionellt yttre och utgör fortfarande en speciell del av stadsbilden kring området kring Vårväderstorget.

Biskopsgårdens kyrka var färdigbyggd 1961 efter ritningar av arkitekt Johannes Olivegren och invigdes av dåvarande biskop Bo Giertz den 26 februari samma år.  Verksamheten hade fram tills dess bedrivits i förhyrda lokaler i ett par av de nybyggda bostadshusen. 

Med åren växte församlingen och bostäder byggdes även i Länsmansgården. I mitten av sextiotalet sattes det därför upp en vandringskyrka i Länsmansgården. På 70-talet var församlingen som störst och ytterligare lokaler och en ny kyrka behövdes. 1970 stod Norra Biskopsgårdens kyrka och församlingshem klar för invigning. Denna kyrka användes fram till år 2004 då den avlystes. 

Södra Biskopsgårdens kyrka ansågs då den byggdes ha ett djärvt och okonventionellt yttre och utgör fortfarande en speciell del av stadsbilden kring området kring Vårväderstorget. Kyrkans byggnadskonstruktion och materialsammansättning var för tiden mycket avancerad. 

Församlingsdelen med en öppen atriumgård, uppfördes ursprungligen med ett svagt lutande tak klätt med kopparplåt, vilken fortsatte som plåtgesims ned till fönstrens överkant. 1989-93 skedde en om- och tillbyggnad med flera exteriöra förändringar. Taket fick en brantare lutning och takfoten drogs ut över en panelklädd gesims. Atriumgården övertäcktes vid samma ombyggnad med en förhöjd ljuslanternin. Vissa för byggnaden karaktäristiska förskjutningar i fasaden försvann genom lokala tillbyggnader.

I november 2004 återinvigdes Södra Biskopsgårdens kyrka efter ännu en om- och nybyggnation då man förlade en större del av församlingsverksamheten här samtidigt som Norra Biskopsgårdens kyrka avlyses.

Kyrkorummets rymd speglas i den färggranna glasmosaiken som är altartavlan - livets träd. I en del av kyrkorummet finns en stor sten som är omtyckt av många, här finns ett lugn när vattnet porlar och man kan tända sitt eget ljus. Rummet påminner om hur vi kan uppleva Gud som en stark klippa och som det levande vattnet.

Biskopsgården är idag en mångkulturell stadsdel där människor med olika bakgrund lever tillsammans. Integration och möten över gränserna är viktiga ledord för oss i kyrkan. Biskopsgårdens kyrka vill vara en öppen och trygg plats som inbjuder till fördjupade möten med dig själv, med andra, och med Gud. 

KÄLLA: Riksantikvarieämbetet och Lundby församling

Besöksadress Biskopsgårdens kyrka

Biskopsgårdens kyrka (länk till karta)
Vårvädersgatan 8, 418 31 Göteborg
Hållplats: Vårväderstorget 

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Biskopsgårdens kyrka i Tillgänglighetsdatabasen (länk).

Utforska Biskopsgårdens kyrka 360⁰

Ta en digital rundtur med audioguide i Biskopsgårdens kyrka! Sätt på ljudet om du vill lyssna till informationen om kyrkan.

Det händer i Biskopsgårdens kyrka

Kom in och upptäck något nytt. Sjung i kör, fika och umgås, eller få en stunds stillhet under andakten på onsdagar.

Personal i Biskopsgårdens kyrka

Kontakta oss med frågor mellan himmel och jord.

Församlingssalen i Biskopsgårdens kyrka.

Hyra lokal i Biskopsgårdens kyrka

I Biskopsgårdens kyrka finns en ljus och fin samlingslokal som du kan hyra. Se nedan vad lokalen hyrs ut till.

Brämaregårdens  kyrka och församlingshem.

Expeditionen

Du bokar dop, vigsel eller begravning samt hyra av lokaler genom att kontakta expeditionen, som givetvis även kan guida dig rätt om du har andra frågor. Lundby församlings expedition ligger i Brämaregården.

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Kalender

I kalendern kan du se vad som händer i Lundby församling dag för dag - från fikastunder och gudstjänster till större konserter och verksamheter för alla åldrar. Öppet för alla. Välkommen!

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om de konserter som arrangeras i Lundby församling.

Det händer i kyrkan

Här hittar du församlingens alla grupper och aktiviteter. Församlingen är stor och utbudet är brett – och här finns plats för dig!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns en plats för dig. Det är enkelt att bli medlem!

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan och värna den biologiska mångfalden.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.