Stampens kyrkogård, sommar
Foto: Henrik Enarsson

Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter för begravning, gravskötsel och andra ärenden.

GÖTEBORGS BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHET

Box 1526, 401 50 Göteborg
Växel: 031-731 80 80 
Växeln är öppen måndag – fredag kl. 9-12 samt 13-16.

För telefontider på skötsel-, begravnings- och krematorieexpeditionerna - se respektive avdelning nedan. 

E-post förvaltningens brevlåda: gbg.begravningssamfallighet@svenskakyrkan.se

E-post till begravningsärenden:
gbg.begravning@svenskakyrkan.se 

E-post till gravskötsel och liknande ärenden: gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se 

Våra avdelningar:

Begravningsavdelningen - läs mer om begravning

Skötselavdelningen - läs mer om gravskötsel

Krematorieavdelningen - läs mer om kremation

Kansli - läs mer om den gemensamma administrationen

Fakturaadress

Fakturaadress:

Göteborgs begravningssamfällighet
Fack 77801157
Box 15018
750 15 Uppsala

 

OBS! Om du skickar fakturan bifogad i mejl ska du ange ovanstående adress i fakturan.

 

Fakturor via e-post 77801157@faktura.svenskakyrkan.se
Vid utländsk valuta  77801157@invoice.svenskakyrkan.se

 


Referens: nnnn-xxxx

Är du leverantör - glöm inte att vi måste ha tydlig referens i form av namnkod med två första bokstäverna i för- respektive efternamnet. Två namn skall användas - först beslutsattestant sedan mottagningsattestant (kaan-nisv för Karin Andersson-Niclas Svensson som exempel). Ni kan ni få referenskod från er kontakt hos oss.

 

Organisationsnummer

Göteborgs begravningssamfällighet har organisationsnummer: 252004-9020

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. 
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

 

Gravskötsel-expeditionen

Vi svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal. 

Ring tel: 031-731 80 80. Tryck 1 för hjälp med frågor kring gravskötsel.

Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.

E-post: gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Västra kyrkogården, 
Sven Brolids väg 35, 414 73 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Krematorie-expeditionen

Vi svarar på frågor om kremation och urnor. Uthämtning av urnor sker hos oss och vi bokar när anhöriga vill närvara vid kremation eller låna vårt anhörigrum. 

Du når oss på 031-731 80 80 tryck 3 för hjälp kring kremationsfrågor
Öppet vardagar kl. 9-12, 13-16
gbg.krem@svenskakyrkan.se 

Krematorie-expeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, ingång i nya krematoriet.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 8, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Kansli - kontakt

Du kan nå oss via begravningssamfällighetens växel,
tel 031-731 80 80, eller via våra direktnummer.

 

Cissi Hammer, förvaltningschef
031-731 88 35
cissi.hammer@svenskakyrkan.se

 

Gerd Hörder, HR-specialist
031-731 88 19
Gerd.Horder@svenskakyrkan.se 

 

Ingela Håman, controller/ekonom
031-731 88 44
ingela.haman@svenskakyrkan.se 

 

Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör
031-731 11 34
hanna.hermansson@svenskakyrkan.se 


Birgitta Löwing Kiser, kommunikatör

031-731 88 33
birgitta.lowingkiser@svenskakyrkan.se 

 

Malena Nilsved, förvaltningssekreterare
031-731 62 80
malena.nilsved@svenskakyrkan.se 


Anna-Lena Björsegård, förvaltningsadministratör

031-731 88 12
anna-lena.bjorsegard@svenskakyrkan.se

 

Lennart Sandling, it-samordnare
031-731 88 55
lennart.sandling@svenskakyrkan.se

 

Besöksadress: Exp, Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5, 416 57 Göteborg. 

Postadress: Göteborgs begravningssamfällighet, Box 1526, 401 50 Göteborg

Kyrkogårdsförvaltningen på Facebook

Kyrkogårdsförvaltningens startsida på Facebook med bild på gravlund på Östra
Kyrkogårdsförvaltningens startsida på Facebook

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning finns på Facebook. Gilla vår sida för att få nyheter direkt i ditt flöde.

https://www.facebook.com/goteborgskyrkogardar/