Meny

Engagera dig ideellt

Vad vill du bidra med? Det ska vara enkelt och roligt att vara ideell medarbetare i Lundby församling, ett ömsesidigt utbyte. Som medarbetare är du en viktig del i att skapa en församling som välkomnar varje människa. Tillsammans är vi mycket mer!

Vad vill du bidra med?

Det ska vara enkelt och roligt att vara ideell medarbetare i Lundby församling, ett ömsesidigt utbyte. Tänk igenom vad du har lust att hjälpa till med, vad som intresserar dig och vad du kan dela med dig av. Var kreativ!

Med nya ideella krafter hoppas vi kunna bredda och utveckla verksamheterna. Vad resultatet blir beror på dig som vill engagera dig – vad du kan och vill bidra med.

Lundby församling arbetar ideella krafter med exempelvis servering, språkkafé, insatser knutna till konfirmandarbete, att vara kyrkvärd, att sjunga i kör och besökstjänst för äldre.

Medarbetarskap i Lundby församling

Som medarbetare i Lundby församling är du en viktig del i att skapa en församling som välkomnar varje människa. I församlingen finns många medarbetare – ideella, förtroendevalda och anställda – alla med olika typer av uppdrag. Genom ett särskilt projekt för att utveckla och stärka relationerna i församlingens gemenskap, har en gemensam värdegrund arbetats fram. Värdegrunden kan beskrivas med tre ledord: öppenhet, sammanhang och ansvar. 

Ditt uppdrag 

Varje ideell medarbetare har en kontaktperson. Tillsammans kommer ni överens om hur ditt uppdrag ska se ut, vad som ingår i det och vilken tidsperiod uppdraget gäller. Av överenskommelsen framgår det även vad som förväntas av dig och dina rättigheter.

  • Tystnadslöfte.
  • Anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen om det finns misstanke om att barn far illa.
  • För vissa uppdrag tar vi referenser.

Du och din kontaktperson har regelbunden uppföljning. Om du vill avsluta eller förändra ditt uppdrag, tar du upp det med din kontaktperson. Tillsammans kan ni utvärdera och därifrån gå vidare.  

Vi vill ha ett öppet klimat och i ett tidigt skede ta upp sådant som kan leda till konflikter. Du tar alltid i första hand kontakt med din kontaktperson för att hitta en lösning. Känns det inte rätt, sök då i stället upp samordnaren i församlingen, aktuell chef eller kyrkoherden.

Vill du engagera dig? Hör av dig till Charlotta:

Charlotta  Ljungdahl

Charlotta Ljungdahl

Lundby församling

Diakon

Mer om Charlotta Ljungdahl

Diakon i Lundby nya kyrka.