Meny

Kyrkogårdar i Lundby

I Lundby församling finns tre begravningsplatser: Lundby gamla kyrkogård, Lundby nya kyrkogård, samt Bräcke askgravlund.

Lundby gamla kyrkogård är omnämnd första gången 1788, men har troligen funnits sedan 1200-talet. En minneslund invigdes 1979 på den plats där den några år dessförinnan nedbrunna prästgården har legat. Kyrkogården ligger vid Lundby gamla kyrka.

Lundby nya kyrkogård invigdes 1884 av församlingens kyrkoherde U L Ullman och utvidgades 1950. Med närheten till skeppsvarven har den helt naturligt blivit varvsarbetarnas kyrkogård; både för arbetare, tjänstemän och företagsledare. Kyrkogården ligger vid Lundby nya kyrka.

2017 invigdes Bräcke askgravlund. Askgravlunden har historiska anor som kolerakyrkogård som betraktas som fast fornlämning. Kolerakyrkogården i Bräcke etablerades i samband med den första stora koleraepidemin i Göteborg år 1834. På kyrkogården finns tre gravstenar kvar. Bland andra en sten med inskriptionen Petter Blom 1812-1875 och en gravsten av sandsten med utsirade rankor. Även den härrör från 1800-talets slut.

Här finns ytterligare information om kyrkogårdarna i Lundby.

Kyrkogårdsförvaltningen 

Har du frågor som rör en grav eller kyrkogård?

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdarna i Lundby och Göteborg. På förvaltningens hemsida finns information om gravskötsel och information om samtliga kyrkogårdar i Göteborginklusive kartor över kyrkogårdarna.

kontakt och öppettider

Här finns kontaktuppgifter och öppettider för Kyrkogårdsförvaltningen.

Söker du en avlidens grav? 

Med hjälp av söktjänsten Hitta graven kan du kan söka efter gravsatta personer på kyrkogårdarna i hela Göteborg.

 

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församling är miljödiplomerad av Svensk Miljöbas genom Göteborgs Stad. Det är vi stolta över! Läs mer om församlingens miljöarbete.