Engagera dig ideellt

Vad vill du bidra med? Det ska vara enkelt och roligt att vara ideell medarbetare i Lundby församling, ett ömsesidigt utbyte. Som medarbetare är du en viktig del i att skapa en församling som välkomnar varje människa. Tillsammans är vi mycket mer!

Vad vill du bidra med?

Det ska vara enkelt och roligt att vara ideell medarbetare i Lundby församling, ett ömsesidigt utbyte. Tänk igenom vad du har lust att hjälpa till med, vad som intresserar dig och vad du kan dela med dig av. Var kreativ!

Med nya ideella krafter hoppas vi kunna bredda och utveckla verksamheterna. Vad resultatet blir beror på dig som vill engagera dig – vad du kan och vill bidra med.

I Lundby församling arbetar ideella krafter med exempelvis servering, språkcafé, insatser knutna till konfirmandarbete, att vara kyrkvärd, att sjunga i kör och besökstjänst för äldre.

Medarbetarskap i Lundby församling

Som medarbetare i Lundby församling är du en viktig del i att skapa en församling som välkomnar varje människa. I församlingen finns många medarbetare – ideella, förtroendevalda och anställda – alla med olika typer av uppdrag. Genom ett särskilt projekt för att utveckla och stärka relationerna i församlingens gemenskap, har en gemensam värdegrund arbetats fram. Värdegrunden kan beskrivas med tre ledord: öppenhet, sammanhang och ansvar. 

Ditt uppdrag 

Varje ideell medarbetare har en kontaktperson. Tillsammans kommer ni överens om hur ditt uppdrag ska se ut, vad som ingår i det och vilken tidsperiod uppdraget gäller. Av överenskommelsen framgår det även vad som förväntas av dig och dina rättigheter.

  • Tystnadslöfte
  • Anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen om det finns misstanke om att barn far illa
  • För vissa uppdrag tar vi referenser.

Du och din kontaktperson har regelbunden uppföljning. Om du vill avsluta eller förändra ditt uppdrag, tar du upp det med din kontaktperson. Tillsammans kan ni utvärdera och därifrån gå vidare.  

Vi vill ha ett öppet klimat och i ett tidigt skede ta upp sådant som kan leda till konflikter. Du tar alltid i första hand kontakt med din kontaktperson för att hitta en lösning. Känns det inte rätt, sök då i stället upp samordnaren i församlingen, aktuell chef eller kyrkoherden.

Välkommen att bidra med ditt engagemang! Här är exempel på verksamhet där din hjälp behövs:

Gör en viktig insats för äldre

I Lundby församling finns en besöksgrupp som gör uppskattade insatser på äldreboenden i församlingen. Vill du bidra till detta viktiga arbete? Välkommen att höra av dig. Läs mer här.

Cykelfixarna

Cykelfixarna är en gratis gör-det-själv-verkstad för alla som behöver laga och serva sin cykel. Välkommen med din cykel till garaget bakom Brämaregårdens kyrka torsdagar kl. 16:30. Öppet fram till 15 december 2022.

Språkcafé

Vill du bli bättre på att prata svenska? Eller vill du lära ut språket? Det här är ett tillfälle för dig som vill träffa nya människor och mötas över språkgränser.

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Kalender

I kalendern kan du se vad som händer i Lundby församling dag för dag - från fikastunder och gudstjänster till större konserter och verksamheter för alla åldrar. Öppet för alla. Välkommen!

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om de konserter som arrangeras i Lundby församling.

Det händer i kyrkan

Här hittar du församlingens alla grupper och aktiviteter. Församlingen är stor och utbudet är brett – och här finns plats för dig!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns en plats för dig. Det är enkelt att bli medlem!

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan och värna den biologiska mångfalden.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.