Stampens kyrkogård, sommar
Foto: Henrik Enarsson

Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter för begravning, gravskötsel och andra ärenden.

GÖTEBORGS BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHET

Box 1526, 401 50 Göteborg
Växel: 031-731 80 80 
Växeln är öppen måndag – fredag kl. 9-12 samt 13-16. 

E-post förvaltningens brevlåda: gbg.begravningssamfallighet@svenskakyrkan.se

För telefontider och e-postadresser till skötsel-, begravnings- och krematorieexpeditionerna - se respektive expedition längre ned på sidan. 

Fakturaadress

Fakturaadress (används vid alla fakturaalternativ)

Göteborgs begravningssamfällighet
Fack 77801157
Box 15018
750 15 Uppsala

Organisationsnummer:  252004-9020

1. I första hand önskar vi e-fakturor.
E-­fakturaadress: 2520049020
VAN-­leverantör: Swedbank
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Hanteras 

Information om e-faktura

2. I andra hand önskar vi få fakturan med e-post (som bifogad pdf-fil): 
Fakturor via e-post 77801157@faktura.svenskakyrkan.se
Vid utländsk valuta  77801157@invoice.svenskakyrkan.se​​.​​​

3. Som sista alternativ går det bra med pappersfaktura.

Betalningsvillkor ska vara minst 30 dagar.

Är du leverantör - glöm inte att vi måste ha tydlig referens som ni får vid kontakt med oss.

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring begravning. Du kan också skicka e-post till gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Gravskötselexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal. 

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl. 9-12 och 13-15 för hjälp med frågor kring skötsel. Du kan också skicka e-post till gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Vi tar endast emot avtalade besök.

Besöksadress: Västra kyrkogården, 
Sven Brolids väg 35, 414 73 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Krematorieexpeditionen

Vi svarar på frågor om kremation och urnor. Uthämtning av urnor sker hos oss och vi bokar när anhöriga vill närvara vid kremation eller låna vårt anhörigrum. 

Du når oss på 031-731 80 80 vardagar kl 9-12 och 13-16 för hjälp med frågor kring kremationer. Du kan också skicka e-post till
gbg.krem@svenskakyrkan.se 

Krematorieexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, ingång i nya krematoriet.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 8, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Begravningssamfälligheten finns i sociala medier

Ikoner för facebook, linkedin och facebook

Följ oss gärna på Facebook, Linkedin och Instagram.