Kyrkogårdar i Lundby

I Lundby församling finns tre begravningsplatser: Lundby gamla kyrkogård, Lundby nya kyrkogård, samt Bräcke askgravlund.

Lundby gamla kyrkogård är omnämnd första gången 1788, men har troligen funnits sedan 1200-talet. En minneslund invigdes 1979 på den plats där den några år dessförinnan nedbrunna prästgården har legat. Kyrkogården ligger vid Lundby gamla kyrka.

Lundby nya kyrkogård invigdes 1884 av församlingens kyrkoherde U L Ullman och utvidgades 1950. Med närheten till skeppsvarven har den helt naturligt blivit varvsarbetarnas kyrkogård; både för arbetare, tjänstemän och företagsledare. Kyrkogården ligger vid Lundby nya kyrka.

2017 invigdes Bräcke askgravlund. Askgravlunden har historiska anor som kolerakyrkogård som betraktas som fast fornlämning. Kolerakyrkogården i Bräcke etablerades i samband med den första stora koleraepidemin i Göteborg år 1834. 
På kyrkogården finns tre gravstenar kvar. Bland andra en sten med inskriptionen Petter Blom 1812-1875 och en gravsten av sandsten med utsirade rankor. Även den härrör från 1800-talets slut.

Klicka här för att läsa mer om kyrkogårdarna i Lundby församling på Göteborgs begravningssamfällighets hemsida.

Göteborgs begravningssamfällighet 

Har du frågor som rör en grav eller kyrkogård?

Göteborgs begravningssamfällighet ansvarar för kyrkogårdarna i Lundby och Göteborg. På deras hemsida finns information om gravskötsel och information om samtliga kyrkogårdar i Göteborg inklusive kartor över kyrkogårdarna.

kontakt och öppettider

Här finns kontaktuppgifter och öppettider för Göteborgs begravningssamfällighet.

Söker du en avlidens grav? 

Klicka här för att komma till sidan Svenska gravar där du kan söka efter gravsatta personer på kyrkogårdarna i hela Göteborg.

 

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar. Den 2/7–11/8 har diakonimottagningen sommaruppehåll och tar inte emot några besök, men det går bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.